‘Knip’ zorgt op drie plaatsen in Brugge voor controverse, woede en haat

Een ‘knip’ dient om sluipverkeer uit Brugse woonbuurten te bannen, maar de maatregel roept tegenkanting en haat op in de aanpalende straten. Voor- en tegenstanders zijn verwikkeld in vijandige discussies. Na de Sparrenstraat wordt de knip in de Doornstraat gecontesteerd. De plannen voor de Vijversdreef zijn dan weer opgeborgen.

De bewoners van de Sparrenstraat hangen geblokte racevlagjes uit als protest tegen het verwijderen van de knip. © Davy Coghe

Stad Brugge heeft de blokken, die bijna drie maanden lang de toegang tot de Sparrenstraat in Assebroek blokkeerden, verwijderd. 72 procent van de buurtbewoners kantte zich tegen dit proefproject, omdat het verkeer in de Engelendalelaan, de Lorreinendreef en de Astridlaan, ter hoogte van de school OLVA De Meersen, toenam. Maar die maatregel is niet naar de zin van de bewoners van de Sparrenstraat. Die hebben hun straat herdoopt in Francorchampsstraat.

SPA-Francorchamps

In alle voortuintjes hangen Formule 1-vlaggetjes, als protest tegen het feit dat de Sparrenstraat als snelle sluipweg misbruikt wordt. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kunnen we opnieuw genieten van talrijke sprintraces. Zonder chicanes, zonder belemmeringen, zonder witte strepen. Er wordt hier gemiddeld 17 kilometer per uur te snel gereden”, hekelt bewoner David Bentein in een pamflet.

Een van zijn buren, gemeenteraadslid Yves Buysse (VB), vindt dat het stadsbestuur in dit dossier een verkeerde strategie en communicatie gehanteerd heeft: “Ik hoop dat er zo snel mogelijk, met inspraak van de bewoners, snelheid milderende maatregelen genomen worden.

Niet alleen in Assebroek, ook in Sint-Andries zorgt een ‘knip’ voor controverse. Daar loopt nog tot 13 november een drie maanden durend proefproject: de Doornstraat is ter hoogte van de Jagersdreef voor doorgaand verkeer afgesloten. Tijdens de zomer uitten al diverse bewoners van de Diksmuidse Heerweg hun bezwaren tegen die knip. Laura Depreeuw stelt: “Begin oktober kregen we een enquête in de bus en is de buurt bevraagd, maar we vrezen toch dat die knip van blijvende aard zal zijn.”

Feit is dat automobilisten al herhaaldelijk ingereden zijn op de paaltjes van de proefknip in de Doornstraat en ze zelfs gesaboteerd hebben, zodat de straat volop misbruikt wordt door het gemotoriseerd, doorgaand verkeer. Volgens Laura Depreeuw is er grote onenigheid in de buurt over die knip: “Een rechtvaardige oplossing zou inhouden dat niet één straat alle baten heeft en een andere straat alle lasten.”

Favoritisme

Deze bewoonster van de Diksmuidse Heerweg hekelt dat de proefknip er gekomen is op vraag van de dichtste omwonenden van het kruispunt Zeeweg-Doornstraat. “Net in dit gedeelte hebben de voorbije jaren vele nieuwe gezinnen huizen gekocht en gebouwd. Het komt ons vreemd voor dat wie koopt in bestaande omstandigheden, daar nadien over klaagt. Wie in Zaventem gaat wonen, kan ons inziens moeilijk klagen over de vliegtuigen die er al waren.”

“Het feit dat de proefknip er komt op vraag van de bewoners van de bewuste straat, zonder dat de voornaamst getroffen straat hierover bevraagd wordt, wekt bij ons echt de indruk van favoritisme en voelt voor ons erg onrechtvaardig aan. We begrijpen de bezorgdheden van de bewoners van de Doornstraat, maar ondervinden dat die knip het probleem gewoon verplaatst naar de Diksmuidse Heerweg. Voor het plaatsen van die filter werd het sluipverkeer nog enigszins gespreid over beide straten, die bovenlokale, functionele fietsroutes zijn.”

Laura Depreeuw wijst er tevens op dat het kruispunt van de Diksmuidse Heerweg met de Leopold III-laan al voor de knip een bottleneck was tijdens de spitsuren.

Ze vreest dat de huidige tellingen door het vele telewerk in deze coronatijd een onrealistisch beeld zullen opleveren en de stad Brugge tot verkeerde conclusies zullen leiden.

Plannen in Male opgeborgen

En dan is er nog de mobiliteitsdiscussie in Male. De stad wou dit voorjaar de Vijversdreef, Bos en Lommer en de Lodewijk van Malestraat zes maanden ‘knippen’ en alle automobilisten verplichten om via de Doornhut en de Brieversweg deze wijk in- en uit te rijden.

Na protest werden die plannen opgeborgen. Gemeenteraadslid en wijkbewoonster Karin Robert (Groen) vraagt om een buurtvergadering. Ze pleit voor meer inspraak, gekoppeld aan een burgerbudget:

“Zo kunnen de inwoners meedenken en samenwerken om hun omgeving mee vorm te geven. Er is nood aan een duidelijke totaalvisie voor de wijk met accent op veilig verkeer en leefbaarheid. De Brieversweg is een drukke schoolstraat met veel fietsverkeer en zou best een afgebakend fietspad krijgen én slimme verkeerslichten met detectoren aan het kruispunt Doornhut-Brieversweg.”

De Brugse burgemeester Dirk De fauw regaeert als volgt: “We namen het initiatief voor het proefproject met knip in de Sparrenstraat in samenspraak met de stedelijke dienst mobiliteit en de lokale politie. Er zijn daar problemen met te snel verkeer en te weinig verkeersleefbaarheid. In de eerste buurtbevraging was een nipte meerderheid voorstander van het proefproject (51%, red.), na twee maanden bleek uit de tweede enquête dat het draagvlak enorm gedaald was (72% tegen de knip, red.).”

“Ook binnen het schepencollege was er geen meerderheid meer voor het behoud van de knip. Als democraat dien ik mij neer te leggen bij het standpunt van de meerderheid. De situatie mocht niet escaleren. Ik voelde dat de mensen tegen elkaar werden opgezet. Er is wel beloofd om snelheidsremmende maatregelen uit te werken. Er zijn suggesties gedaan vanuit de bevolking en die worden nu getoetst op haalbaarheid en realisatie op korte termijn. Ons ultieme doel blijft om de verkeersleefbaarheid in de Sparrenstraat en omgeving ten gronde te verbeteren.”

“Het proefproject en de bevraging in de Doornstraat lopen nog. Ondertussen brengt onze dienst mobiliteit de gevolgen voor andere straten in kaart. Vanuit de Diksmuidse Heerweg krijgen we vragen tot extra snelheidsremmende maatregelen. Dit alles wordt in november aan het college voorgelegd voor principebeslissing.”

“Er rees protest en zelfs haatgedrag naar de initiatiefnemers van een knip in de Vijversdreef, nog voor hij geplaatst werd. Sinds september is er de facto een knip door werken aan betonplaten, zonder protest. We onderzoeken wat we nog kunnen doen. De zaak zo laten is geen optie voor ons bestuur.” (SVK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.