Rotary wil met de steun van Flip Kowlier geld inzamelen om Tejo-huis in Izegem te installeren

Het project HoofdZaak in een organisatie van Rotary Izegem kan op heel wat steun rekenen. Je herkent v.l.n.r. Ann Manhaeve (Prizma College), Lisa Spillebeen (Art'Iz), Elias Rommens (Atheneum Bellevue), Flip Kowlier en zijn kersverse echtgenote Katrien Vanderlinden, Rik Decock, Peter Van Steen en Geert Soetaert (allen Rotary) en schepen Ann Van Essche. © Frank Meurisse
Wouter Vander Stricht

Rotary spant zich ieder jaar in om het goede doel te steunen. Dit jaar pakken ze uit met een opmerkelijk initiatief: de installatie van een Tejo-huis in Izegem. Daar kunnen jongeren gratis terecht voor psychologische hulp. Ook Flip Kowlier, die zelf open is over de moeilijke periode die hij als jonge gast doorspartelede, steunt het project.

Rotaryclub Izegem zet ieder jaar in het kader van zijn jaarlijkse kunst- en wijnproeverij Izovino een bijzonder project centraal. Zo was er vorig jaar het project Izibirds dat kinderen in kansarmoede ondersteunt, in 2020 stond orgaandonatie centraal. Het nieuwe project krijgt de naam ‘HoofdZaak’ mee en wordt afgerond op de jaarlijkse kunst- en wijnproeverij Izovino van 7 tot 9 oktober in Kasteel Blauwhuis te Izegem.

Tejo-huis voor jongeren van 10 tot 20 jaar

Het project dat nu in de steigers staat is wel bijzonder ambitieus: de installatie van een Tejo-huis in de Izegemse binnenstad. Doel is dit tegen midden volgend jaar gerealiseerd te krijgen.

Tejo staat voor ‘Therapeuten voor jongeren’ en is een onafhankelijk initiatief met als doelstelling psychische hulp te verlenen aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Ze moeten er onmiddellijk terecht kunnen, anoniem en gratis: drie factoren die essentieel zijn om de drempel voldoende laag te houden.

Tejo bestaat inmiddels al in 19 Vlaamse steden. Uit overleg met Welzijn Izegem en de Izegemse scholen bleek dat een eigen Tejo-huis in Izegem een heel grote meerwaarde kan betekenen: de problematiek in de Izegemse regio is nijpend en nabijheid is essentieel voor jongeren.

Zoektocht naar een gepast huis

Peter Van Steen, voorzitter Rotaryclub Izegem: “Bij de opstart hoort de zoektocht naar een gepast huis, discreet en centraal gelegen. Daarnaast moet een kader voorzien worden van therapeuten en onthaalmedewerkers die allen onbezoldigd werken. Het opzet vergt dan ook een professionele aanpak die continuïteit garandeert voor de komende jaren en dat is iets waar wij als Rotaryclub borg voor willen staan.”

Het initiatief wordt opgestart onder de vleugels van Tejo Roeselare die met hun expertise op vlak van therapeutische begeleiding een essentiële rol spelen. We vonden in Welzijn Izegem ook snel een enthousiaste partner om mee dit ambitieuze project mogelijk te maken.”

Ann Van Essche, schepen Welzijn Izegem: “Vanuit onze dienst ervaren we bijna dagelijks hoe groot de nood aan psychologische hulp bij jongeren is. Covid 19 heeft de nood aan actie nog versterkt. Jongeren zijn onze toekomst: daar moeten we goed voor zorgen en alle mogelijkheden bieden waar ze nood aan hebben. We steunen dan ook met overtuiging het project ‘HoofdZaak’, omdat het simpelweg een ‘noodzaak’ is.”

Kunstproject onder peterschap van Flip Kowlier

Onder het motto ‘Haal kunst in huis voor het Tejo-huis’ werd ook een kunstproject opgezet. Onder curatorschap van Lisa Spillebeen, hoofd beeld van de kunstacademie Art’Iz, werden een aantal kunstenaars uit de regio aangesproken om een werk te creëren onder het thema ‘hoofd/psyche’. Een 25-tal werken zullen tentoongesteld worden in het Izovino-weekend en via een online-veiling kunnen aangekocht worden.

Parallel loopt een kunstig sensibilisatieproject in de tweede graad van de Izegemse schoolgroepen Prizma en Campus Bellevue. De leerlingen kunnen onder begeleiding van de leraars plastische opvoeding een hoofd in gips artisitek te bewerken. Dit project mondt uit in de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid, die nationaal loopt en in de Izegemse scholen dus een extra invulling krijgt.

Voor het kunstproject werd niemand minder dan Flip Kowlier bereid gevonden om het peterschap op te nemen. De bekende Izegemnaar is zelf open omtrent zijn depressie op jonge leeftijd en de angsten waarmee hij soms nog te kampen heeft. Hij zal uit de creaties van de leerlingen de meest sprekende selecteren en de winnaars op zaterdag 1 oktober in de bloemetjes zetten.

Thema-avond ‘HoofdZaak’ met prof Peter Adriaenssens

Om de problematiek rond mentaal welzijn bij jongeren extra in de kijker te zetten organiseert Rotaryclub Izegem op vrijdag 30 september een avond rond het thema ‘Mentale gezondheid bij jongeren’ . De bekende kinder- en jeugdpsychiater Prof. Em. Dr. Peter Adriaenssen is de gastspreker. Daarnaast licht Ingrid De Jonghe, oprichtster van Tejo Vlaanderen, het concept van de Tejo-huizen toe. De toegang is gratis en we verwelkomen graag iedereen die het idee van het Tejo-huis in Izegem genegen is. Locatie: auditorium Radar van AZ Delta te Roeselare. Reservatie via www.izovino.be

Zoektocht naar therapeuten

Het bijzondere aan Tejo is dat alles draait om vrijwillige inzet. Om een goede werking mogelijk te maken wordt nu gezocht naar therapeuten. Naast voeling met de wereld van de jongeren dient men vanzelfsprekend te beschikken over een aantal professionele competenties. Er wordt een engagement van een tweetal uur per week gevraagd, dit minstens een jaar lang. Wie interesse heeft is alvast al zeer welkom op onze thema-avond op 30 september: daar lichten we de criteria toe en kan je ook terecht voor meer informatie.

Deelnemers Kunstproject HoofdZaak

Curator Lisa Spillebeen, coördinator ‘Beeld’ van de kunstacademie Art’Iz heeft een aantal kunstenaars aangesproken uit de regio: een mix van gevestigde waarden en beloftevol talent. Opdracht was een werk te maken – of te putten uit bestaand – met als thema ‘hoofd/psyche’.

De werken kunnen via een online veiling aangekocht worden. De veiling wordt afgesloten op zondag 9 oktober, tijdens het Izono-weekend in Kasteel Blauwhuis te Izegem. De werken zullen ook daar tentoongesteld worden op 7, 8 en 9 oktober. De opbrengst gaat integraal naar de oprichting van het Tejo-huis. Onze dank gaat naar de deelnemende kunstenaars en natuurlijk naar de kopers.

Dit zijn de deelnemende kunstenaars vaan het kunstproject zijn

Meer info op www.izovino.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.