Nieuw klein bufferbekken op de Breemeersbeek in Pittem

We zien v.l.n.r.: Chris Marreel, Bart Nayaert, Heidi Lievrouw, Denis Fraeyman en Jan Desaever. © foto MVP
Redactie KW

Pittem heeft zich gewapend tegen toekomstige wateroverlast door een nieuw bufferbekken te openen in de Joost de ter Beerstlaan. Het bekken moet overtollig water van de Breemeersbeek opvangen.

De woning in de Joos de ter Beerstlaan met huisnummer 18 werd in het verleden meermaals geteisterd door wateroverlast. In 2018 besliste de gemeenteraad, in samenspraak met de provincie, om de leegstaande woning op dit perceel te kopen. Het was immers onverantwoord om nieuwe bewoners met deze zorgen en moeilijkheden te belasten. De woning werd in februari van dit jaar gesloopt en het perceel wordt nu ingezet om de waterdruk tussen de spoorweg en de gewestweg beter te kanaliseren. Begin september werd begonnen met de werken om hier een kleinschalig bufferbekken aan te leggen.

“Boosdoener is de Breemeersbeek, die ter hoogte van perceel nummer 18 ingekokerd werd om zo de openbare weg te kruisen”, legt Chris Marreel, schepen van waterlopen en waterbeleid, uit. “Op de nu vrijgekomen plaats brak de provincie in samenspraak met het gemeentebestuur de beek terug open en legde er een kleinschalig bufferbekken aan. Op die manier kan 350 m³ extra water gebufferd worden. Om veiligheidsredenen zal de nieuwe, groene projectzone met een haag en weidepoort omheind worden. Het overstromingsgebied is inmiddels uitgegraven en in het najaar zal langs de Joos de Ter Beerstlaan, parallel met de gewestweg, een haagaanplant uitgevoerd worden.”

Toegangsweg tot Blekerijbeek

De gemeente blijft ook werken aan duurzame oplossingen om wateroverlast aan te pakken. Daarom besliste de gemeenteraad in 2020 om een braakliggend perceel in de Joos de ter Beerstlaan aan te kopen om er een permanente toegangsweg tot de Blekerijbeek aan te leggen.

“De Blekerijbeek zorgt vooral stroomopwaarts voor wateroverlast”, gaat schepen Marreel verder. “Het gecontroleerd overstromingsgebied dat we in 2018 in de Koolskampstraat aanlegden, zorgt al voor een verbetering, maar om de volledige waterloop in optimale staat te kunnen houden, moeten we de beek jaarlijks kunnen onderhouden. Op het aangekochte terrein in de Joos de ter Beerstlaan maakt de provincie in opdracht van het gemeentebestuur nu een strook van vijf meter breed en dertig meter lang vrij, die zal dienen als een permanente toegang tot de waterloop. Op die manier kan de provincie, die verantwoordelijk is voor het waterbeheer, de Blekerijbeek minstens één keer per jaar onderhouden.” (JG)

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier