Streekfonds doet oproep tot bedrijven: schenk laptops voor kansarme leerlingen

Dieter De Praitere, adjunct-directeur van de Heilige Familie in Ieper: “Onze school heeft 35 laptops nodig.”© Joke Couvreur
Dieter De Praitere, adjunct-directeur van de Heilige Familie in Ieper: “Onze school heeft 35 laptops nodig.”© Joke Couvreur
Stefan Vankerkhoven

Meer dan 300 West-Vlaamse scholen dienden een dossier in om financiële steun te krijgen voor digitaal afstandsonderwijs voor kansarme leerlingen. Omdat het Streekfonds niet in alle noden kan voorzien, roept het bedrijven op om gebruikte laptops te schenken.

Door de coronacrisis schakelden de scholen noodgedwongen en versneld over naar meer digitaal onderwijs. “Maar heel wat kinderen beschikken over onvoldoende digitale vaardigheden of hebben geen toegang tot de nodige infrastructuur”, stelde Jan Despiegelare, algemeen coördinator van het Streekfonds West-Vlaanderen vast. “Daarom lanceerden we met steun van de Provincie vorig najaar een oproep, met als doel het digitaal afstandsonderwijs bij kansarme leerlingen aan te pakken. Meer dan 300 scholen en onderwijsinstellingen dienden een subsidiedossier in, maar door het beperkt budget kunnen enkel de meest urgente dossiers op basis van de kansarmoede-criteria rekenen op financiële ondersteuning.”

Schenkingen

Om ook aan de andere West-Vlaamse scholen die een aanvraag indienden ondersteuning te kunnen bieden, vraagt het Streekfonds nu aan bedrijven om laptops te schenken voor kansarme of kwetsbare leerlingen. “Alle gebruikte, boekhoudkundig afgeschreven toestellen of overschotten zijn welkom op voorwaarde dat ze niet ouder zijn dan vijf jaar, dat scherm en klavier in goede staat zijn en dat het toestel beschikt over een goed functionerende oplader”, verduidelijkt Jan Despiegelaere. “Vanaf vijf toestellen kunnen ze worden opgehaald bij het bedrijf zelf, bij minder dan vijf toestellen vragen we om ze bij het Streekfonds in de Broelkaai 6 in Kortrijk binnen te brengen.”

Sommige families hebben slechts één laptop voor alle kinderen van het gezin – Dieter De Praitere (Heilige Familie Ieper)

Het Streekfonds zal vraag en aanbod op elkaar afstemmen en de laptops op een neutrale en correcte manier, op basis van de noden, verdelen over scholen in heel West-Vlaanderen. Huis van het Leren vzw en drie afdelingen van CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs Scala in Torhout, Miras in Ieper en Creo in Kortrijk) zullen instaan voor het inspecteren, reviseren en gebruiksklaar maken van de gedoneerde toestellen.

35 laptops nodig

Een van de West-Vlaamse scholen die uit de boot viel en voorlopig geen financiële steun krijgt, is de Heilige Familie in Ieper. “We kregen maandag het slechte nieuws dat ons dossier niet is goedgekeurd. Het grote aantal aanvragen overschreed het beschikbare budget”, zucht adjunct-directeur Dieter De Praitere. “Tijdens de eerste lockdown hebben we 30 laptops uitgeleend aan leerlingen voor thuisonderwijs. Maar nu de eerste graad op school aanwezig is, hebben we die toestellen nodig in de klassen. Ik hou mijn hart vast voor de afkoelingsweek.”

De term kansarme leerlingen moet je volgens Dieter De Praitere heel ruim interpreteren. “Omdat wij geen algemeen secundaire school zijn en technisch, kunst- en beroepsonderwijs bieden, ligt het percentage gezinnen met een beperkt inkomen wat hoger. Het gaat om zo’n 6 procent van onze leerlingen. Sommige families hebben één laptop voor alle kinderen van het gezin of bezitten verouderde toestellen die niet alle vereiste taken aankunnen. We hopen nu op schenkingen van West-Vlaamse bedrijven, onze school heeft 35 laptops nodig.”

Budget van 4.500 euro

Basisschool De Klimop in Gistel behoort wel tot de gelukkigen. “Begin deze week kreeg ik het bericht dat ik een budget van 4.500 euro mag besteden aan de aankoop van laptops en ICT-materiaal. Ik hoop dat ik leuk en leerrijk materiaal kan aankopen zodat de kinderen plezier beleven aan de digitale lessen”, zegt directeur Kelly Dildick. “We hebben vrij veel kansarme kinderen op school. Een kwart van onze 270 leerlingen kan thuis niet oefenen op de computer of mist de nodige digitale vaardigheden. We hebben ook acht kinderen uit anderstalige gezinnen, met hoofdzakelijk Roemeense en Bulgaarse ouders. We kunnen die steun dus bijzonder goed gebruiken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.