Kerkfabriek Sint-Bavo Lauwe reageert in een schrijven aan het stadsbestuur over de beslissing van het Schepencollege om het Heilig-Hartbeeld niet op de afgesproken plaats te zetten. "Met de stadsdiensten hebben we vooraf de plaats afgesproken waar de sokkel diende geplaatst te worden", a...