WZC in Oostende onder verhoogd toezicht van Agentschap Zorg en Gezondheid: “Personeelstekort en nalatigheden in registratie zorg en medicatie”

Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Oostende werd onder verhoogd toezicht geplaatst. © PETER MAENHOUDT
Camille Jonckheere

Het woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee in Oostende is door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder verhoogd toezicht geplaatst. Uit het inspectieverslag van 31 augustus is gebleken dat er door personeelstekort nalatigheden zijn op vlak van de registratie van de zorg. “Voor iedere bewoner moet er een persoonlijk zorgplan opgesteld worden en die moet ook voortdurend aangevuld worden, zodat het duidelijk is welke zorg of medicatie er al werd toegediend. En die zorgdossiers blijken niet altijd up to date”, vertelt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het laatste inspectieverslag van het Agentschap Zorg en Gezondheid dateert van 31 augustus 2022 en daaruit blijkt dat het woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee niet aan alle normen voldoet. “Daarom wordt het woonzorgcentrum nu op een lijst geplaatst van WZC onder verhoogd toezicht. In totaal staan daar nu 19 woonzorgcentra van over gans Vlaanderen op, die enkele werkpunten moeten verbeteren”, vertelt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Het WZC mag zich de komende maanden verwachten aan nog meer controles”

“Dat betekent dat het WZC zich de komende periode mag verwachten aan nog meer controles, waar we zullen kijken of er al verbeteringen zijn of niet. De bewoners zelf zullen hier niets van merken. Indien er de komende periode helemaal niets aan de situatie verandert, kunnen we overgaan tot schorsing. Dat wil zeggen dat het WZC dan geen nieuwe bewoners meer mag opnemen”, gaat Moonens verder.

Bij de evaluatie van het WZC Elisabeth aan Zee werden enkele positieve punten aangehaald. Zo was er volgens gedelegeerd bestuurder van Woonzorggroep GVO, Rita Barilla voldoende aandacht voor de zorg van de bewoners, een warme en huiselijke sfeer en aanwezigheid en toegankelijkheid van hulpmiddelen voor de bewoners. “De inspecteurs zagen dat de bewoners verzorgd waren en het goed stelden. Maar tegenwoordig gaat de zorgsector verder dan gewoon mensen goed verzorgen en moet alles nauwgezet bijgehouden worden.”

Ontbreken zorgplan en beveiliging medicatie

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is er voornamelijk sprake van een personeelstekort. “Dat vertaalt zich in enkele gebreken. Voor iedere bewoner moet er een persoonlijk zorgplan opgesteld worden. Daarin moet voortdurend bijgehouden worden welke zorg iemand nodig heeft of welke medicatie ze al toegediend kregen. Die dossiers blijken niet altijd volledig up to date te zijn. Ook bij de wachttijd bij een beloproep kan het heel wat beter. Tijdens de inspecties zagen we dat als we een beloproep deden naar het personeel het vaak te lang duurde voordat er iemand langskwam om die bewoner te helpen.”

“Bij een beloproep duurde het vaak te lang voordat er iemand langskwam om een bewoner te helpen”

Ook de veiligheid en de bewaring van de medicatie moet nog beter volgens het Agentschap. “We moeten inderdaad strenger zijn op de registratie van de klaargezette of toegediende medicatie. Alles daarrond moet geregistreerd worden, maar als de werkdruk heel hoog is, dan is dat op dit moment niet altijd 100 procent in orde. De zorg zelf is wel in orde, maar dat moet ook genoteerd worden”, zegt Barilla.

Maar ook de toegankelijkheid van de medicatie in WZC Elisabeth aan Zee moet beter. “Wanneer het soms heel druk is en er handen te weinig zijn, dan wint de pragmatiek en wordt er bijvoorbeeld even wat medicatie in het persoonlijke medicijnenkastje van de bewoner op de kamer gelegd”, gaat Barilla verder. “Maar dat is niet voldoende beveiligd en afgesloten en dat mag zo eigenlijk niet. We gaan die aspecten niet minimaliseren en zullen ons uiterste best doen om het te verbeteren.”

Volgens de woonzorggroep moeten er ook enkele dingen aan de infrastructuur aangepast worden. Zo ontbreekt af en toe de zonnewering voor de bewoners of een makkelijker bereikbare oproepknop naar de verpleging enzovoort.

Mondmasker

Ook het mondmaskergebruik in het WZC Elisabeth aan Zee verliep niet volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Sinds de mondmaskerplicht is weggevallen, kunnen we bezoekers niet langer verplichten om een mondmasker te dragen. Het is voor ons erg dubbel dat bezoekers, die dicht contact hebben met bewoners geen mondmasker moeten dragen en het personeel wel.”

“Daarom hebben wij toen samen met een adviserend arts beslist om het mondmasker niet te verplichten bij het personeel tenzij er een verhoogd risico is, zoals een uitbraak in de buurt of een zieke onder de personeelsleden. Dat is een algemene regel, die binnen onze woonzorggroep wordt toegepast, maar ook door zorginstellingen erbuiten. Want het effect van twee jaar lang een mondmasker dragen wordt sterk onderschat. De bewoners herkennen ons niet meer en hun mentale welzijn wordt hierbij uit het oog verloren, terwijl het risico nu eigenlijk niet meer zo hoog is.”

Personeelstekort

Het woonzorgcentrum gaat met deze opmerkingen verder aan de slag en zal binnen de 30 dagen een nieuw plan van aanpak voorstellen met concrete maatregelen. “In dialoog met de Zorginspectie willen we deze tekorten zo snel mogelijk wegwerken en zo vlug mogelijk van de lijst met WZC onder verhoogd toezicht geraken.”

“We hebben al een vleugel tijdelijk gesloten om er zeker van te zijn dat we onze bewoners goed kunnen verzorgen”

De woonzorggroep GVO benadrukt dat ze veel aandacht hebben voor het welbevinden van hun bewoners. “Enige tijd geleden hadden we door het personeelstekort in de zorgsector aan de kust beslist om een vleugel van 15 wooneenheden tijdelijk te sluiten in het WZC in Oostende. Zo zijn we zeker dat we onze bewoners met het huidige personeelsbestand van de juiste zorg kunnen voorzien. De inspectie bevestigt ook dat de zorgverlening in het WZC gegarandeerd blijft”, besluit Barilla.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.