Grondige heraanleg Katelijnestraat zal twee jaar duren

De langverwachte heraanleg van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat gaat in september van start. De werken zullen zo’n twee jaar duren en zijn vrij ingrijpend. In het laatste, meest toeristische stuk van de Katelijnestraat verdwijnen de trottoirs. Die zone zal op piekmomenten verkeersvrij worden. En het Ankerplein wordt nu een écht plein, met een boom en zitelementen.

In de heraangelegde Katelijnestraat zal rekening gehouden worden met zowel bewoners als toeristen. © Davy Coghe

De heraanleg van de Katelijnestraat dringt zich al langer op. Zoals regelmatige gebruikers van de straat ervaren, en dan zeker de fietsers, is de toestand van het wegdek er lamentabel door de vele putten en verzakkingen. Het stadsbestuur had dan ook al in de vorige bestuursperiode het plan opgevat om de Katelijnestraat, en zijstraat Arsenaalstraat, te vernieuwen. Maar door de defecte Kruispoortbrug werd de voorziene timing voor deze heraanleg in de war gestuurd.

“De hinder van de heraanleg viel niet te combineren met de extra verkeershinder als gevolg van de defecte brug. Ook de heraanleg van ‘t Zand had al geleid tot een extra belasting, waardoor we genoodzaakt waren om de heraanleg uit te stellen”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Infomarkt

Maar nu wil het stadsbestuur dus werk maken van de heraanleg van beide straten en tegelijkertijd ook van de vernieuwing van de riolering. De plannen werden donderdagavond aan de buurtbewoners voorgesteld tijdens een infomarkt in het Novotel in de Katelijnestraat.

De bewoners van de Arsenaalstraat vernamen er dat er voor hun straat een nieuwe rijweg in grijze mozaïekkeien uit graniet komt. Wat het trottoir betreft, worden de bestaande betontegels vervangen door granieten keien en de trottoirbanden worden uitgewerkt in blauwe hardsteen.

Meer groen

De heraanleg van de Katelijnestraat zelf wordt uiteraard het grootste werk in dit project. De werkzaamheden zijn er opgedeeld in een zestal zones, ingedeeld volgens het concept van de heraanleg. Bij het kruispunt Katelijnebrug/Gentpoortvest/Katelijnevest en Katelijnestraat komt er een voorsorteerstrook voor het verkeer dat het centrum verlaat en naar de Bargeweg wil rijden.

Die wordt gerealiseerd door de aanleg van een middengeleider met bodembedekkende planten. De bestaande bomen, leilindes, worden verwijderd en er komt een nieuw plantvak met daarin vijf sierkersen en bodembekkende planten.

Het wegdek van de Katelijnestraat verkeert al even in slechte staat.
Het wegdek van de Katelijnestraat verkeert al even in slechte staat.© Davy Coghe

In de zone tussen de Gentpoortvest en de Colettijnenstraat wordt de weg zes meter breed en zal er tweerichtingsverkeer gelden. Op de rest van het traject van de Katelijnestraat blijft er eenrichtingsverkeer gelden, in de richting naar de Mariastraat dus.

Opmerkelijk in de plannen zijn de vele groenvoorzieningen, in plantenbakken die waar mogelijk naast nieuwe fietsenstallingen worden opgesteld.

De trottoirs worden aangelegd in kasseien in donkergrijs graniet en voor de rijweg worden ook kasseien gebruikt, maar dan in lichtgrijze graniet.

Verkeersvrij

De zone Katelijnestraat tussen de Wijngaardstraat tot aan de Mariabrug, waar er intens voetgangersverkeer is door de vele aanwezige toeristen, krijgt een geheel eigen aanpak, aangepast aan de drukte. “Aan de aansluiting van het Ankerplein op de Katelijnestraat komt er een verzinkbare paal in combinatie met een slimme camera en variabele verkeersborden waardoor de Katelijnestraat, vanaf het Ankerplein richting Mariastraat, voor het gemotoriseerd verkeer afsluitbaar is bij drukke momenten. In dat stuk voorzien we ook geen trottoirs”, verduidelijkt schepen van Openbaar domein Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus). De plannen zullen tegen de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

“In het najaar, vanaf half september, beginnen de nutsmaatschappijen en in 2020 en 2021 worden de eigenlijke werkzaamheden uitgevoerd, met start aan de Katelijnepoort”, weet de schepen. “De werken zullen twee jaar duren, maar we moeten er door. Ook de riolering wordt volledig vernieuwd en dat zal een positieve impact hebben op de waterkwaliteit van de Reien. Als er een aannemer is aangeduid, zullen we duidelijk kunnen communiceren over de exacte timing. Ik zal er daarbij zeker over waken dat de handelszaken bereikbaar blijven en dat er kan geleverd worden. En ik heb ook begrip voor de vraag van horeca-uitbaters nabij de Katelijnepoort die graag enkele parkeerplaatsen in die zone willen behouden. Daar wil ik me zeker voor inzetten.”

Daniël Jonckheere
Daniël Jonckheere© Davy Coghe

“Rekening gehouden met diversiteit van de straat”

Daniel Jonckheere van Het Bierpaleis toont zich tevreden over de plannen. “Ik kan zeggen dat de handelaars zich hier grotendeels in kunnen vinden. Hier en daar zullen er wel wat aanpassingen gevraagd worden, maar dat gaat eigenlijk om details. In de plannen wordt rekening gehouden met de diversiteit van de straat en vooral dat vinden we positief. In het eerste deel van de straat is er meer bewoning en zijn er buurtwinkels. Daar is er nog meer ruimte om te parkeren, op vraag van de uitbaters van die buurtgerichte winkels. En dit gaat dan langzaam over naar de meer toeristische zone die ongeveer vanaf het Ankerpleintje begint. In deze zone zal er meer ruimte zijn voor voetgangers en misschien, hopelijk, later ook nog voor terrasjes. Het autovrij maken van deze zone op drukke momenten vinden wij heel positief.” (PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.