Kortrijk weert nieuwe camera’s Chinees bedrijf HikVision, gemeenteraad keurt Ethische Clausule goed

De 29 camera's van HikVision die Stad Kortrijk tot op heden installeerde blijven staan. © ivansmuk Getty Images/iStockphoto
Jan Steenhoudt
Jan Steenhoudt Editieredacteur KW Kortrijk – Menen – Waregem

Stad Kortrijk zal in de toekomst geen nieuwe camera’s meer bestellen bij het Chinese bewakingsbedrijf HikVision. Dat werd op de gemeenteraad van maandag 9 mei beslist. HikVision geraakte in opspraak nadat een ophefmakende BBC-documentaire vorig jaar had aangetoond dat het Chinese regime de camera’s van het bedrijf gebruikte om minderheden te identificeren en naar concentratiekampen te sturen. Daarbij aansluitend werd het voorstel van gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) inzake een Standaard Ethische Clausule ook unaniem aanvaard.

Op de gemeenteraad van 19 april had CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe zich nog erg geagiteerd getoond over de samenwerking tussen stad Kortrijk en het Chinese bewakingsbedrijf HikVision. HikVison leverde in het verleden al zo’n 29 camera’s voor stad Kortrijk, en zou nu nieuwe opdrachten krijgen in een recentelijk uitgeschreven raamcontract.

Ik heb de oproep tot vervanging gelanceerd op de raadscommissie van 12 april, maar financieel blijkt dat niet haalbaar (gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe)

Vandorpe liet op de gemeenteraad van maandag 9 mei twee minuten zien uit een ophefmakende BBC-documentaire uit mei 2021. De documentaire toonde onder meer aan dat camera’s van HikVision in China worden gebruikt om bepaalde Chinese minderheden – zoals de Oeigoeren – te identificeren en tot concentratiekampen te veroordelen.

Het voorstel van Vandorpe om de samenwerking met HikVision te bevriezen, viel op de gemeenteraad niet in dovemansoren. “We hebben uw opmerkingen op de vorige zitting zeker in het achterhoofd gehouden”, reageerde schepen van modern en nieuw bestuur Kelly Detavernier (N-VA). “Binnen het nieuw raamcontract zal HikVision dan ook geen plaats krijgen.”

De 29 camera’s die HikVision in Kortrijk installeerde worden evenwel niet weggehaald. “Ik heb de oproep tot vervanging gelanceerd op de raadscommissie van 12 april, maar financieel blijkt dat niet haalbaar”, aldus Benjamin Vandorpe. “Aankoop en installatie van nieuwe camera’s zouden de stad 90.000 euro kosten. En gezien de huidige financiële situatie lijkt me dat nu niet meteen een efficiënt gebruik van publieke middelen.”

Dialoog over toeleveringscyclus

De samenwerking met HikVision kaderde Vandorpe ook in de afwezigheid van een Standaard Ethische Clausule binnen de bestuurswerking van Stad Kortrijk. Maar ook dat pijnpunt werd op de gemeenteraad aangepakt. “Het klopt dat we zo’n clausule tot op heden nog niet uitgeschreven hebben”, gaf schepen Detavernier toe. “Maar dat betekent zeker niet dat we ethische overwegingen uit de weg gaan.”

Huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wijst in 2018 naar een pas geïnstalleerde camera op Kortrijk Weide.
Huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wijst in 2018 naar een pas geïnstalleerde camera op Kortrijk Weide. © JVGK

“Vrij recent kregen we de vraag van het VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, red.) om deel te nemen aan een dialoog tussen aanbieders en lokale besturen op 25 mei, waarin we samen met bedrijven kunnen overleggen hoe we mensenrechtenrisico’s in de toeleveringscyclus efficiënt kunnen inperken. De grootste moeilijkheid is controle en afdwingbaarheid. Maar deze kunnen wel op dat VVSG-overleg besproken worden.”

Lobbywerk

Hoewel de Standaard Ethische Clausule van Vandorpe grotendeels gebaseerd was op deze van de Vlaamse Overheid, besloot de gemeenteraad toch om unaniem zijn voorstel tot beslissing te aanvaarden. “Daar was binnen de stadscoalitie wel wat lobbywerk voor nodig”, denkt het tevreden CD&V-gemeenteraadslid.

De grootste moeilijkheid is controle en afdwingbaarheid. Maar deze kunnen wel op dat VVSG-overleg besproken worden – schepen van modern bestuur Kelly Detavernier

“Op de eerste gemeenteraad zat de coalitie niet op een lijn. Blijkbaar was men overdonderd, en werd het daarom afgeschoten. Dat ik kwaad was? Uiteraard. Niemand kan toch tegen een ethische code zijn? En dan zeker geen stadscoalitie die in zekere zin geleid wordt door de federaal minister van Justitie (Vincent Van Quickenborne, red.)

“Nu ben ik uiteraard zeer tevreden. Niet alleen over de unanieme beslissing, maar ook over het feit dat de stadscoalitie zonder schroom toegaf dat ze het de vorige keer bij het verkeerde eind had. Dat toont dat we als oppositie zaken gedaan kunnen krijgen als we ons in een dossier vastbijten.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.