Evangelische christenen kopen Bissegemse kerk Mariadorp “Blij dat Mariadorp blijft bestaan”

Deken Geert Morlion, diaken Dominiek Lodewijckx van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem en Maarten Hertoghs van de Evangelische Kerk bij de voormalige kerk van Mariadorp. Decanaal secretaris Fien Degroote, die ook bij het dossier betrokken was, kon er wegens ziekte niet bij zijn. (foto NOM)
Noël Maes
Noël Maes Medewerker KW

In het Kortrijkse kerkenplan dat de voorbije jaren gestalte kreeg, stond dat het kerkje van Mariadorp, gelegen tussen Bissegem en Heule, verkocht zou worden aan de Evangelische Kerk in Kuurne. Het zou uiteindelijk toch nog twee jaar duren voor de kogel echt door de kerk raakte… Zopas maakten de Kortrijkse deken Geert Morlion en de evangelische bedienaar Maarten Hertoghs bekend dat de deal rond is. Er is een bedrag van 600.000 euro mee gemoeid. De twee partijen reageren alvast tevreden.

Het moderne kerkje in de Pyfferoenstraat werd tot eind 2020 gebruikt door de Sint-Marcusparochie, een samengaan van de Bissegemse en Heulse parochies. Het kerkgebouw werd eigenlijk gehuurd van de vzw Parochiale Werken Decanaten Regio Kortrijk en per 1 januari 2021 is die huur opgezegd. Op 25 februari heeft bisschop Aerts de kerk daarna officieel aan de (katholieke) eredienst onttrokken. De Evangelische Kerk uit de regio, die in de Kattestraat in Kuurne te eng behuisd was, toonde al snel interesse en heeft in het verleden de kerk ook al enkele keren kunnen gebruiken.

Stap vooruit

“We zijn blij dat Mariadorp kan blijven bestaan voor liturgie en we wensen de Evangelische Kerk Kuurne het allerbeste in dit mooie gebouw”, zegt de Kortrijkse deken Morlion. “De vzw decanale werken zal het geld gebruiken voor pastorale en sociale doeleinden.”

“De aankoop betekent voor onze Kerk een stap vooruit en we hopen ook een meerwaarde te kunnen betekenen voor de buurt. Doorgaans wonen zo’n 200 mensen onze diensten bij en we denken niet dat dit voor grote parkeer- of verkeersoverlast zal zorgen”, aldus Maarten Hertoghs, van de Evangelische Kerk.

“We hopen een meerwaarde te kunnen betekenen voor de buurt”

De Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem telde vier kerken en dat is in het huidige kerklandschap te veel. Er werd gewikt en gewogen tussen de Bissegemse hoofdkerk Sint-Audomarus en de wijkkerk Mariadorp, amper 40 jaar oud en met een goede, hedendaagse accommodatie. Eind november 2017 werd beslist om de hoofdkerk te behouden, waarbij er in het gebouw ook ruimte zou zijn voor andere doeleinden. De plannen daarover zouden nu binnenkort bekendgemaakt worden.

‘Vreemde’ geschiedenis

Dat Mariadorp een religieus gebouw blijft, zullen velen ook toejuichen omdat het een toch wel vreemde ontstaansgeschiedenis heeft die teruggaat tot 1977. Toen overleed in Bissegem juffrouw Maria Pyfferoen. Het was haar laatste wens om een stuk grond in de Jagerstraat aan de pastoor te schenken voor een gebedsgebouw. Toenmalig pastoor Adolf Deblonde zag dat eerst niet zitten, tot hij kort daarop plots anoniem een belangrijke geldsom kreeg, genoeg als start voor de bouw van een kerk. Toevallig lag de grond te midden van groeiende nieuwe wijken, goed voor zo’n 3.000 bewoners. Een wijkkerk was (in die tijd) dan ook welkom.

Na een aaneenschakeling van nog meer onverwachte schenkingen en met de hulp van vele vrijwilligers kon het kerkje in mei 1982 ingezegend worden. Met de verkoop aan de Evangelische Kerk blijft ook nog de wens van juffrouw Pyfferoen ingewilligd…

Er was al meer dan tien jaar geen weekendmis meer in Mariadorp, maar van het gebouw werd wel nog goed gebruik gemaakt, op hoogdagen, Lichtmis of Aswoensdag, enz. Er vonden ook heel wat doopsels plaats. En niet het minst werd de bijhorende zaal druk geboekt voor vergaderingen of feestjes allerhande tot en met workshops bloemschikken.

Er zijn nog wat opfrissingswerken nodig en de Evangelische Kerk hoopt er tegen eind april zijn intrek te kunnen nemen. Over een nieuwe naam wordt nog nagedacht, want zoals bekend kennen protestantse of evangelische Kerken geen echte Mariaverering. (Noël Maes)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.