Geeft Oostende Testerep eindelijk haar geheimen prijs?

Deze kaart toont waar het Middeleeuwse eiland Testerep zich bevond. © VLIZ
Marc Loy
Marc Loy Medewerker KW

Geeft Testerep straks haar geheimen prijs? Of blijft het oude verzonken Oostende voor altijd een mysterieus Atlantis aan de Vlaamse kust. Twee universiteiten, het VLIZ en Howest zoeken sinds begin dit jaar toekomstgericht naar die stad aan en onder zee.

Sinds een paar maanden slaan het Vlaams Instituut voor de Zee, twee universiteiten en een hogeschool de handen in elkaar om het verdwenen oude Oostende, dat volledig of gedeeltelijk in zee, ligt in kaart en zo mogelijk ook aan de oppervlakte te brengen. Dit Oostende Testerep ontwikkelde zich als een kleine bewonerskern van vissers en schaapherders en kreeg in de 13de eeuw van gravin Margaretha van Constantinopel stadsrechten. Oostende Testerep verdween definitief onder water bij de Sint-Vincentiusvloed in januari 1394.

Getijdengeul

Via boringen en staalnames zoeken drie archeologen van de VUB aan landzijde naar mogelijke restanten en landschappelijke evoluties van Testerep. Op het (schier)eiland, dat in de vijfde eeuw vorm kreeg en dat ongeveer 1.000 jaar geleden nog van het vasteland gescheiden was door een getijdengeul, ontstonden later aan het westelijke uiteinde Westende, centraal Middelkerke en Oostende aan het oosteinde. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt sinds begin dit jaar aan de zeezijde, inclusief de strandzone, naar sporen van die verzwolgen landtong. “Daarbij maken we op het water gebruik van high definition sonarsystemen om de zeegrens van Testerep en het oude Oostende zo nauwkeurig mogelijk te bepalen”, zegt VLIZ-woordvoerder Jan Seys.

Verleden schept toekomst

De bekomen meetresultaten en eventuele archeologische vondsten vormen later het studiemateriaal voor de waterbouwkundige ingenieurs van de KU Leuven om na te gaan hoe in een ver verleden Testerep, en dus ook de betrokken kustgemeentes ontstonden en soms, al of niet gedeeltelijk, ook weer in zee verdwenen zijn. Tot slot zullen de game-ontwerpers van de Howest die modellen omzetten in interactieve 3D-simulaties van de kustlandschapsevolutie.

Op die manier hopen de (zee)wetenschappers te achterhalen hoe de (midden)kustlijn en de getijdengeulen geëvolueerd zijn. “Die nieuwe inzichten moeten het ons ook mogelijk maken om nog beter toekomstgerichte beschermingsmaatregelen voor onze kust op te maken”, zegt Jan Seys, die blij is dat diverse wetenschappelijke disciplines de de puzzel die ‘Testerep’ nu nog is, proberen in elkaar te passen. Dit interdisciplinair project helpt meteen ook de archeologen om, gespreid over vier jaar, een toekomstige veilige kust vorm te helpen geven.

Testerep of Ter Stre(e)p(e) zijn straks niet louter meer de echo van een Oostendse school, een speelweide, een hotel of het hydrografische schip van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, maar een bijna tastbare voorstelling van de geboorte van Oostende: een Stad aan en in Zee.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.