https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Huisvestingsmaatschappijen Kuurne en Zwevegem fusioneren: “In deze hele operatie staat de huurder centraal”

Achteraan v.l.n.r. Els Persyn (algemeen directeur Kuurne), Annelies Vandenbussche (schepen van Wonen Kuurne), Eliane Spincemaille (schepen van Wonen Zwevegem) en Jan Vanlangenhove (algemeen directeur Zwevegem); vooraan v.l.n.r. Francis Benoit (burgemeester van Kuurne), Etienne Vancoppenolle (voorzitter Eigen Gift Eigen Hulp), Nele Roobrouck (voorzitter Eigen Haard Zwevegem) en Marc Doutreluingne (burgemeester van Zwevegem). (foto NVH) © Noor Vanhessche
Redactie KW

Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp, de sociale huisvestingsmaatschappijen van Zwevegem en Kuurne, gaan fusioneren. In december 2020 werd een intentieverklaring ondertekend. Hiermee onderschrijven beide maatschappijen het doel om in 2022 één grote woonmaatschappij met ongeveer 2.000 woningen te vormen. De lokale besturen van Zwevegem en Kuurne ondersteunen de fusie en gingen in april 2020 het gesprek aan.

“Het performantiedecreet verplicht sociale huisvestingsmaatschappijen om 1.000 woningen te hebben. Eigen Gift Eigen Hulp heeft op vandaag 500 woningen, de uitbreiding naar 1.000 woningen is financieel en sociaal niet haalbaar. Een fusie is voor Kuurne de enige optie”, zegt Francis Benoit burgemeester van Kuurne.

Het moet (nog) niet

“Eigen Haard telt 1.350 woningen en moet op vandaag dus strikt genomen niet fusioneren. Tegen 2023 wordt de vorming van grotere woonmaatschappijen verplicht. Met deze fusie wordt die toekomstige uitdaging het hoofd geboden”, aldus Marc Doutreluingne, burgemeester van Zwevegem. “In de operatie tot fusiemaatschappij staat de huurder centraal door het nastreven van nabije dienstverlening”, zegt Nele Roobrouck, voorzitter van Eigen Haard. “Naast de juridische oefening wordt de fusie ook op operationeel vlak goed voorbereid. Beide maatschappijen hebben uitdagingen die beter op grote schaal aangepakt worden, zoals investeringen in sociale huisvesting en het belang van renovaties om de kwaliteit te verbeteren.”

“Niet onbelangrijk is dat het personeel zo optimaal mogelijk wordt betrokken in het hele gebeuren”, meent Etienne Vancoppenolle, voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp.

“In een grotere organisatie zijn er meer mogelijkheden om de relatie met de huurder te bewaken. Beleving en ontmoeting zijn hierin kernwaarden. Vanuit het lokaal bestuur wordt verwacht dat de woonmaatschappij inzet op participatie met de huurders”, zegt schepen van Wonen voor Zwevegem Eliane Spincemaille.

“Verder wordt ook verwacht dat de toekomstige woonmaatschappij projecten realiseert die beantwoorden aan de woonnoden van huurders. Zo moet er ingespeeld worden op de wachtlijsten en moeten er zowel voor alleenstaanden als grote gezinnen woningen bijkomen”, weet Annelies Vandenbussche, schepen van Wonen in Kuurne te melden.

Kernwaarden

Het doel is een transparante en performante maatschappij uit te bouwen, waarin wordt gestreefd naar betrokkenheid van de huurder en waarbij respect voor het personeel voorop staat.

De woonmaatschappij moet streven naar een duurzame kwaliteit van het patrimonium zonder de financiële gezondheid van de fusiemaatschappij in gevaar te brengen. Geen makkelijke oefening, maar wel een waar alle partners in geloven.

(NV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten