KW IBIS neemt afscheid van Hubert Caestecker (92)

Jeffrey Roos

Hubert Caestecker, directeur van het Koninklijk Werk IBIS van 1959 tot 1989, is op dinsdag 17 november overleden op 92-jarige leeftijd. Hij volgde tot twee jaar geleden het reilen en zeilen binnen de school nog op de voet.

Hubert Caestecker zag het levenslicht in Brugge op 4 maart 1928 en was gehuwd met Jacqueline De Jean en vader van Karine en Philip, de huidige korpschef van de lokale politie van Oostende. Hij studeerde aan de Zeevaartschool in Antwerpen en voer na zijn studies vijf jaar lang ter koopvaardij voor de Compagnie Maritime Belge. Als Waterschout ging hij in 1955 bij de Zeevaartpolitie in Oostende. Op 1 mei 1959 werd hij vanuit het Bestuur van Zeewezen aangesteld als de vijfde directeur van Koninklijk Werk IBIS.

Twee maanden nadat Hubert werd ingezworen als kersvers directeur nam hij, zoals de traditie het wil, samen met zijn gezin, zijn intrek in de ambtswoning, waar hij er leefde tussen de IBIS-kinderen. Hubert stond 30 jaar lang aan het roer van de school.Het was zijn constante zorg om het welbevinden van de IBIS-jongens, die vaak een grote zorgnood hadden, te verbeteren.

Zo was hij in 1963, samen met André Opstaele en Gerard Daniëls, medeoprichter van het Visserstehuis De Bolle. Leerlingen die toen, op 14 jaar, IBIS moesten verlaten om te gaan varen, en geen echte thuis hadden, vonden er een degelijke ‘huiselijke’ opvang.

Vooroorlogs

Als jonge directeur had Hubert het niet gemakkelijk om de vooroorlogse toestanden om te buigen naar een iets modernere aanpak. Er waren vooral investeringen nodig op vlak van keuken, slaapaccommodatie en meubilair. Een jaar na zijn aanstelling kwamen de eerste metalen kastjes binnen en werd de keuken aangesloten op het gasnet. Hubert kende tijdens zijn loopbaan meer dan 750 kinderen.

Uit de reacties van heel wat oud-leerlingen op zijn overlijden blijkt veel respect en dankbaarheid: “Ik zal je altijd herinneren als een zeer goede directeur en zag je ook een beetje als de vader voor alle IBIS-jongeren. Bedankt voor de goede opvoeding die ik heb gehad.”

“Heb het voorrecht gehad acht jaar door te brengen opgevoed te worden door de IBIS-leiding onder de vleugels van Hubert en ben geworden in het leven wat er van ons verwacht werd, mede door zijn goede zorgen.”

internaat

Hij loodste IBIS de ‘moderne’ tijd in, zowel inzake pedagogische visie als inzake hoognodige aanpassingen van de infrastructuur. Jaren was er onduidelijkheid over de IBIS-campus, tot begin jaren tachtig.

Het aanleggen van een zeesluis op de plaats waar IBIS gevestigd was, kon er wel eens voor zorgen dat IBIS verdween. Toen er duidelijkheid kwam en het plan zeesluis definitief afgevoerd werd, werd onder impuls van Hubert werk gemaakt van een internaat, dat los stond van het schoolgebouw. In 1985 werd het gebouw in gebruik genomen. De kroon op het werk na 25 jaar inzet. Het leverde hem het ereburgerschap van de gemeente Bredene op.

Op 31 augustus 1989 zwaaide Hubert af als directeur en genoot hij van zijn pensioen. Hij woonde al een tijdje in het woonzorgcentrum Mercator in de Nieuwpoortsesteenweg. Er werd afscheid genomen van Hubert op dinsdag 24 november in intieme familiekring.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.