Keizerspark met nieuwe bibliotheek, vernieuwd gemeentehuis en groen Gemeenteplein wordt werkelijkheid

Zal zal het nieuwe Keizerspark eruitzien. © NS
Redactie KW

De ontwerpplannen omtrent de bouw van een gloednieuw vrijetijdscentrum, de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis en de herinrichting van de publieke ruimte werden voorgesteld. De site krijgt de naam van Keizerspark en de bouwwerken starten begin 2022.

Tijdens de digitale infovergadering met de gemeenteraad op maandagavond 27 april werden de ontwerpplannen voorgesteld. Het afgelopen jaar werkte de gemeente, samen met het ontwerpteam van Dertien12, Dhooge & Meganck Architectuur en Studio Basta, verder aan de plannen. Het wedstrijdontwerp werd omgevormd tot een voorontwerp. De plannen van het vrijetijdscentrum ondergingen enkele drastische wijzigingen. Burgemeester Hendrik Verkest verduidelijkt: “Na een grondige financiële doorrekening bleek dat het ontwerp te ver afstond van het vooropgestelde budget. We deden ons huiswerk opnieuw en stonden vervolgens voor enkele belangrijke keuzes.”

Gloednieuwe bibliotheek

In het wedstrijdontwerp stond een lichte aanpassing van de huidige bibliotheek en werd de theaterzaal gedeeltelijk boven het parochiaal centrum gebouwd. Dit ontwerp liet enkele steken vallen en kende nogal wat nadelen. “De fasering van de werken zou erg moeilijk worden”, weet schepen van Cultuur Lieven Huys. “Daarnaast zou de bibliotheek op technisch en architecturaal vlak ingrijpend aangepast moeten worden om aan de toekomstige noden te voldoen.”

College van burgemeester en schepenen namen het besluit om de huidige bibliotheek volledig te slopen. De nieuwe wordt nu samen met de theaterzaal als een compacte nieuwbouw gebouwd en dit los van het parochiaal centrum. “Dit levert ons een aanzienlijke besparing van twee miljoen euro op, omdat we bijvoorbeeld minder hoog en rationeler kunnen bouwen. De oude schoolgebouwen en het parochiaal centrum maken nog steeds deel uit van de plannen. In een eerste fase worden de meest noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd. In een volgende fase is een grondige renovatie van deze gebouwen voorzien. Het nieuwe en eigentijdse vrijetijdscentrum wordt een cultureel landmark in de gemeente. De hoogwaardige theaterzaal, het cultuurpleintje, de multifunctionele foyer en de polyvalente ruimtes waar ook verenigingen ebruik van kunnen maken ademen inspiratie, creatie en ontmoeting.”

Vernieuwd gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt gerenoveerd en de kant van het Gemeenteplein wordt uitgebreid. Men keek hierbij goed van wat er vandaag al is en hoe men tot een zinvolle renovatie kan komen. Een belangrijk deel is werk maken van een overkoepelend dienstverleningsconcept. “We gaan voor een grondig vernieuwing, die tegelijkertijd ook vertrouwd aanvoelt”, weet burgemeester Hendrik Verkest. “Zo laten we het gemeentehuis verder groeien tot een toegankelijk en eigentijds gebouw. De publiekszone ziet er in de toekomst volledig anders uit. De frontoffice zal bestaan uit drie lagen. Een onthaal met snelbalie en callcenter, verschillende themabalies en ten slotte ook gespreksruimtes om op afspraak te werken. De renovatie van het gemeentehuis maakt de centralisatie van verschillende diensten mogelijk. Centralisatie zorgt voor een meer efficiëntere en betere samenwerking. Samen met een doorgedreven digitalisatie wordt dat de basis van het nieuwe werken in de gemeente.”

Ruim gemeenteplein

In het voorontwerp komen een groene omgeving, veilig verkeer en voldoende parkeerplaatsen aan bod op het vernieuwde Gemeenteplein. “De inrichting van de groene omgeving rond de publieke ruimte maakt deel uit van het project. Verkeersstromen van autoverkeer en trage weggebruikers worden maximaal gescheiden. We zien vandaag al dat de verbinding tussen het centrum en de nieuwe verkavelingen druk gebruikt wordt door voetgangers en fietsers. Dankzij de nieuwe verbinding met de Galgenstraat wordt het mogelijk om deze hoofdas volledig autovrij te maken. Dat is voor de gemeente erg belangrijk omdat de hoofdingang van zowel het gemeentehuis als van het vrijetijdscentrum op deze as gesitueerd zijn. Voldoende parkeerplaatsen op wandelafstand is ook van groot belang. De parkeernood werd grondig bekeken omdat we geen parkeerdruk in de omliggende straten en wijken willen. Er komen 115 parkeerplekken op het Gemeenteplein.”

Keizerspark

Men koos voor de naam Keizerspark. Deze naam verwijst naar brouwerij en herberg De Keizer. Dit gebouw werd in de jaren ’40 aangekocht door de gemeente om er het gemeentehuis van te maken. Begin jaren ’80 ruimde het oude gebouw plaats voor het huidige gemeentehuis. Nu wordt er hard voortgewerkt aan de plannen om de bouwaanvraag tegen deze zomer te kunnen indienen. In 2021 volgt de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen. Volgens de planning starten de werken begin 2022 en het einde is voorzien in het najaar 2024. Tijdens de werken verhuizen de gemeentelijke diensten naar andere locaties. Wie wil kan een kijkje nemen op www.wingene.be/keizerspark. (Nele Sabbe)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.