Toekomst wijkkerk van Mariadorp onduidelijk, Evangelische Kerk treuzelt met aankoop

Redactie KW

In het Kortrijkse kerkenplan dat de voorbije jaren vorm kreeg, stond dat het kerkje van Mariadorp, gelegen tussen Bissegem en Heule, verkocht zou worden aan de Evangelische Kerk in Kuurne. Dat leek begin 2019 al een voldongen feit maar is dat vandaag nog altijd niet. Intussen heeft de kerkfabriek van Bissegem per 1 januari de huur van Mariadorp opgezegd en zal de Sint-Marcusparochie de kerk niet langer gebruiken.

Een kerkenplan in Kortrijk is opgemaakt omdat er in de stad te veel kerken zijn die door het dalende kerkbezoek te weinig gebruikt worden. Sommige kerken zijn al verkocht (zoals recent nog de Sint-Rochuskerk en de H. Damiaankerk), andere krijgen een ‘nevenbestemming’.

De Sint-Marcusparochie (pastorale eenheid) Heule-Bissegem telt vier kerken en dat is er in het huidige kerklandschap een te veel. Er werd gewikt en gewogen tussen de Bissegemse hoofdkerk Sint-Audomarus en de wijkkerk Mariadorp, geen 40 jaar oud en met een goede, hedendaagse accommodatie. Eind november 2017 werd beslist om de hoofdkerk te behouden, waarbij er in het gebouw ook ruimte zou zijn voor andere doeleinden. Een polyvalente ruimte zou mogelijkheden bieden voor wijkwerking en ook bibliotheek en academie zouden er een onderkomen vinden.

Kwestie van geld?

Het kerkje van Mariadop zou dus worden verkocht en vrij snel daagde er een kandidaat op. In maart 2019 bleek dat de Evangelische Kerk Mariadorp als geheel wilde kopen. Deze protestantse gemeenschap, die sinds 1995 in de Kattestraat Kuurne onderdak heeft, had dringend meer ruimte nodig voor haar groeiend aantal leden. Mariadorp was ideaal, ook qua ligging, want men bestrijkt een groot stuk van Zuid-West-Vlaanderen.

Tot vandaag blijft de afhandeling van de verkoop aanslepen, terwijl de Evangelische Kerk in afwachting het gebouw nochtans al mocht gebruiken. Door de coronabeperkingen is daar natuurlijk niet veel van in huis gekomen.

Waarom raakt de verkoop niet rond? Heeft het met de prijs te maken? Maarten Hartogs, vertegenwoordiger van de Evangelische Kerk, wil er niets over kwijt. De Kortrijkse deken Geert Morlion wacht af. “Wij zouden het een goede zaak vinden als de Evangelische Kerk er zou intrekken. Zo blijft de kerk een christelijke invulling krijgen en daardoor is de vraagprijs echt wel schappelijk.” Toch vernemen we uit goede bron dat de Evangelische Kerk het geld niet bij elkaar krijgt.

‘Wonderbare’ geschiedenis

Er is nog een andere reden waarom het een goede zaak zou zijn als Mariadorp een gebedsgebouw zou blijven. Het heeft namelijk een heel merkwaardige ontstaansgeschiedenis die teruggaat tot 1977. Toen overleed in Bissegem juffrouw Maria Pyfferoen. Het was haar wens om een stuk grond in de Jagerstraat aan de pastoor te schenken om er een ‘kapel’ op te bouwen. Toenmalig pastoor Adolf Deblonde zag dat eerst niet zitten, tot hij kort daarop plots anoniem een belangrijke geldsom kreeg, genoeg als aanzet voor een kerkgebouw. Toevallig lag de grond te midden van groeiende nieuwe wijken, goed voor zo’n 3.000 bewoners. Een wijkkerk was (in die tijd) dan ook welkom.

Een aaneenschakeling van – volgens de pastoor wonderbaarlijke – schenkingen later werd de huidige kerk van Mariadorp in mei 1982 ingezegend. Indien de kerk nu zou overgaan ‘in evangelische handen’, blijft het een gebedsgebouw en blijft de wens van de schenkster ingewilligd…

In de loop der jaren was er de ontkerkelijking en vloeiden de parochiale werkingen in Heule en Bissegem samen in wat nu de pastorale eenheid Sint-Marcus is. Daardoor is er in Mariadorp al tien jaar geen weekendmis meer. Niettemin werd de kerk nog goed gebruikt, met hoogdagen, Lichtmis of Aswoensdag, enz. Er vonden ook heel wat doopsels plaats. En niet het minst werd de bijhorende zaal voor van alles geboekt, voor feestjes allerhande tot en met workshops bloemschikken. Het is niet zonder nostalgie dat velen het wegvallen van het (kerk)gebouw bekijken.

Heule-Watermolen

Nu de Sint-Marcusparochie niet langer meer over het gebouw beschikt, moeten andere oplossingen gezocht worden en daarvoor kijkt pastoor Wim Seynaeve naar de Sint-Godelievekerk in Heule-Watermolen.

“Het is altijd de bedoeling geweest om een aantal functies van Mariadorp over te hevelen naar de Watermolen van zodra dat nodig zou zijn”, zegt hij. “Met het team van Sint-Marcus gaan we nu bekijken hoe we de Sint-Godelievekerk verder kunnen uitbouwen tot het hart van onze pastorale werking. Met enkele minimale aanpassingen kan daar heel wat gebeuren.” (NM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.