Koninklijke Federatie der Zeelieden viert 75ste verjaardag in Oostende

Het bestuur van KFBZ, met voorzitter Robert Coulier, penningmeester Willy Goutsmit, secretaris Johan Ruben en bestuurslid Paul Van Laer op de Mercator. © (foto FRO)
Matthias Feyen
Matthias Feyen Redactie KW

De Koninklijke Federatie voor Belgische Zeelieden vierde maandag 13 september het 75-jarig bestaan van de vereniging aan boord van de Mercator, het schip dat aangemeerd ligt in Oostende en dat symbool staat voor de Belgische Zeevaart.

Meer dan honderd genodigden woonden de plechtigheid bij en op de tonen van de dixielandband van JiPi Severens genoten ze met volle teugen van de voordrachten, de foto’s, de heerlijke hapjes en de lekkere drankjes.

Voorzitter Robert Coulier (89) verwelkomde de genodigden en penningmeester Willy Goutsmit schetste de historiek van de vereniging. “De Koninklijke Federatie der Belgische Zeelieden werd opgericht in 1934, in Antwerpen. De vereniging was een organisatie van Belgische zeelieden uit alle sectoren van de zeevaart, maar voornamelijk mensen uit de koopvaardij. Velen kenden elkaar van bij het Belgisch landleger, de Franse marine of de Royal Navy. Gedurende de Tweede Wereldoorlog verwaterde de vereniging. Veel leden lieten het leven in het oorlogsgeweld, ter zee en op land.”

“In 1946 werd de federatie nieuw leven ingeblazen, vooral door zeelieden die aan de kust actief waren, zeker in Oostende. Het ledenbestand werd zeer divers, met leden uit de koopvaardij, de loodsdiensten, de visserij, baggeraars, sleepboten en het zeewezen. De vereniging organiseerde huldigingen, ledenfeesten, kaartnamiddagen en het werd een succes met meer dan zeshonderd leden. De vrouwen van de bestuursleden gingen op ziekenbezoek bij zieke leden en dat werd fel geapprecieerd.”

Koninklijke Federatie

“In 1984 vierde de vereniging het 50-jarig bestaan en daarmee mocht de titel Koninklijke Federatie gebruikt worden”, vertelt Willy verder. “Halfweg de jaren 80 zette de federatie zich ook in voor de regularisatie van de papieren van de zeelieden die tijdens de oorlog opgeëist werden door de Royal Navy. Zo telden hun prestaties ook voor hun pensioenberekening. Onder leiding van de heren Vanderwal en Brouckxon, voorzitter en secretaris van KFBZ, werd vurig gecorrespondeerd met de Belgische instanties. Dankzij hun inzet kregen de zeelieden, vissers en schippers, met uitstel, de vergoedingen waar ze recht op hadden. Uiteraard moesten ze beschikken over de nodige documenten van de Britse overheid, de Royal Navy of de steden waar ze verbleven hadden tijdens WO II.”

Dit jaar nog 280 leden

“Momenteel houdt de vereniging zich vooral bezig met sociale contactdagen, voordrachten, daguitstappen, reizen, huldigingen en herdenkingen voor de overleden zeelieden. Met 280 leden zijn we in 2021 nog één van de grootste verenigingen van de kust. Probleem voor de toekomst is het ledenaantal op hetzelfde peil te houden, want ons ras van zeelieden wordt ook door uitsterven bedreigd!” (FRO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.