Inbreuken op de coronamaatregelen vanaf nu bestraft met minstens 250 euro

© Getty Images/iStockphoto
Redactie KW

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

“Tot nu toe is er vaak geprobeerd mensen te sensibiliseren en te waarschuwen”, zegt de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt. “Die periode is nu definitief afgelopen. Iedereen is nu voldoende op de hoogte van de ernst van de situatie en de maatregelen die zijn opgelegd. Deze omzendbrief is een antwoord op de niet-naleving van die maatregelen. Alle parketten zullen op dezelfde manier optreden, in het hele land en aan elk proces-verbaal een gevolg geven.”

Mensen die samenscholen, die niet-essentiële verplaatsingen doen, een feest of gezamenlijke sportactiviteit organiseren of eraan deelnemen, zullen een proces-verbaal krijgen en het voorstel krijgen om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen. Uitbaters van handelszaken, zoals cafés of niet-voedingswinkels, die ondanks het verbod nog open zijn, zullen een minnelijke schikking voorgeschoteld krijgen van 750 euro, en het geld dat ze tijdens hun illegale opening verdiend hebben, kan in beslag genomen worden.

Sluiting

Wie een tweede keer betrapt wordt, mag zich verwachten aan een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Die kan gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden opleggen en geldboetes van 208 tot 4.000 euro. Stads- en gemeentebesturen kunnen ook steeds de sluiting bevelen van een horecazaak of winkel die zich niet aan de regels houdt.

Ook minderjarigen zullen een proces-verbaal krijgen als ze zich niet aan de opgelegde maatregelen houden, aldus procureur-generaal Dernicourt: “De meest aangewezen werkwijze is om de minderjarigen meteen na het vaststellen van de feiten mee te nemen naar het commissariaat, waar de ouders hen dan kunnen komen ophalen. Later kan het parket nog optreden, via een zogenaamde herinnering aan de wet, door voorwaarden op te leggen of de minderjarige een positief project te laten uitvoeren, of zelfs een vordering van de jeugdrechter.”

De strafrechtelijke sancties voor de personen zijn gebaseerd op de wet van 15 mei 2007 op de civiele veiligheid. De maatregelen die door de federale regering voorzien zijn voor de bedrijven, vallen onder de wet van 4 augustus 1996 op het welzijn van de werknemers, gaat de procureur-generaal verder.

“Wie opzettelijk in iemands richting hoest of niest, kan een gevangenisstraf tot twee jaar opgelegd krijgen”

“Die voorziet strafrechtelijke boetes van 800 tot 8.000 euro, of administratieve geldboetes. Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen, kunnen er gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar en strafrechtelijke boetes van 4.800 tot 48.000 euro opgelegd worden, of administratieve geldboetes. Bij een eerste inbreuk zullen we een minnelijke schikking van 1.500 euro voorstellen, bij een tweede inbreuk wordt gedagvaard. Bij recidive kan het bedrijf ook gesloten worden.”

“Wie rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, kan een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar opgelegd krijgen, en wie opzettelijk op voedingswaren niest of hoest, kan zelfs vijf jaar cel oplopen”, klinkt het nog. “Het kan dat gemeentebesturen voor een aantal inbreuken ook GAS-boetes voorzien hebben. In dat geval kan na een overtreding zowel een GAS-boete als een strafrechtelijke minnelijke schikking volgen.” (belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.