Airconditioning en ventilatiesystemen noodzakelijk in gemeentelijke gebouwen

© (Foto NS)
Redactie KW

Gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) vindt dat de gemeente Wingene zich extra moet inzetten op een goeie ventilatie en airconditioning in de gemeentelijke gebouwen. “In tijden van corona is ventilatie uiterst belangrijk”, weet Pieter-Jan.

“In de eerste semesterrapportage van het meerjarenplan (juni 2021) staat duidelijk te lezen dat er een langetermijnvisie voor de renovatie van de gemeentelijke gebouwen gepland staat en dat men dit ook uitvoert”, verduidelijkt gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye. “Hierbij hoort het nazicht met nood aan airco’s in sportgebouwen. Volgens de stand van zaken van eind juni moet dit nog altijd opgestart worden. Het is belangrijk dat we in onze publieke gebouwen en in het bijzonder in onze sportinfrastructuur adequate airconditioning hebben. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de lokalen in De Tuimelaar in Wingene. De coronacrisis heeft ons de noodzaak aangetoond van een goede ventilatie in gebouwen. Een slechte binnenlucht heeft over het algemeen een negatief impact op de gezondheid.” Pieter-Jan stelt zich dan ook de vragen of het gemeentebestuur reeds een doorlichting uitgevoerd heeft omtrent de nood aan airco’s in gemeentelijke gebouwen. Zal er airconditioning geïnstalleerd worden en doet men tevens een onderzoek naar de noodzakelijke ventilatie in gebouwen? Welke stappen worden er in de toekomst genomen?

Ventilatiesystemen

Schepen van Facility Management Ann Mesure verduidelijkt: “Dienst Facility Management dient een volledige doorlichting van de gemeentelijke gebouwen nog op te starten. De opstart van dit dossier is op het einde van deze legislatuur voorzien. In de eerste globale screening werd vastgesteld dat de volleybalcafetaria in sporthal de Zwaluw in Zwevezele een ingesloten ruimte is en dit zonder een buitenraam. Gezien de afwezigheid van een buitenraam werd in deze ruimte naast de nodige ventilatie een airconditioning geplaatst. Wat de verdere ventilatie betreft is er via het onderhoudscontract met firma Six een overzicht van de huidige ventilatiesystemen beschikbaar. Al deze systemen worden door die firma periodiek onderhouden. Verdere uitrol en optimalisatie van ventilatiesystemen dient nog opgestart te worden. Een aantal ventilatiesystemen zijn uitgerust met automatische regeling met CO-sensoren en andere functioneren via manuele bediening en dit al dan niet met vooraf geprogrammeerde tijdsblokken volgens bezetting. Wat de volgende stappen naar de toekomst betreft kan ik meegeven dat de dienst Facility Management de mogelijkheden rond gebouwenbeheersystemen momenteel onderzoekt om volgende stappen te centraliseren. Via diverse parameters kan de werking van het ventilatiesysteem op afstand nagezien en bijgestuurd worden. Dit laat toe om defecten sneller vast te stellen en de luchtkwaliteit continue te monitoren.” (NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier