Familie klaagt verzorging in rusthuis James Ensor aan: “Dat tante gevallen was, hoorden we pas een week later en toen lag ze al op sterven”

In het woon-zorgcentrum werden verschillende tekortkomingen vastgesteld. © LB
Leen Belpaeme
Leen Belpaeme Medewerker KW

Luc Wittevrongel heeft een advocaat onder de arm genomen om omstandigheden rond het overlijden van Charlotte Lauwereins, de 99-jarige tante die al zes jaar in rusthuis James Ensor woonde, te bekijken. Vorige week kwam aan het licht dat het Oostendse woon-zorgcentrum van de groep Orpea onder verhoogd toezicht staat van het Agentschap Zorg en Gezondheid nadat er verschillende tekortkomingen werden vastgesteld.

Uit verschillende verslagen van de Zorginspectie blijken er de voorbije twee jaren al meerdere problemen op te duiken in het woon-zorgcentrum James Ensor. De inspecties komen er onder meer door verschillende klachten. In de verslagen komen problemen naar voren over personeelstekort, slechte kwaliteit van het eten, hiaten in het medicatiebeleid, beloproepen die na 30 minuten nog niet beantwoord worden tot bewoners die alcohol krijgen ook als ze dit niet mogen krijgen. Ook Luc Wittevrongel dient klacht in. Dit doet hij nadat Charlotte Lauwereins, de tante van zijn vrouw op 25 maart overleed in het woon-zorgcentrum.

Vol blauwe plekken

“Wij werden die dag opgebeld om te vragen of ze haar naar het ziekenhuis mochten brengen. Wij wilden daar telefonisch geen toestemming voor geven en zijn ter plaatse gekomen om te kijken hoe het met haar ging. Toen we daar aankwamen, zag ze er gruwelijk uit. Ze stond vol blauwe plekken en was er duidelijk niet goed aan toe. Wij wilden niet beslissen over een ziekenhuisopname tot er een arts bij haar was geweest. Zelf hadden ze nog niemand laten komen. Blijkbaar was tante Charlotte een week eerder uit haar rolstoel gegleden. Wij werden daar echter nooit van op de hoogte gebracht en er werd ook geen dokter bij gehaald. Toen wij hiernaar vroegen, kon niemand ons uitleggen waarom wij niet verwittigd werden. Op 1 januari werd ze al eens naar het ziekenhuis gebracht. Wij zijn dat pas te weten gekomen toen we de factuur kregen van het ziekenhuis. Niemand had ons daarover op de hoogte gebracht”, vertelt de Oostendenaar.

Strafklacht indienen

Hij stelt zich ernstige vragen bij de omstandigheden waarin de tante verzorgd werd en stuurde in totaal al acht aangetekende brieven richting het woon-zorgcentrum. Er werd vanuit de voorziening wel een voorstel gedaan om samen te zitten in april vorig jaar. “Daar zijn we echter niet op ingegaan omdat het zou plaatsvinden in een ander woon-zorgcentrum van de groep zonder de mensen die betrokken waren bij de situatie. Wat is het nut daar dan van? Er is nadien nog een overleg geweest met de regionale directeur maar ook daar kregen we geen concrete antwoorden. Ik heb nu een advocatenkantoor onder de arm genomen. Ik wil een strafklacht indienen tegen dit woon-zorgcentrum. Er zijn duidelijk zaken fout gelopen in aanloop naar het overlijden van tante Charlotte die moeten onderzocht worden. Ik kan het hier niet bij laten. Er worden daar nog heel wat mensen verzorgd die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Onze tante kon niets meer zelf doen. Dat ze zwaar gevallen is en dat ze nadien geen enkele medische zorgen kreeg, gaat er bij mij echt niet in.”

Zorginspectie ging langs

Na de klacht van de Oostendenaar ging de Zorginspectie in september vorig jaar langs in het woon-zorgcentrum. De inspectie kon vaststellen dat bij een ziekenhuisopname of na een valincident de familie van de bewoner niet op de hoogte werd gebracht. De inspectie volgt ook de klacht van Luc Wittevrongel dat de interne klachtenprocedure niet gevolgd werd. Zo kreeg Luc nog altijd geen schriftelijk antwoord op zijn klachten en is er geen verslag terug te vinden van het overleg dat wel plaatsvond.

Bij woon-zorgcentrum James Ensor is de directeur die de pers vorige week nog te woord stond niet meer aanwezig. Martine Vandekindere is de nieuwe directeur. “Het dossier is hier bekend”, vertelt ze. “We hebben meneer al ontvangen voor een gesprek, maar omwille van de privacy kunnen we hier inhoudelijk geen uitleg over geven. We hebben een klachtenprocedure die bij mijn weten strikt gevolgd wordt.” Opvallend genoeg is één van de opmerkingen die terugkomt bij de Zorginspectie dat het woonzorgcentrum vaak nieuwe directeurs krijgt, waardoor klachten niet opgevolgd worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.