Ieper stopt samenwerking met Wa: “Financiële transparantie niet altijd even helder”

De hoofdstraat in de Ghanese stad werd er naar Ieper genoemd. (Foto Vera Lannoo)
De hoofdstraat in de Ghanese stad werd er naar Ieper genoemd. (Foto Vera Lannoo)
Redactie KW

Het Ieperse schepencollege heeft beslist om eind 2021 de samenwerking met de Ghanese stad Wa stop te zetten. Dat antwoordde schepen van Ontwikkelingssamenwerking Valentijn Despeghel (Vooruit) op een vraag van Katrien Desomer (CD&V), die vaststelde dat het al meer dan een half jaar stil is rond de vzw Wa.

Ieper heeft al vijftien jaar een nauwe stedenband met de Ghanese stad Wa. Zo werd er in 2017 schoolmateriaal ingezameld en ook de IFF-marathon steunt ieder jaar de vzw Wa. In januari 2020 gingen leerlingen van GO! Atheneum Ieper nog naar Wa op inleefreis. “In de loop der jaren werden talrijke mooie projecten gerealiseerd en tot ongeveer één jaar geleden werd hard gewerkt aan onder andere een irrigatieproject in de landbouw, waardoor Afrikaanse vrouwen kans kregen op een menselijk inkomen, de aanleg van een speelplein voor jongeren, steun aan het hospitaal en de aanleg van verschillende waterputten”, haalde Katrien Desomer (CD&V) aan op de gemeenteraad maandagavond. “Deze projecten werden vooral gefinancierd door de vzw Wa, die hiervoor werd gesticht. Die waterputten maken veelal het verschil tussen leven en dood. Ook de jaarlijkse inleefreizen van laatstejaarsstudenten uit het middelbaar onderwijs droegen bij tot de sensibilisatie van de jongeren voor de problematiek van armoede in het zuiden. Verschillende stadsbestuurders uit meerderheid én oppositie hebben de plaats bezocht. Sedert meer dan een half jaar lijkt de werking te zijn stilgevallen. De CD&V wil graag weten hoe het vandaag staat met deze werking en of het de bedoeling is om hiermee verder te gaan.”

Onder de loep

“Bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode heeft deze ploeg de samenwerking met de stad Wa, die al 15 jaar liep, grondig onder de loep genomen”, antwoordde schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Er zijn mooie projecten gerealiseerd maar we stelden vast dat de financiële transparantie aangaande deze projecten niet altijd even helder was. Verder bleek dat de persoon die de projecten in Ghana moest opvolgen ondertussen in België woont en dus niet langer de projecten van nabij kan opvolgen. De C-pandemie bemoeilijkte het persoonsverkeer tussen België en Ghana met als gevolg dat het nog moeilijker werd om geschikte plaatselijke contactpersonen te vinden. Omwille van deze redenen besliste het schepencollege op 31 mei 2021, na lang beraad, om de stedenband Ieper-Wa tegen eind 2021 af te ronden.”

Opvolging projecten

“Over deze afronding zal advies worden ingewonnen bij de Ieper/Wa werkgroep in de loop van deze maand, met bijzondere aandacht voor de twee nog lopende projecten: het vrouwen landbouwproject in Jonga en het recyclageproject. We streven ernaar dat deze projecten op eigen benen verdergezet kunnen worden”, gaf Despeghel nog mee. “Daarnaast zal in samenwerking met de Noord-Zuidraad en het wereldhuis een nieuw wervend project worden uitgewerkt. De stad Ieper wil blijvend inzetten op ontwikkelingssamenwerking en onderzoekt momenteel de piste om eventueel samen te werken met een NGO zodoende de opvolging van de projecten ter plaatse te kunnen waarborgen.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.