Izegem bestrijdt energiecrisis: zwembad graadje kouder en fonteinen uit

Het zwembadwater wordt met een graadje verlaagd. Dat is één van de reeks noodmaatregelen die de stad neemt om de energiekosten te drukken. © Frank Meurisse
Redactie KW

Of er bepaalde projecten, zoal de bouw van een nieuwe evenementenhal, in het gedrang komen door de energiecrisis, is nog koffiedik kijken. Dat beaamt ook stad Izegem, die pas later dit jaar de knoop doorhakt, maar tegelijk al een reeks andere noodmaatregelen op vlak van energie neemt.

Groen, STiP en Vooruit namen het initiatief voor het actuadebat rond de energiecrisis tijdens de gemeenteraad. “De huidige energieprijzen, de gestegen bouwkosten en de inflatie zetten de financiële situatie van de stad verder onder druk”, menen Balder Clarys, Kurt Grymonprez en Eva Bossuyt. “Wij menen dat de stad momenteel te weinig anticipeert en te weinig in kaart brengt wat de financiële impact op de geplande projecten zal zijn. Nochtans zien we steden als Kortrijk wel al investeringen schrappen of minstens de kostprijs herberekenen. Bij de planning van de Cultuurfabriek ontbreken herberekeningen en een kritische reflex. De bouw van de evenementenhal is ook nog steeds niet concreet. En in het zwembad moet dringend één miljoen euro worden geïnvesteerd of er moet worden overgegaan tot een nieuwbouw, maar daar is op dit moment nog geen sprake van. We maken ons dan ook zorgen en vragen naar initiatieven om de uitgaven te beperken. We willen ook weten of dit een impact heeft op de verwachte inkomsten.”

Buffer opgebouwd

Financiënschepen Tom Verbeke (N-VA) beaamt dat de situatie niet ideaal is. “Maar we besturen zo zuinig mogelijk en hebben een buffer van 19,7 miljoen euro opgebouwd voor onverwachte situaties als deze, zodat we in dit geval de stijgende energie- en bouwkosten kunnen opvangen. De inkomsten staan niet onder druk en de belastingen verhogen we zeker niet. Wat de uitgaven betreft gaan we eind oktober de op dat moment geldende bouw- en energiekosten checken en mee nemen in ons overleg rond de opmaak van het meerjarenplan.”

Dat de prijzen de pan uit swingen, bewijst de gasfactuur van de stad. In 2020 bedroeg die nog honderdduizend euro. “Voor dit jaar hadden we 220.000 euro voorzien, maar we zitten na acht maand al aan 264.000 euro aan kosten”, aldus de schepen. “Nu al ruim 20 procent meer dan begroot. De elektriciteitsfactuur hadden we op 487.000 euro voorzien en daar komen we ‘slechts’ op 374.000 euro uit, maar de voorbije jaren namen we al een aantal maatregelen die daar een impact op hebben.”

Die had schepen Caroline Maertens (N-VA) inderdaad netjes opgelijst, van het aanpassen van de gasketels in het JOC, de stadsloodsen en bib tot de volledige vernieuwing van de traditionele verlichting naar duurzame LED’s. Er kwamen ook PVC-installaties en frequente sturingen op ventilatie en een relighting in WZC De Plataan. Bij de Cultuurfabriek komt er dan weer een gedeeld warmtenet met de private ontwikkelaar. “Maar daar stopt het voor ons niet”, zegt schepen Maertens. “Het zwembadwater verlagen we met een graadje. In onze gebouwen zullen we de verwarming maar na de herfstvakantie in plaats van half september opzetten. Bijkomend zetten we de temperatuur in alle gebouwen op 19 graden en er komen radiatorknoppen met een timer, wat een besparing van 14 procent moet opleveren. We zetten ook de koelcel van zaal ISO af en checken de stad van alle koelkasten en vervangen die indien nodig door energiezuiniger exemplaren. Bij onze dienstverplaatsingen nemen we binnen de stad de fiets en promoten we er buiten het openbaar vervoer.”

Verder gaat de stad meer specifieke verwarmingscircuits opsplitsen, waardoor ze delen van haar gebouw kan opwarmen. De fonteinen op de Markt en aan het rond punt bij Emelgem blijven uit en met Fluvius wordt bekeken wat hun voorstel voor het vroeger doven van openbare verlichting is. Bij monumenten zal dat sowieso gebeuren. Tot slot zal ook de koeling van het serverlokaal wat minder koud gezet worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.