Negatief advies voor politiekantoor op site oude rijkswachtkazerne

Lies Laridon. © Davy Coghe
Redactie KW

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bracht een negatief advies uit voor de site van de voormalige rijkswachtkazerne in de Rijkswachtstraat om daar het nieuwe politiekantoor op te trekken waar politiezone Polder dringend behoefte aan heeft. Volgens Gecoro zou het financiëngebouw een betere keuze zijn.

Al in 2017 werd de optie om in de Rijkswachtstraat een nieuw politiekantoor te bouwen unaniem goedgekeurd. Tegen de verwachtingen in gaf de Gecoro echter een negatief advies voor deze locatie, een advies dat niet bindend is. Burgemeester Lies Laridon, voorzitter van de politieraad, reageert: “Gecoro beoordeelt dit dossier enkel op het vlak van ruimtelijke ordening vanuit Diksmuidse bril. We moeten rekening houden met vier gemeentes: Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. Dan biedt de ligging van de site in de Rijkswachtstraat met 5.200 m² oppervlakte een veel betere ontsluiting.”

Misverstand

“Gecoro houdt ook geen rekening met de kostprijs of de staat van het gebouw. De politieraad bekijkt uiteraard ook de geschiktheid. Het is een misverstand dat het oude financiëngebouw aan de Woumenweg te koop zou staan. Dat pand was vroeger eigendom van het ministerie van Financiën maar werd verkocht om de staatskas te spijzen… en achteraf opnieuw verhuurd aan de federale overheid met een huurcontract dat loopt tot 2025.”

Het is een misverstand dat het oude financiëngebouw te koop zou staan

“Op zich is dat gebouw niet geschikt als politiekantoor. We zouden het volledig moeten platgooien, en de visie daarover is unaniem in de politieraad. Wij zijn niet van plan om onze piste te veranderen. Misschien moet het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) worden aangepast opdat de verenigbaarheid van een politiekantoor met de woonbestemming niet in het gedrang zou komen. Die procedure doorlopen we nu.”

Gecoro-voorzitter Karel Van den Berghe geeft toe dat er blijkbaar een misverstand was over de mogelijke verkoop van het financiëngebouw, maar citeert een aantal feiten uit het advies: “De moeilijke ontsluitbaarheid van de site Rijkswachtstraat: het fileprobleem en de mobiliteitsproblemen in de Esenweg (N35) is een belangrijk aandachtspunt. Ook de spoorweg vormt een barrière.”

“De goede ligging en bereikbaarheid van het financiëngebouw langs de gewestweg N369 wordt als een groot pluspunt ervaren, evenals de ligging dichtbij de toekomstige omleidingsweg in het kader van snelle interventies. De bereikbaarheid vanaf station, bushaltes, centrum wordt als positief beschouwd bij de site Rijkswachtstraat. Maar hoeveel mensen zullen in werkelijkheid de trein nemen om naar het politiekantoor te komen? De inwoners van de andere gemeentes die deel uitmaken van PZ Polder zullen voor de meeste zaken naar de wijkafdeling in hun gemeente gaan.”

Midden woonzone

“Op de site Rijkswachtstraat zal het gebouw veel minder zichtbaarheid hebben. Zo’n groot gebouw zal ruimtelijk en architecturaal veel beter inpassen op de site financiëngebouw. Op de site Rijkswachtstraat zal een nieuw politiekantoor rondom ingebed zitten tussen woningen, wat minder wenselijk is.”

Gecoro stelt ook nog dat de site Rijkswachtstraat beter zou aangewend worden als woonzone, omdat dit eigenlijk volledig ingekapseld zit in de omliggende verkavelingen. Hoeveel hinder zal een politiekantoor in de Rijkswachtstraat met zich zal meebrengen voor de omwonenden? Denk aan sirenes van uitrukkende politiediensten, meer verkeer, arrestantenafhandeling…

(MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.