Nicholas Paelinck van Politiezone Westkust opnieuw verkozen als voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP)

© (Foto MVQ)
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Alle 185 korpschefs van de Lokale Politie kregen tijdens de zomervakantie de tijd om een vertegenwoordiger te kiezen voor hun provincie of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De 18 verkozen vertegenwoordigers, 9 uit het Vlaams gewest, 7 uit het Waals gewest en 2 uit het Brussels gewest, elk met een mandaat van 4 jaar namen tijdens de installatievergadering op 21 september hun functie op als vast lid van de Algemene Vergadering. Uit hun midden kozen de leden ook een nieuw Dagelijks Bestuur bestaande uit één voorzitter en 3 vicevoorzitters.

Als voorzitter werd eerste hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, korpschef van politiezone Westkust verkozen. Als vicevoorzitters, één per gewest werden verkozen: 1HCP Serge Muyters, korpschef van de politiezone Antwerpen; 1HCP Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene; 1HCP Olivier Libois, korpschef van de politiezone Namen.

De aanstelling zal binnenkort formeel bevestigd worden door Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden waarop het besluit zal worden gepubliceerd in het Staatsblad.

In 2018 werd Nicholas Paelinck al verkozen tot voorzitter van de VCLP. Ook de vicevoorzitters blijven onveranderd. Paelinck blijft dus de belangrijke taak verderzetten om het dagelijks bestuur in goede banen te leiden en de belangen van de lokale politiezones in België te verdedigen. Hij kreeg opnieuw een (hernieuwbaar) mandaat van 2 jaar.

De VCLP is belast met het onderzoeken van of het geven van adviezen over alle problemen met betrekking tot de lokale politie (op verzoek of op eigen initiatief) en is o.a. betrokken bij verschillende overlegorganen zoals het coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie of de Federale Politieraad en verstrekt aan verschillende politieoverheden deskundige adviezen.

Politiezone Westkust is bijzonder trots op haar korpschef en wenst hem veel succes met zijn vernieuwde benoeming!

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.