Ligt er een vikingschip onder werf in Torhoutsesteenweg in Oostende?

Vooruit-gemeenteraadslid Vanessa Vens bij de werf in de Torhoutsesteenweg: “De stad moet hier aandacht voor hebben.” © EFO
Redactie KW

Er ligt een vroegmiddeleeuws schip onder het puin van een bouwwerf nabij het MacLeodplein. “De stad moet er alles aan doen dat dit onderzocht wordt”, zegt gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit). Bouwheer Degroote en het Agentschap Onroerend Erfgoed volgen de zaak op.

“Naar aanleiding van de instorting bij afbraakwerken bekeek ik de bouwvergunning, want deze werf roept vragen op”, zegt buurtbewoonster en gemeenteraadslid Vanessa Vens (Vooruit). “Er wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van een houten boot die in de jaren ’50 werd gevonden en is opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris. Ik ging ten rade bij anderen in de buurt en velen herinneren zich nog dat daar ooit een schip werd gevonden bij de bouw van de Verhelst-garage 70 jaar geleden. Kinderen uit de Conscienceschool kwamen dat vikingschip zelfs bekijken. Het gaat om een belangrijk maritiem erfgoed en het gaat hier om een belangrijke archeologische site. Als hier een vikingschip ligt, dan is het nu het moment om het bloot te leggen. De stad moet hier aandacht voor hebben, want het is voor Oostende en de geschiedenis erg belangrijk. We moeten vondsten documenteren. De stad moet de werf laten opvolgen zodat het niet zomaar verdwijnt, want het kan een belangrijk onderdeel zijn van het maritiem archeologisch erfgoed in Oostende.”

Boot van Oostende

Schepen Kurt Claeys (Open VLD), bevoegd voor onroerend erfgoed, : “Het is niet omdat er een instorting was op de werf, dat dit een problematische werf is. Net zoals bij de werf aan de Zilverlaan geldt de regel dat als men iets vindt, dit op waarde geschat wordt en het Agentschap Onroerend Erfgoed dit opvolgt. De stad zal nu geen extra acties ondernemen.”

Marnix Pieters, directeur onderzoek archeologie bij het agentschap Onroerend Erfgoed, kent het verhaal van de ‘boot van Oostende’ : “Het klopt dat op die site in 1952 resten van een schip werden gevonden. Het wrak is 15 m lang en 8 m breed. Het ligt op 8 m diepte en werd beschreven door twee ingenieurs, aan de hand van waarnemingen. Maar het schip werd niet opgegraven. Er zijn verschillende verklaringen waarom de boot daar terecht kwam. Er liepen mogelijk waterlopen en soms werden schepen achtergelaten. In een publicatie uit de jaren 1950 werd besloten dat het schip dateert van de vierde eeuw of vroeger omdat de onderzoekers toen gelijkenissen zagen met vondsten in Denemarken en ze zich bevindt in een krekensysteem van de Duinkerke II of I-transgressie van voor de vierde eeuw. Uiteraard volgen we deze werf op. We zullen de kans niet laten voorbijgaan om vondsten te onderzoeken.”

Nog niets gevonden

Vastgoedgroep Degroote bouwt op de site Torhoutsesteenweg 123-133 in totaal 49 appartementen, twee winkels en 18 garages. David Degroote : “Tot op heden is er nog niets gevonden en uiteraard weten we van de legende dat zich daar een schip bevindt. De werf wordt opgevolgd door Onroerend Erfgoed, dat elke week langskomt. Nu zitten we in de finale fase van afbraak en er zijn tot midden februari nog meerdere bezoeken van de archeologen gepland. We zullen echter maar afgraven tot op 3 meter diepte, want er komen geen ondergrondse parkeergarages. Er zal zeker tijd zijn om de site te laten onderzoeken want we starten de bouw pas na de zomer en verlenen alle medewerking aan de archeologen.” (EFO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.