Juf Sien gaat na 41 jaar met pensioen in De Vlieger: “Gaan die gekke bos krullen missen”

Op vrijdag 18 december werd juf Sien Deseyne, net vóór de start van de kerstvakantie en na 41 schooljaren, met veel toeters en bellen in De Vlieger uitgewuifd. Op het eind van de viering hadden we een kort, maar boeiend gesprek met haar.

Godsdienstjuf Sien Deseyne was heel graag gezien door de leerlingen en kreeg dan ook een passend afscheid. (foto Jos)© (foto Jos)
Godsdienstjuf Sien Deseyne was heel graag gezien door de leerlingen en kreeg dan ook een passend afscheid. (foto Jos)© (foto Jos)

“Ik volgde twee jaar godsdienstwetenschappen in Gent en ik kon in september 1979 aan de slag in het lager onderwijs”, steekt juf Sien van wal.

“Ik begon mijn carrière als godsdienstlerares in drie scholen: de gemeentescholen van Oekene en Rumbeke en de vrije basisschool van Rumbeke. De laatste 20 jaar werkte ik alleen in de stedelijke basisschool De Vlieger. Ik kom uit een onderwijzersnest, mijn vader was technisch leraar en later werkplaatsleider aan het VTI in Roeselare, mijn broer Geert geeft les ook hier in De Vlieger. Ook mijn dochter Lies werkt hier als kleuterjuf en als adjunct directeur. In die 41 jaar dat ik les gaf, is er uiteraard veel veranderd. Honderden en honderden kinderen heb ik in mijn klas gehad. Met de jaren zijn ze opener, mondiger, spontaner geworden en dat is een goede zaak. Ik heb altijd graag les gegeven, zeker toen ik na veel aandringen een eigen klaslokaal heb gekregen dat ik creatief, met veel eigen visuele accenten heb aangekleed.”

creatieve insteek

“Op een eigentijdse en creatieve manier heb ik leerlingen uitgelegd wat geloof en spiritualiteit is. Ik heb hen kritisch leren nadenken over situaties en maatschappelijke thema’s om die terug te koppelen naar het geloof”, vertelt Sien enthousiast verder.

“Ik was ook jarenlang met veel plezier een van de drijvende krachten achter de eerstecommunievieringen op de parochie. Ik had aangename en leerrijke contacten met de collega’s zedenleer, protestantse-, orthodoxe- en islamitische godsdienst die hier op onze school een plaats hebben. Dat zorgde voor een verrijkende uitwisseling tussen de verschillende levensbeschouwingen. Ik heb de laatste jaren de groep kinderen die zedenleer volgen flink zien aangroeien, dat heeft veel, zo niet alles met de ontkerkelijking te maken”, weet ze.

“Ik heb samen met mijn man al een flink stuk van de wereld gezien en die insteek heb ik vaak in mijn lessen gebruikt om de kinderen ruim te leren denken, respect te hebben en verdraagzaam te zijn.”

De collega’s omschrijven haar als een inspirerende en empathische leerkracht, zowel in haar vak naar leerlingen toe, maar ook voor collega’s en ouders. “Sien heeft het hart op de tong en zegt de dingen zoals ze zijn”, vertellen ze. “Ze houdt van verkleden en ambiance, ze is er graag bij als de school een (zot) initiatief op poten zet. Kostuums naaien voor de musical Kriekeloredam, het betere acteerwerk tijdens het jaarlijks Sint-toneel, op heksenklassen… Ze zit er niet mee in om een grap uit te halen en geniet van leven in de brouwerij. Dat leverde nu en dan grappige taferelen op.”

enthousiaste dame

“Sien heeft in haar carrière veel mooie inleefdagen, kerst- en communievieringen uitgewerkt. Telkens opnieuw wist ze creatief uit de hoek te komen en kon ze jong en oud raken met beelden, teksten en liederen. Aan ideeën, creativiteit geen gebrek. Zonder twijfel zal het anders zijn zonder Sien in SBS De Vlieger, we zullen die gekke bos krullen (en de enthousiaste dame die eronder zit) missen”, aldus de collega’s.

“Ik ben echt gelukkig geweest in deze school en met mijn job. Ik weet wat ik achterlaat, ik sta open voor de toekomst. Op mijn 61ste zit ik nog vol energie en creatieve ideeën. Met mijn vier dochters en zeven kleinkinderen valt er altijd wel iets te beleven”, besluit Sien Ze bedankt hartelijk de kleuters, de kinderen, de collega’s en de directie die haar op vrijdag 18 december met een schitterend, dankbaar en warm afscheid uitwuifden. (AD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.