Gemeenteraad Koksijde: eedaflegging Sabelle Diatta en goedkeuring beheersplan Zuid-abdijmolen

De digitale gemeenteraad maandagavond startte met beelden van de fysieke eedaflegging van kersvers gemeenteraadslid Sabelle Diatta voor Lijst Burgemeester. Sabelle volgt raadslid Fre Devos op. Na de traditionele corona-update van burgemeester Marc Vanden Bussche werd het beheerplan voor de Zuid-abdijmolen goedgekeurd en was er een hele waslijst mondelinge vragen van de oppositiepartijen.

Molenaar Patrick Geryl bij de Zuid-abdijmolen.©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO
Molenaar Patrick Geryl bij de Zuid-abdijmolen.©MYRIAM VAN DEN PUTTE MVO

Sabelle Diatta legde maandagavond officieel de eed af als gemeenteraadslid, maar toch zetelde ze niet voor het eerst in de gemeenteraad. Nu werd ze officieel aangesteld als opvolgster van Fre Devos die naar Veurne verhuist, maar eerder had Sabelle al het zitje van raadslid Julie Paelinck tijdelijk ingenomen toen die met zwangerschapsverlof was.

Burgemeester Marc Vanden Bussche kondigde opgelucht aan dat de corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Brink en in de gemeentescholen van Koksijde onder controle was. “Momenteel tellen we 1 à 2 coronabesmettingen per dag, maar het streefdoel is nul”, zei de burgemeester. “Positief nieuws is dat we eindelijk van start zijn gegaan in vaccinatiecentrum Furnevent. Alleen jammer dat de start daar in de mist is gegaan. Het oproepingssysteem liep helemaal fout, waardoor er van de 200 opgeroepenen – allemaal zorgverleners eerste lijn – een heel aantal al waren gevaccineerd in onder meer de woonzorgcentra waar ze werken. En er was een reservelijst met slechts 8 namen op. Dus verliep het oproepen van extra kandidaten chaotisch. Daarom zou het oproepingssysteem moeten ingeschakeld worden vanuit de gemeente. Op deze manier zal het systeem niet draaien – hoog tijd dat ze een tandje bijsteken en alles op punt stellen. Maar de inrichting in het vaccinatiecentrum en het procedureverloop zit goed in elkaar.”

Erfgoedpremies

Stéphanie Anseeuw, schepen van cultuur, lichtte het beheersplan voor de Zuid-Abdijmolen toe. “Willen we dat de molen in aanmerking komt voor erfgoedpremies, dan is er een beheerplan nodig, opgemaakt volgens de richtlijnen van en goedgekeurd door het agentschap onroerend erfgoed”, aldus schepen Anseeuw.

“Het plan heeft een looptijd van 24 jaar. In die periode kan het plan eventueel worden aangepast. Daartoe dient een gemotiveerd verzoek aan het agentschap onroerend erfgoed bezorgd te worden. Het beheerplan voorziet in het effectief beheer en behoud van de molen en omvat volgende luiken: de identificatie van het erfgoed, een historische nota, een inventaris van de huidige toestand, de bepaling van de erfgoedwaarden, een beheervisie en de doelstellingen, de maatregelen voor onderhoud- en restauratiewerken en eveneens de wijze van opvolging en evaluatie tot 2044.

De doelstellingen in het beheerplan voor de Zuid-abdijmolen hebben betrekking op: het in standhouden van de molen, de maalvaardigheid, de publieke ontsluiting als molenerfgoed, de overdracht van empirische kennis van het molenaarsvak, de ruimtelijke en inhoudelijke reïntegratie van de molen in het domein van de Duinenabdij, het beheer van het archeologische bodemarchief. De toegekende premie voor het plan bedraagt 7.360 euro.”

Woonbeleid

Alain De Coster, raadslid voor Koksijde Vooruit vroeg aandacht voor het woonbeleid en stelde voor om een partij-overkoepelende werkgroep op te richten. “We stellen nu vast dat heel wat Koksijdenaars naar Veurne zijn verhuisd. De cijfers tonen aan dat er weinig migratie is in Koksijde, en dat is geen goed nieuws. Er is al zeker geen verjonging in onze gemeente. We moeten onze gemeente er ook voor behoeden dat het één groot vakantiedorp wordt en huurwoningen voldoende beschikbaar stellen tegen betaalbare prijzen aan vaste verblijvers. Het woonbeleidsplan dat in 2011 is opgesteld is nog zeer actueel, maar moet worden afgetoetst aan de realiteit en jaarlijks of tweejaarlijks worden herbekeken.”

“We moeten een woonbeleidsplan uitrollen over de partijgrenzen heen en dat lossen we niet op in de tijdspanne van één legislatuur. We moeten ook een korte-, middellange- en langetermijnvisie ontwikkelen. Daarom stel ik voor om een partij-overkoepelende werkgroep op te richten die ook de specifieke doelgroepen kan aftoetsen.”

Guido Decorte, schepen bevoegd voor wonen reageerde. “Uw zorg qua woonproblematiek is ook de onze. Het woonbeleidsplan is inderdaad nog actueel en heeft enkel wat cijferaanpassingen nodig. Maar ik ben geen voorstander van een nieuwe werkgroep. De twee organen, de gemeenteraadscommissie en de Gecoro functioneren goed. Wel vind ik het nodig dat in de gemeenteraadscommissie de woonproblematiek een centraal gegeven wordt en dat we de Gecoro er altijd sterk bij betrekken. Als dat nodig blijkt willen we samen met jullie ook wel ad hoc-bijeenkomsten organiseren”, besloot Guido Decorte.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.