Het nieuwe gedenkteken kwam er nadat Susan en Christabel Whitehead vorig jaar een bezoek brachten aan Lauwe. Hun grootvader, Luitenant George William Whitehead, werd er samen met Onderluitenant Reginald Griffith uit de lucht geschoten. Lauwe was net bevrijd uit de handen van de bezetters, w...