De heraanleg van de Katelijnestraat dringt zich al langer op. Zoals regelmatige gebruikers van de straat ervaren, en dan zeker de fietsers, is de toestand van het wegdek er lamentabel door de vele putten en verzakkingen. Het stadsbestuur had dan ook al in de vorige bestuursperiode het plan opgevat om de Katelijnestraat, en zijstraat Arsenaalstraat, te vernieuwen. Maar door de defecte Kruispoortbrug werd de voorziene timing voor deze heraanleg in de war gestuurd.
...

De heraanleg van de Katelijnestraat dringt zich al langer op. Zoals regelmatige gebruikers van de straat ervaren, en dan zeker de fietsers, is de toestand van het wegdek er lamentabel door de vele putten en verzakkingen. Het stadsbestuur had dan ook al in de vorige bestuursperiode het plan opgevat om de Katelijnestraat, en zijstraat Arsenaalstraat, te vernieuwen. Maar door de defecte Kruispoortbrug werd de voorziene timing voor deze heraanleg in de war gestuurd. "De hinder van de heraanleg viel niet te combineren met de extra verkeershinder als gevolg van de defecte brug. Ook de heraanleg van 't Zand had al geleid tot een extra belasting, waardoor we genoodzaakt waren om de heraanleg uit te stellen", verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).Maar nu wil het stadsbestuur dus werk maken van de heraanleg van beide straten en tegelijkertijd ook van de vernieuwing van de riolering. De plannen werden donderdagavond aan de buurtbewoners voorgesteld tijdens een infomarkt in het Novotel in de Katelijnestraat. De bewoners van de Arsenaalstraat vernamen er dat er voor hun straat een nieuwe rijweg in grijze mozaïekkeien uit graniet komt. Wat het trottoir betreft, worden de bestaande betontegels vervangen door granieten keien en de trottoirbanden worden uitgewerkt in blauwe hardsteen.De heraanleg van de Katelijnestraat zelf wordt uiteraard het grootste werk in dit project. De werkzaamheden zijn er opgedeeld in een zestal zones, ingedeeld volgens het concept van de heraanleg. Bij het kruispunt Katelijnebrug/Gentpoortvest/Katelijnevest en Katelijnestraat komt er een voorsorteerstrook voor het verkeer dat het centrum verlaat en naar de Bargeweg wil rijden. Die wordt gerealiseerd door de aanleg van een middengeleider met bodembedekkende planten. De bestaande bomen, leilindes, worden verwijderd en er komt een nieuw plantvak met daarin vijf sierkersen en bodembekkende planten.In de zone tussen de Gentpoortvest en de Colettijnenstraat wordt de weg zes meter breed en zal er tweerichtingsverkeer gelden. Op de rest van het traject van de Katelijnestraat blijft er eenrichtingsverkeer gelden, in de richting naar de Mariastraat dus. Opmerkelijk in de plannen zijn de vele groenvoorzieningen, in plantenbakken die waar mogelijk naast nieuwe fietsenstallingen worden opgesteld. De trottoirs worden aangelegd in kasseien in donkergrijs graniet en voor de rijweg worden ook kasseien gebruikt, maar dan in lichtgrijze graniet. De zone Katelijnestraat tussen de Wijngaardstraat tot aan de Mariabrug, waar er intens voetgangersverkeer is door de vele aanwezige toeristen, krijgt een geheel eigen aanpak, aangepast aan de drukte. "Aan de aansluiting van het Ankerplein op de Katelijnestraat komt er een verzinkbare paal in combinatie met een slimme camera en variabele verkeersborden waardoor de Katelijnestraat, vanaf het Ankerplein richting Mariastraat, voor het gemotoriseerd verkeer afsluitbaar is bij drukke momenten. In dat stuk voorzien we ook geen trottoirs", verduidelijkt schepen van Openbaar domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus). De plannen zullen tegen de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. "In het najaar, vanaf half september, beginnen de nutsmaatschappijen en in 2020 en 2021 worden de eigenlijke werkzaamheden uitgevoerd, met start aan de Katelijnepoort", weet de schepen. "De werken zullen twee jaar duren, maar we moeten er door. Ook de riolering wordt volledig vernieuwd en dat zal een positieve impact hebben op de waterkwaliteit van de Reien. Als er een aannemer is aangeduid, zullen we duidelijk kunnen communiceren over de exacte timing. Ik zal er daarbij zeker over waken dat de handelszaken bereikbaar blijven en dat er kan geleverd worden. En ik heb ook begrip voor de vraag van horeca-uitbaters nabij de Katelijnepoort die graag enkele parkeerplaatsen in die zone willen behouden. Daar wil ik me zeker voor inzetten."