Kleine vzw’s lopen coronasteun mis en moeten toch Sabam betalen

De kantines van de verenigingen zijn al maandenlang verplicht dicht en toch moeten de vzw's de bijdragen voor Sabam en de billijke vergoeding blijven betalen.©Johan Sabbe Johan Sabbe
De kantines van de verenigingen zijn al maandenlang verplicht dicht en toch moeten de vzw's de bijdragen voor Sabam en de billijke vergoeding blijven betalen.©Johan Sabbe Johan Sabbe
Johan Sabbe

Veel kleine vzw’s voelen zich het kind van de coronarekening. Ze grijpen naast de overheidssteun, maar dienen vaak wel aan de koepel Unisono hun licentie voor Sabam en de billijke vergoeding te betalen. Isabel Demeyere slaakt een noodkreet. Ze is directeur van het VSDC uit Wevelgem, het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Isabel heeft aan Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een brief geschreven met de vraag om tussen te komen bij Unisono om voor alle vzw’s de bijdragen voor Sabam en de billijke vergoeding te schrappen. Heel wat verenigingen hebben een kantine, maar die moet door corona al maanden dicht blijven. Maar intussen dient er wel voor de nochtans niet gespeelde muziek betaald te worden. Voor de duidelijkheid: Sabam is er voor de auteurs en componisten, de billijke vergoeding voor de muzikanten en de producenten van muziekopnames.

Te weinig aandacht voor de kleine vzw’s

“Met het VSDC behartigen we de belangen van de ruim 7.300 vzw’s die bij ons aangesloten zijn”, aldus Isabel. “De sector wordt hard getroffen door de maatregelen die de overheid oplegt ter bestrijding van het coronavirus. Aangezien de kleine vzw’s op vrijwilligers draaien en doorgaans niet minimum één betaalde fulltime kracht in dienst hebben, zijn de steunmaatregelen van de overheid voor die verenigingen in de sport-, hobby- en cultuursector niet van toepassing. Maar anderzijds hebben die kleine vzw’s wel vaak een kantinewerking. Ik heb het minister Crevits net geschreven: ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er aan hen te weinig aandacht geschonken wordt en dat de nadruk bijna uitsluitend ligt op het in leven houden van de economische sector. Nochtans mag je de sociale en maatschappelijke rol van de vzw’s in geen geval onderschatten.”

“Aangezien de kleine vzw’s op geen overheidssteun kunnen rekenen, dienen ze op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Ze onderhandelen met leveranciers en andere schuldeisers om betalingen te schorsen tijdens de verplichte sluiting. Helaas blijken er overheidsinstanties te zijn die geen ruimte laten tot redelijkheid. Zo blijft Unisono hardnekkig de bedragen voor Sabam en de billijke vergoeding opeisen, ook in de periode van verplichte sluiting. De vzw’s hebben al maandenlang geen muziek gedraaid. Dan hou je het toch niet voor mogelijk dat er auteursrechten betaald dienen te worden?”

Ook minister Crevits betreurt de situatie

Het VSDC vraagt minister Crevits om bij Unisono aan te dringen op de kwijtschelding en schorsing van de bijdragen voor Sabam en de billijke vergoeding voor de periode van verplichte sluiting. “Een tussenkomst van een twaalfde, zoals voorgesteld door Unisono, staat absoluut niet in verhouding tot de lange periode van verplichte sluiting”, aldus Isabel Demeyere. “Ik stel vast dat heel wat kleinere vzw’s uit de boot vallen. Nochtans zijn dat verenigingen met vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor het sociale welzijn van anderen. Ik hoop dat de kwestie eindelijk ter harte genomen wordt.”

Minister Crevits begrijpt de frustratie maar al te goed, zegt ze. “Met het Vlaams beschermingsmechanisme bieden we steun aan bedrijven die verplicht gesloten zijn of zware omzetverliezen lijden. Zo kunnen ze hun vaste kosten dekken. Het gaat over facturen die blijven doorlopen ondanks de sluiting. Wat de vzw’s betreft, betreur ik dat de federale overheid, die op dat vlak verantwoordelijk is, geen opschorting voorziet van de door Unisono geëiste bedragen voor Sabam en de billijke vergoeding. Het is wel een pluspunt dat er 20 miljoen euro uitgetrokken wordt om tot een oplossing te komen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.