Agente doet aangrijpende getuigenis over geweld op politie

Intussen is de inspectrice opnieuw aan de slag als lesgeefster in de politieschool.© GF
Intussen is de inspectrice opnieuw aan de slag als lesgeefster in de politieschool.© GF
Redactie KW

In een filmpje van politievakbond VSOA over geweld tegen agenten legt een inspectrice uit Oostende een aangrijpende getuigenis af. Gael Vandenbussche (39) en haar collega werden zwaar toegetakeld tijdens een interventie voor geluidsoverlast in 2016. Maandenlang moest ze revalideren. En intussen botste ze nog eens tegen tal van muren aan, zoals van de verzekeringsmaatschappij. Veel kosten moest ze zelf betalen en ze kreeg nog geen cent terug. “Als het op geweld tegen politiemensen aankomt, bestaan er veel systeemfouten”, stelt Florent Platteeuw van VSOA.

Gael Vandenbussche, docent aan de West-Vlaamse politieschool, werd in 2016 opgeroepen voor een tussenkomst wegens geluidsoverlast. De vrouw was toen ook inspectrice bij de politie van Oostende. De bewoner was agressief en liet zich niet zomaar overmeesteren.

De man haalde uit met een stoel, waardoor Gael op de grond viel. Ze kwam met haar bekken op haar wapenstok terecht en werd nog tal van keren geschopt en geslagen, onder meer in de liesstreek. Ze werd zelfs gebeten.

Haar collega liep een dubbele liesbreuk op, bij Gael werd een scheefstand van haar bekken vastgesteld, haar linkerbeen kon ze niet bewegen, en haar rechterarm maar beperkt. Wat volgde, was een acht maanden lange revalidatie: zes op zeven dagen naar een revalidatiecentrum en opnieuw leren wandelen.

Zelf revalidatie betalen

“De persoon werd niet gearresteerd, het parket werd niet ingelicht door de wachtofficier en er was geen proces-verbaal opgemaakt. Omdat wij later het proces-verbaal opmaakten als slachtoffer, deed het parket moeilijk”, getuigt Gael.

Dat alles speelde in de kaart van verzekeringsmaatschappij. “Tijdens mijn revalidatie kreeg ik te horen dat de verzekeraar van de politiezone niet meer tussen wou komen. Ze hadden een brief naar de afdeling facturatie van het revalidatiecentrum gestuurd met die boodschap.”

“Voortaan moest ik revalidatiekosten zoals van de kinesist en osteopaat zelf betalen. Het heeft gezorgd voor een financiële aderlating en bovendien was ik toen ook mijn werk bij de West-Vlaamse politieschool kwijt”, aldus Gael tijdens de getuigenis.

Lees verder onder het filmpje

Intussen is de inspectrice opnieuw aan de slag als lesgeefster in de politieschool, gedetacheerd vanuit de politiezone Oostende. Maar nog steeds blijven de medische kosten waarvoor ze moest opdraaien, onbetaald.

“Men gaat ervan uit dat de dader alles wel zal betalen, maar tot een burgerlijk proces is het nog niet eens gekomen. Ik heb ook nog zelf psychologische hulp moeten zoeken, want ik kon niet aanvaarden wat er allemaal fout is gelopen.”

Gael Vandenbussche sprak ook nog over haar frustraties, dat ze het gevoel kreeg dat het politie-apparaat niet pal achter haar stond, ook op financieel vlak. “En het weinige begrip voor de impact die politiewerk heeft op het persoonlijk leven.”

Verzekeraar speelt zelf rechter

Volgens Florent Platteeuw, provinciaal voorzitter van politievakbond VSOA, ligt het probleem vooral bij de verzekeringsmaatschappij. “De korpschef heeft er alles aan gedaan om de belangen van zijn personeel te behartigen, dat kan ik met de hand op het hart zeggen. Maar de verzekeraar heeft zelf te veel beslissingsrecht en kan dus rechter spelen. Dat zou nooit het geval mogen zijn”, aldus Platteeuw.

“Ook het politiecollege van de politiezone zou een betere verzekering moeten afsluiten. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de politiezone zelf instaat voor de medische kosten van haar personeel, want dat zou betekenen dat de belastingbetaler opdraait.”

Te veel systeemfouten

“Altijd moet de dader dit vergoeden, met de verzekeraar als tussenpersoon. Die moet dat bedrag dan maar terugvorderen. Nochtans is er een wettelijk kader hierrond. Het werkt alleen niet goed”, zegt Florent Platteeuw.

“Ik kan enkel vaststellen dat er nog te veel systeemfouten bestaan en zeker als het op geweld tegen politiemensen aankomt. Dat de minister nultolerantie wil tegenover geweld tegen de politie, met te allen tijde een vervolging, kan ik enkel toejuichen. Maar het moet nog verder gaan”, aldus de vakbondsvoorzitter.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier