N-VA Roeselare over geplande afbraak ‘t Elsenhof: “Echt waardevol erfgoed moet je koesteren, niet vernietigen”

NV-A voerde actie voor het behoud van oude hoeve Elsenhof.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
NV-A voerde actie voor het behoud van oude hoeve Elsenhof.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

Het stadsbestuur wil de oude hoeve ‘t Elsenhof afbreken en vervangen door groen, N-VA Roeselare vindt dat dan weer geen goed idee. En dat demonstreerden ze zondagavond ook aan de hoeve zelf.

De stad maakte recent de plannen bekend. “Nabij dienstencentrum Ten Elsberge, langs de Kardinaal Cardijnlaan wordt op site ’t Elsenhof een groenzone met centraal ontmoetingspunt voor de wijk ontwikkeld. De bestaande hoeve zal er plaatsmaken voor een recreatieve ruimte met een focus op groen, biodiversiteit, ontmoeting en speelse prikkels”, klonk het.

Oppositiepartij N-VA wil nog een laatste oproep doen aan het stadsbestuur om de oude hoeve te behouden in plaats van af te breken.

In juni 2020 kaartte Brecht Vermeulen dit reeds aan op de gemeenteraad. Nu blijkt het stadsbestuur beslist te hebben dat het eerstdaags toch overgaat tot de sloping van deze hoeve van bijna 400 jaar oud.

Brecht Vermeulen : “Wij willen een laatste oproep doen om het stadsbestuur van gedacht te doen veranderen. Het stadsbestuur is eigenaar van de hoeve sinds 1996 en heeft er in al die jaren niets aan gedaan. Nu kiezen voor afbraak van die hoeve om er een tuinproject in onder te brengen, is kiezen voor een gemakkelijkheidsoplossing. Die keuze vinden wij absoluut verkeerd. De stad heeft de verantwoordelijkheid voor een ernstig erfgoedbeleid. Afbraak van eigen verwaarloosde gebouwen, is het slechtst mogelijke signaal dat het stadsbestuur kan geven. Men zegt dat het gebouw niet meer te renoveren is. Maar een paar jaar geleden zegde datzelfde stadsbestuur hetzelfde over de oude Tramstatie aan de Ardooisesteenweg. Tot men het plots toch waardevol genoeg vond en het toch renoveerbaar vond. Wij hopen dat het stadsbestuur voor de Elzenhoeve ook in extremis beslist om ze toch te behouden.”

Biechtstoel

De oudste vermelding van de hoeve was in het Landboek van Roeselare Ambacht van 1645. Tot 1777 was de hoeve eigendom van de Jezuïeten van Kortrijk. De hoeve is ook aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1770) en op de Vander Maelenkaart (1850).

In deze hoeve bevinden zich een aantal bijzondere zaken. Tot aan de voltooiing van de Sint-Amandskerk in 1872, bevond zich in deze hoeve waarschijnlijk de enige biechtstoel in Roeselare buiten de Sint-Michielskerk.

In het jaarverslag 2019 van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR stond al dat de hoeve in slechte staat verkeerde en gesloopt zou moeten worden. Maar de ABC-Commissie, die de geïnventariseerde panden een quotering geeft, heeft die oude hoeve de quotering A gegeven, wat staat voor maximaal behoud. Die ABC-commissie bestaat uit omgevingsambtenaren van de stad, vier architecten, vier mensen met een culturele achtergrond en een erfgoedconsulent van RADAR. Toch werd het advies tot maximaal behoud niet gevolgd, zelfs niet tot gedeeltelijk behoud.

In zijn boek “Monumentenzorg in Roeselare” schreef Johan Delbecke in 1994 : “Dat in Roeselare slechts 7 monumenten beschermd zijn wekt verbazing. Het gaat inderdaad over een bijzonder laag aantal voor een stad met ruim 50.000 inwoners”. Het aantal inwoners is ondertussen tot boven de 63.000 gestegen. Het aantal erkende monumenten is ook toegenomen, maar dan nog steed zeer beperkt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.