Gerestaureerd grafzerk van ridder in Stene onthuld

© (Foto GLO)
© (Foto GLO)
Gillian Lowyck

In 2019 werden bij werken in de Sint-Annakerk in Stene grafzerken ontdekt. De graven behoren toe aan een ridder en zijn vrouw en dateren van rond 1320. Omdat het over een unieke vondst gaat, werd beslist de grafsteen van de ridder restaureren en zichtbaar te houden voor het grote publiek.

Bij restauratiewerken aan de Sint-Annakerk in 2019 werden twee grafzerken ontdekt. De zwaar beschadigde gravures op de grafzerken stellen een ridderfiguur en een vrouw met kinderen voor. De Doornikse kalkstenen en de gravures zijn grotendeels verweerd door beloping in het verleden. De experten hebben ze gedateerd rond 1320. Men mag veronderstellen dat de vrouw met haar kinderen de echtgenote was van de ridder. Er is echter heel weinig bekend van Stene tussen 1312 en 1430. “Dat maakt het dus heel moeilijk om te bepalen over wie het eigenlijk gaat”, stelt Leo De Bruyker van de kerkraad.

Wat vaststaat, is dat de ridder in kwestie een belangrijk persoon moet geweest zijn. Het afgebeelde wapenschild over de borst van de ridder is de enige indicatie voor zijn identiteit van de ridder.

De restauratie van de grafzerk van de ridder hield niet alleen een behandeling van het Doornikse kalksteen in. De verdiepingen in de steen die de motieven weergeven werden opgevuld met een kalkspecie om de teksten en tekeningen zoveel mogelijk te verduidelijken. Er werd uiteindelijk ook belichting en een glasplaat boven het gafzerk geplaatst.

Schepen Kurt Claeys (Open VLD) is enthousiast over de restauratie. “Het is nu zeker de bedoeling om met Toerisme Oostende, de cultuurdienst en scholen samen te zitten en te bekijken hoe we dit verhaal kunnen vertellen. Stene heeft voortaan zijn eigen ridder”, glundert hij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.