Om de aanleg van de nieuwe doorsteek mogelijk te maken, moeten er een aantal erfdienstbaarheden worden afgesloten tussen de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur. Notaris Dirk Hendrickx uit Sint-Michiels heeft hiertoe een ontwerpakte voorbereid, die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld en goedgekeurd.
...