Halfweg januari starten de werken in de Spanjestraat in Roeselare

Thomas Dubois

Eind september konden de inwoners de plannen voor een vernieuwde Spanjestraat inkijken. De stadsdiensten hebben alle reacties verzameld en zijn met het studiebureau en de betrokken partners aan de slag gegaan om de plannen te finaliseren. De nutswerken starten half januari.

Deze worden volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het concept is duidelijk: de Spanjestraat wordt verkeersveiliger en groener. Er wordt een zone 30 ingevoerd over de hele straat, van de Jules Lagaelaan tot aan de Mandellaan.

De riolerings- en wegeniswerken zullen vermoedelijk in augustus, na het zomerbouwverlof, van start gaan. Voordien gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om oude nutsleidingen te verwijderen en te vervangen door nieuwe leidingen. Het laagspanningsnet, de kabels voor communicatiedoeleinden en de kabels voor de openbare verlichting worden ondergronds gebracht. Deze werken gebeuren in het voetpad en in een deel van de rijweg.

Nutswerken vanaf 11 januari

“De nutswerken in de Spanjestraat en omgeving starten halfweg januari en zullen in 6 opeenvolgende fases gebeuren. Op die manier kunnen we de hinder spreiden en zorgen voor een maximale bereikbaarheid voor de inwoners, handelszaken en bedrijven. Alle handelszaken kregen al een bezoek van de stadsdiensten. Nog voor de kerstvakantie bezorgen we de inwoners in de buurt een bewonersbrief met daarin alle praktische informatie over onder meer toegang, afvalinzameling, enz.”, aldus schepen Griet Coppé.

De eerste zone waar er gewerkt wordt vanaf 11 januari tot half maart is de Spanjestraat van Koornstraat tot Mandellaan. Ook in de Vierwegstraat, tussen Spanjestraat en Mandellaan, gaan de nutsmaatschappijen aan de slag. Nadien volgen in opeenvolgende fases de andere stukken van de Spanjestraat, de Fortuinstraat, deel van de St. Hubrechtsstraat, Vaartstraat en een deel van de Jules Lagaelaan.

Eenrichtingsverkeer

Tijdens de werken zal het autoverkeer altijd door kunnen in de richting van de Mandellaan. Wie de andere richting op moet, zal een aangeduide omleiding kunnen volgen.

Voor fietsers wordt er een alternatieve veilige route uitgestippeld van en naar het centrum. Te voet kan je altijd door langs één zijde van de weg.

Toegang tot de woningen blijft uiteraard altijd voorzien. Er gaat extra aandacht naar mensen die in de werfzone wonen en hulp aan huis nodig hebben zoals thuisverpleging, een warme maaltijd,… . De stadsdiensten bekijken samen met de maatschappijen en de aannemers hoe zij op een zo comfortabel mogelijke manier hun woning kunnen blijven betreden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.