Handhavingsambtenaar spoort bouw- en milieumisdrijven op: “Maar we willen geen heksenjacht”

In nieuwe verkavelingen (zoals hier aan de Grotestraat) krijgen de bewoners een folder in de bus waarin eraan herinnerd wordt hoeveel ze maximaal mogen verharden.©WK WK
In nieuwe verkavelingen (zoals hier aan de Grotestraat) krijgen de bewoners een folder in de bus waarin eraan herinnerd wordt hoeveel ze maximaal mogen verharden.©WK WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Sinds 1 december is er op de dienst Ruimtelijke Ordening van De Haan een handhavingsambtenaar van de WVI aan de slag, die samen met de gemeente bouwovertredingen en milieumisdrijven opspoort. Henk Vanhove is in de eerste plaats voorstander van extra sensibilisering. “Een heksenjacht, dat willen we niet. Maar als er een klacht komt, kunnen we niet anders dan die onderzoeken en waar nodig optreden.”

De Haan ging in op het aanbod van de West-Vlaamse Intercommunale om een handhavingsambtenaar in dienst te nemen, die voor verschillende gemeenten werkt. De WVI faciliteert die intergemeentelijke samenwerking, een zogenaamde ‘kostendelende vereniging’, met het oog op nieuwe uitdagingen zoals de klimaatproblematiek. “Hiermee staan we de gemeenten en steden bij met deskundig advies”, zegt Henk Vanhove (49). “We verlichten dus het takenpakket van de omgevingsambtenaren, die ook niet altijd over de specifieke voorkennis beschikken die de opvolging van bouwmisdrijven vereist. De handhaving daarrond is de laatste tijd een specialisatie op zichzelf geworden”, legt hij uit.

Vanhove werkt één dag per week in De Haan. Naast actief nazicht op het terrein, zal hij waar nodig ook effectief tegen milieu- en bouwmisdrijven optreden. “Wel belangrijk is dat we geen heksenjacht willen voeren”, benadrukt hij. “We willen in de eerste plaats sensibiliseren en remediëren. Maar als er een klacht komt, kunnen we niet anders dan die onderzoeken en waar nodig optreden.”

Boetes tot 400.000 euro

Vanhove onderzoekt inbreuken op de ruimtelijke ordening, maar ook milieumisdrijven. “Soms krijgen we bijvoorbeeld klachten over een schoorsteen die overlast geeft”, zegt hij. “Bij bouwovertredingen gaan we eerst ter plekke kijken of die inbreuk nog geregulariseerd kan worden. Is dat het geval, dan volgt een aanmaning om dat binnen een bepaalde termijn te doen. Kan de overtreding níet binnen de bestaande planologische situatie rechtgetrokken worden, dan vragen we om ze in oorspronkelijke staat te herstellen. En dat is natuurlijk voor niemand leuk; ook voor ons is het een ondankbare job om de mensen te gaan vertellen dat ze die dure oprit of carport weer moeten uitbreken.”

‘Bezint eer gij begint’, is dus de boodschap: op sommige misdrijven staan volgens Vanhove geldstraffen tot 400.000 euro en zelfs gevangenisstraffen tot vijf jaar. “Ook voor mij is het slikken wanneer ik zoiets lees, want soms is het echt uit onwetendheid dat mensen een overtreding begaan. Het is dus zeker altijd raadzaam om eerst inlichtingen in te winnen. Elk dossier is heel specifiek, en hangt vaak ook af van de ligging.”

Soms klachten uit jaloezie

Soms leiden bouwovertredingen tot burenruzies. “De nieuwe afsluiting van je buur kan bijvoorbeeld je zonlicht wegnemen”, zegt Vanhove. “Maar er komt vaak ook een stukje jaloezie bij kijken: de buurman kreeg een vergunning voor zijn carport en jij niet. Als handhavingsambtenaar ben je dan ook een beetje scheidsrechter. Het is vaak bemiddelen.”

Volgens Wilfried Vandaele, die als burgemeester ook bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, komen er in De Haan steeds meer klachten binnen van inwoners die het niet nemen dat zomaar bomen worden omgezaagd, opritten worden verhard of zaken worden gebouwd zonder vergunning. “Het is zoals met de corona-overtredingen: wie braaf in de rij loopt, verwacht dat anderen zich ook aan de regels houden”, zegt handhavingsambtenaar Henk Vanhove. “Daarom is het belangrijk dat overtredingen goed worden opgevolgd en er aan die klachten gehoor wordt gegeven.”

Een specifieke uitdaging voor De Haan, is het onroerend erfgoed. “Onze villawijk De Concessie blijft een zorgenkindje”, zegt Vandaele. “We hebben daar al zoveel gesensibiliseerd, en toch blijven er alsmaar nieuwe overtredingen opduiken.”

Vergunning aanvragen

De Vlaamse regering wil extra verharding tegengaan, en op termijn zelfs bestaande verhardingen wegnemen. “Ook in onze gemeente kennen we het probleem”, herinnert Vandaele aan de recente wateroverlast in Wenduine. “Te veel opritten en terrassen aanleggen, belet dat het water in de bodem sijpelt. We willen er bij de mensen dus op aandringen om altijd eerst aan de gemeente te vragen of er een vergunning nodig is of niet. Anders riskeer je een proces-verbaal of kun je later zelfs last krijgen bij de verkoop van je eigendom. Het is van algemeen belang dat iedereen zich aan de regels houdt.”

Mensen die recent gebouwd hebben of aan het bouwen zijn in nieuwe wijken, zoals bijvoorbeeld in de Georges Vanhoorenstraat, de Jumpinglaan en de nieuwe verkaveling aan de Grotestraat, krijgen een folder in de bus waarin eraan herinnerd wordt hoeveel ze maximaal mogen verharden. “Vóór het kwaad is geschied”, besluit Vandaele.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.