Lourdesgrot van Paters Passionisten in Kortrijk krijgt nieuwe werking: “We willen de grot openhouden”

Guido Cooman, Luc Callewaert, Jean-Marie Goussaert, Geert Morlion, Dominick Lodewyckx en Wilfried Pauwels. (foto JVGK) © JVGK
Redactie KW

De Dekenij Kortrijk en de Congregatie van de Paters Passionisten hebben samen beslist dat vanaf nu het Decanaat Kortrijk de zorg overneemt van de Lourdesgrot aan de Veldstraat. De reden: de Paters Passionisten zijn iets te oud geworden en met te weinig om nog voor de grot te kunnen zorgen.

De Lourdesgrot aan de Veldstraat op de Sint-Janswijk werd in 1908 gebouwd door de Paters Passionisten. De grot was een kopie van de grot van Massabielle in Lourdes, waar Maria zich had laten zien. “Deze plek is zowel voor Kortrijkzanen als voor mensen van elders heel populair geworden. Vooral na de overbrenging van het lichaam van Broeder Isidoor naar de Kloosterkerk in 1952 en zijn zaligverklaring in 1984 ontstond een toevloed van bedevaarders”, zegt hulppastoor Guido Cooman.

“Deze plek is een heiligdom van het volk geworden. De tegeltjes, opgehangen aan de wand, getuigen van verhoord gebed. Jong en oud komt hier een nood klagen, een kaars aansteken en danken”, vult deken Geert Morlion aan.

Pastoraal project

De Paters Passionisten hebben jaren voor de plek ingestaan, maar helaas kunnen ze die zorg nu niet langer op zich nemen. “Hun groep wordt ouder en kleiner. Daarom zochten ze contact met pastoor Guido Cooman van de Pastorale Eenheid De Verrijzenis, waartoe de parochie St.-Jan behoort, met de vraag of de dekenij Kortrijk de zorg voor de Lourdesgrot kon overnemen”, vertelt de deken verder.

“Na overleg met de collega-pastoors van de dekenij kwamen we heel snel tot het besluit dat we dit aanbod wensten aan te nemen.” De Decanale Werkgroep Lourdesgrot Kortrijk werd opgericht en regelt de overname. Er werd gepoetst, hersteld en veel overtollig groen gesnoeid.”

’t Alternatief, een werkervaringsfabriek binnen de sociale economie, werd aangesproken voor het opknappen van de banken en het groenonderhoud. De Branding, die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, zorgde voor het aanvullen van de kaarsen en het openen en sluiten van de Lourdesgrot.

Gebedsdienst

“Maar er is ook het verlangen om hier een pastoraal project te laten groeien: dit heiligdom van het volk nodigt uit tot stilte, reflectie en gebed. We willen de grot openhouden”, aldus nog de deken. Op 1 oktober is er om 19 uur een gebedsdienst aan de grot, meteen de start van de vernieuwde werking.

(PV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.