Nancy Six doorbreekt stilte na ontslag uit Vlaams Belang: “Westhoek onbelangrijk voor partijtop”

Nancy Six. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Onder de titel ‘De druppel die de emmer deed overlopen…’ heeft Iepers gemeenteraadslid Nancy Six meer uitleg gegeven over de reden waarom ze uit het Vlaams Belang gestapt is. Ze maakte ook de naam bekend waaronder haar fractie in de Ieperse gemeenteraad zal blijven zetelen: Ieper 2030.

Nancy Six maakte op vrijdag 10 april bekend dat ze uit het Vlaams Belang stapte, met in haar kielzog collega-gemeenteraadslid Saskia Dehollander en vier andere bestuursleden. Nancy Six was gemeenteraadslid in Ieper sedert 2007 en tevens afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Ieper.

Als reden gaf ze onder meer aan dat er een beloofd arbeidscontract niet gekomen was. Daar geeft ze nu meer uitleg over. “Niettegenstaande ik mijn eerste partijkaart van het toenmalige Vlaams Blok een kleine 30 jaar geleden heb gekocht, heb ik besloten om de partij nu te verlaten”, zegt Nancy Six. “Niet omdat ik niet meer achter de standpunten van het VB sta, wel omdat ik mij ten volle wil concentreren op Ieper.”

“Ik wil dat de Ieperlingen mijn standpunten en initiatieven ter harte kunnen nemen en niet afgeremd worden omdat ik VB’er ben/was. Maar gelet op mijn goede persoonlijke score bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen, maakt het voor anderen dan weer niet uit tot welke partij ik behoor en kijken ze naar de inzet en verwezenlijkingen. Het is een goed overwogen en ook wel moeilijke beslissing geweest, maar de knoop is doorgehakt: het VB-hoofdstuk is afgesloten…”

Lijstvorming

“Een andere reden waarom ik uit het VB ben gestapt, is omdat ik bij de lijstvorming van de voorbije Vlaamse en Federale verkiezingen duidelijk het signaal gekregen heb van het partijbestuur dat een nationaal mandaat niet aan mijn gegund kon worden. Als best scorende VB-vrouw in West-Vlaanderen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, kreeg ik geen verkiesbare plaats op de lijst in 2019.”

“De geopteerde 1ste plaats voor de vrouw op de Vlaams Parlementslijst werd toegewezen aan een kandidate waarvan men vooraf wist dat ze niet zou zetelen. Dat noem ik kiezersbedrog… In de plaats daarvan werd ik verbannen naar de 6de plaats op de Kamerlijst, omringd door kandidaten die ik als ‘bleutjes’ omschrijf en die qua stemmen amper aan mijn enkels kwamen.”

Opdoffer

“Toch heb ik goed gescoord en ben ik van de 6de naar de 4de plaats gesprongen. De vierde zetel is uiteindelijk gegaan naar de kandidaat die minder naamstemmen had dan ik maar kon meegenieten van ‘de pot’ omdat hij hoger op de lijst stond dan ik. Ik moet toegeven dat dit een opdoffer was, maar kan het de persoon in kwestie niet kwalijk nemen omdat dat nu eenmaal het systeem van zetelverdeling is”, vervolgt Six.

“Ik zou dus genoegen moeten nemen met de lang beloofde troostprijs: een werknemerscontract, zodat ik niet langer op vrijwillige basis voor de partij zou moeten werken maar er ook betaald voor zou worden. Met idealisme alleen komt er immers geen brood op de plank.”

Aanwervingen

Net na haar ontslag reageerde West-Vlaams VB-boegbeeld Wouter Vermeersch dat Vlaams Belang een objectieve procedure gebruikt om personeel aan te werven, maar Nancy Six heeft daar toch haar twijfels bij. “In de periode na mijn ontslag en nu werden er echter toch al mensen aangeworven, vaak mensen die nieuw zijn in de partij en niet eens een partijkaart op zak hadden”, aldus Nancy Six.

“Maar ik zag ook dat niet herkozen parlementsleden een contract hebben gekregen en dus na jaren een parlementaire wedde te hebben opgestreken werden aangeworven. Als ik daarnaast ook zie dat er vandaag personeelsleden zijn die in de partij als koppel zijn tewerkgesteld, als ik nu vaststel dat partners van parlementsleden voor de partij werken, als ik verneem dat anderen dan weer meerdere contracten – intern en extern – kunnen combineren…”

Selectietesten

“In augustus 2019 nam ik dus deel aan één van de collectieve selectietesten. Vervolgens was er een interview met een externe personeelsadviseur en in januari 2020 had ik een slotgesprek met de nationale secretaris. Na vele maanden niets vernomen te hebben, bleek er in april 2020 geen arbeidscontract voor mij te zijn. Mijn ondertussen voormalige partijbestuur heeft dus geen woord gehouden. De sollicitatieprocedure bij het Vlaams Belang verloopt blijkbaar al even moeizaam als de regeringsvorming.”

Volgens Nancy Six is er bij de VB-top weinig interesse in de Westhoek. “Ik betreur het dat het partijbestuur in 2019 de fout heeft gemaakt door mij en andere Westhoekkandidaten op een onverkiesbare plaats te zetten. Daarmee werd het signaal gegeven dat de Westhoek niet belangrijk is en werd bevestigd dat de Westhoek vanuit Brussel gezien de vergeethoek is. Onze mooie Westhoek is blijkbaar alleen maar goed genoeg om er te komen onthaasten.”

Toekomst

Ondertussen kijkt Nancy Six vooruit en in dat toekomstperspectief krijgt haar thuisstad Ieper prioriteit. “In deze coronatijd heb ik al veel tijd gehad om na te denken. Ik heb een en ander op een rijtje gezet om uiteindelijk te concluderen dat ik me niet langer wil engageren voor een mandaat in Brussel, maar dat ik me 100% wil focussen op mijn thuisstad, waar ik geboren en getogen ben. Het lijkt me dan ook beter om de stekker eruit te trekken en mijn bestuursfunctie als Vlaams Belang-afdelingsvoorzitter ter beschikking te stellen.”

We zien Saskia Dehollander (derde van links) en Nancy Six (vierde van links) op de gemeenteraad van Ieper in februari, toen ze nog zetelden als Vlaams Belang-fractie. De rest van de legislatuur zal hun fractie 'Ieper 2030' heten. (Foto TOGH)
We zien Saskia Dehollander (derde van links) en Nancy Six (vierde van links) op de gemeenteraad van Ieper in februari, toen ze nog zetelden als Vlaams Belang-fractie. De rest van de legislatuur zal hun fractie ‘Ieper 2030’ heten. (Foto TOGH)

“Mijn mandaat in de gemeenteraad zal ik niet langer als Vlaams Belanger uitoefenen. Het VB is voor mij een goede leerschool geweest. Ik ben de mensen dankbaar die mij de kans hebben gegeven om me te laten doorgroeien van lid en militant tot bestuurslid en mandataris. Nu is het echter tijd om op eigen benen te staan, met de focus op Ieper. In tegenstelling tot het partijbestuur laat ik de mensen die vertrouwen in mij hebben niet vallen.”

“Ik zal me de rest van deze legislatuur nog ter beschikking stellen voor de vele Ieperlingen die mij wél respecteren. Ik besef dat het geen gemakkelijke opdracht zal zijn en dat ik vanuit het niets, zonder financiële middelen en zonder logistieke ondersteuning vanuit een hoofdkantoor, mij een weg zal moeten banen in het politieke wereldje. Maar met mijn bagage van 13 jaar zetelend gemeenteraadslid en gesteund door mijn voormalige VB-fractiegenote, Saskia Dehollander, zullen we er alles aan doen om in de gemeenteraad de stem van onze voormalige kiezers te vertolken.”

Ieper 2030

“In de gemeenteraad gaan we zetelen onder de naam IEPER 2030. Waarom 2030? Wel, we hebben nu nog vier jaar in de huidige legislatuur om te werken aan onze ‘naambekendheid’, met als doel om bij de volgende verkiezingen met een lijst te kunnen opkomen. Een onafhankelijke, lokale lijst met enkel en alleen de focus op Ieper en het welzijn van de Ieperlingen.”

“In de veronderstelling dat we dan opnieuw verkozenen zullen hebben, kunnen we vanaf 2024 proberen een en ander te realiseren tegen 2030. We hebben niet gekozen voor 2040 of 2050 omdat we er ons bewust van zijn dat er in onze samenleving op een aantal jaar heel wat kan veranderen. De huidige corona-strijd is alvast een voorbeeld van hoe snel het allemaal kan veranderen. Niemand die weet wat dit allemaal teweegbrengt en wat de toekomst brengt. En misschien is het maar beter zo”, besluit Nancy Six.

“Wij vinden de beslissing van Nancy Six natuurlijk bijzonder spijtig”, reageert Wouter Vermeersch. “Nancy heeft steeds een waardevolle bijdrage geleverd aan onze partij. Ik hoop dat we in de toekomst nog met Nancy kunnen samenwerken, want ik heb steeds een goede verstandhouding met haar gehad.”

“Maar wij kunnen Nancy, de Ieperse politici en vooral onze vele kiezers in de stad geruststellen: Vlaams Belang Ieper verdwijnt helemaal niet, wel integendeel. Onze partij heeft de wind in de zeilen en een aantal Ieperse Vlaams Belang-leden steken hun nek uit om de lokale afdeling verder te zetten. De vernieuwing en verjonging van het Vlaams Belang zet zich door in onze provincie, ook in Ieper. Zodra de corona-maatregelen het toelaten, beleggen we een vergadering.”

“Ieper heeft nood aan een partij als het Vlaams Belang die spreekt waar alle andere partijen zwijgen. Een partij met een duidelijke nationale structuur en een heldere boodschap. Wat de nieuwe partij van Nancy Six betreft, kunnen wij haar alleen maar veel succes wensen, want dat zal nodig zijn: het origineel, Vlaams Belang, is altijd veel beter dan de kopie!”, besluit Wouter Vermeersch.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.