https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Naar een definitieve beslissing in het ringdossier

Redactie KW

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwam er opnieuw een bestuurswissel. De ideeën van de ontsluiting van de stad waren echter niet opgeborgen: de volledige Diksmuidse oppositie (Hela, Idee2006 én Vlaams Belang), wilde de kansen voor een noordwestelijke omleidingsweg alsnog gaaf houden… Het behoud van de Oostendestraat, de N369, als ‘primaire’ weg zou ervoor zorgen dat de toekomst van de Diksmuidse mobiliteit niet gehypothekeerd zou worden.

Aan de studiefase van de zuidwestelijke ring werd gestaag verder gewerkt. In 2011 werd een milieueffectenrapport opgesteld, in 2012 een archeologienota, een onteigeningsplan voorbereid, een aanbestedingsdossier (bestek) klaargestoomd en gesprekken gevoerd met spoorwegbeheerder Infrabel over de uitvoering van de tunnel onder de spoorweg 73.

Einde april 2012 legde de gemeenteraad de belangrijkste doelstellingen vast in een mobiliteitsplan.

Op 4 november 2013 keurde de gemeenteraad unaniem een motie goed waarbij aan het Vlaams Gewest gevraagd werd absolute prioriteit te geven aan de uitvoering van de zuidwestelijke omleidingsweg.

In 2014 ondertekende minister Hilde Crevits nog snel het ministerieel besluit voor de onteigeningen van de ringweg, maar de uitvoering ervan liep vertraging op.

De concrete uitvoering van meerdere onderdelen van het plan verliep echter niet zoals gepland in de voorgaande jaren. Zo waren er problemen met spoorwegbeheerder Infrabel over de aanpak van de tunnel.

Prioritair werk of niet?

Meer verontrustend: de aanleg van de Diksmuidse ring werd niet langer aanzien als een beleidsprioriteit binnen de nieuwe Vlaamse regering. Ben Weyts (N-VA) werd in 2014 minister van Openbare Werken. De uitvoeringsplannen moesten nog afgewerkt worden. De aanvraag voor een bouwvergunning leek maar een bijkomstigheid. Dit zou gebeuren begin 2015.

Uiteindelijk zouden de werken starten voor een deel tussen de Kaaskerkstraat en de spoorweg in 2015. Toen bleek echter dat er nog meer studies en studieopdrachten nodig waren.

Nieuwe overheidsopdrachten werden uitgeschreven: een ‘bommen’onderzoek voor het volledige tracé, een archeologisch onderzoek en de aanstelling van een tekenbureau voor de vluggere uitwerking van de plannen. Ook werd een concept voor de nieuwe brug over de IJzer voor advies bezorgd aan de Vlaamse Bouwmeester.

In februari 2020 keurde minister Zuhal Demir de omgevingsvergunning eindelijk goed

Het hele stadsbestuur stond nu pal achter de plannen. Bij de nieuwe minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA) werd aangedrongen om absolute voorrang te geven aan de uitvoering.

In 2016 was er opnieuw heibel: de invoering van kilometerheffing op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Heel wat meer vrachtwagens reden door de stad om de heffing te ontwijken. Door het invoeren van de heffing, op onder meer de E40 en de N8 tussen Ieper en Veurne, kreeg Diksmuide immers heel wat bijkomend vrachtverkeer te verwerken. Truckers kozen immers sindsdien steeds meer voor de N35 als een ‘tolvrije’ sluipweg. Maanden later voerde het Vlaamse Gewest de tolheffing ook in voor N35, zodat het zogenaamde ‘sluipvrachtverkeer’ tussen Pervijze en Esen over het centrum zou verdwijnen.

In 2017 moesten nog een viertal buurtwegen worden afgeschaft.

In 2018 wordt er gewerkt aan het eigenlijke bouwdossier. Waar nog weinig obstakels werden verwacht in het ‘ring’-dossier, blijkt nu plots de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie op de rem te gaan staan. Deze heeft immers, in het kader van de lopende procedure, op 10 december onverwacht een negatief advies gegeven voor de Diksmuidse zuidwestelijke omleidingsweg. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), die onder de Vlaamse overheid valt, had immers wijzigingen aan het plan aangebracht om tegemoet te komen aan opmerkingen van de ook al Vlaamse administratie van Natuur en Bos (ANB) en De Vlaamse Waterweg NV.

Start na donderslag

Maar omdat de wijzigingen als te omvangrijk werden beschouwd, vond deze commissie dat er een negatief advies moest gegeven worden. Volgt minister Joke Schauvliege het negatief advies, dan moet er een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden die ook nog eens moet gevolgd worden door een nieuw openbaar onderzoek. De gevraagde omgevingsvergunning werd uiteindelijk geweigerd. Een donderslag bij klare hemel…

Een nieuw openbaar onderzoek wordt georganiseerd in september 2019. Een aantal zaken werden ook gewijzigd aan het dossier, die te maken hebben met de waterberging, groenaankleding, schrappen van een ventweg,..

De aanbestedingsprocedure voor eerste fase van de werken gebeurde in augustus 2019.

Op 28 februari 2020 keurde de volgende minister bevoegd voor Ruimtelijke ordening Zuhal Demir de omgevingsvergunning eindelijk goed. Op 18 mei – in volle coronatijd – werd de eerste spadesteek in de poldergrond gestoken.

Vandaag zijn nog niet alle hindernissen van de baan. Twee bewoners van de Woumenweg trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de afgeleverde omgevingsvergunning…

Ter hoogte van de Woumenweg worden twee reeksen verkeerslichten gepland: één stel ter hoogte van de Eikhofstraat en één stel waar de ringweg de Woumenweg bereikt. De bewoners willen een rondpunt zoals langs de Kaaskerkstraat (winkelcentrum Delhaize). Een uitspraak ten gronde is er nog niet…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.