ELZ Westhoek rekruteert volop voor vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge

De ingang van het vaccinatiecentrum in Ieper. (Foto TOGH)
De ingang van het vaccinatiecentrum in Ieper. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge zijn zo goed als klaar om in gang te schieten. Het overgrote deel van het organigram is ondertussen ingevuld. Nu is het vooral nog wachten op de vaccins. “Momenteel zijn Poperinge en Ieper in blijde verwachting van respectievelijk 400 en 500 vaccins voor de periode van 15 februari tot 7 maart”, zegt de Ieperse burgemeester Emmily Talpe.

De besturen van Eerstelijnszone Westhoek VZW, stad Ieper en stad Poperinge hebben de handen in elkaar geslagen om maximaal samen te werken voor de vaccinatie van de inwoners van de negen gemeenten van eerstelijnszone Westhoek. Er werd een organogram uitgetekend met verschillende functies. Die functies zijn gebaseerd op de functies die de Vlaamse overheid voorstelt in hun blauwdruk voor vaccinatiecentra.

Stuurgroep

Een van de belangrijkste organen in het organigram is de stuurgroep Vaccinatie ELZ Westhoek. Deze bestaat uit Sven Geldof (programmamanager) / Brenden Coolsaet (back-up), Heleen Debaene (coördinator ELZ Westhoek), Eva Ryde (penningmeester ELZ Westhoek, schepen Welzijn Ieper), Bryan Vanderhaeghe (schepen Welzijn Poperinge), Christophe Oreel (Algemeen directeur Poperinge), Thierry Hugues (Financieel directeur Poperinge), Stefan Depraetere (Algemeen directeur Ieper) en Stef Deboutte (adj financieel directeur Ieper). Zij vergaderen iedere dinsdag en vrijdag om 14 uur.

Populatiemanager

Ondertussen werden al verschillende functies ingevuld, zoals een programmamanager, farmacologisch verantwoordelijken, medisch verantwoordelijke en twee centrumleiders. “Voor de functies HR-manager en populatiemanager werden de selectiegesprekken afgelopen vrijdag en zaterdag gevoerd”, zegt burgemeester Emmily Talpe van Ieper. “Deze week worden ze formeel aangesteld. Hun eerste werkdag is dan zo snel mogelijk.”

De programmamanager werkt op het niveau van de eerstelijnszone Westhoek en is de eindverantwoordelijke voor het welslagen van de lokale vaccinatiestrategie en het bereiken van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Ook de de populatiemanager werkt op het niveau van de eerstelijnszone Westhoek, dus zowel voor de vaccinatiecentra van Ieper en Poperinge. Hij/zij staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking.

Lees verder onder de afbeelding.

Het organigram van de vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge. (GF)
Het organigram van de vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge. (GF)

In het organigram is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de medisch verantwoordelijke / coördinerend arts en de farmaceutisch verantwoordelijke / coördinerend apotheker. In het vaccinatiecentrum Ieper zijn de coördinerende artsen dokters Lieven Allaert en Leo Allemeersch. Mieke Duthoo is coördinerend apotheker. In Poperinge is dr. Johan Maerten de coördinerend arts en Franks Opsomer de coördinerend apotheker. De medisch verantwoordelijke bewaakt het correct medisch en verpleegkundig verloop van het vaccinatieproces in alle vaccinatielijnen van het vaccinatiecentrum. De coördinerend apotheker is een essentiële schakel in het vaccinatiecentrum. Hij/zij zorgt ervoor dat de burger een kwalitatief vaccin dat op de juiste manier werd gestockeerd en bewaard, op de juiste manier werd verdund en klaargemaakt, krijgt toegediend. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het stockmanagement en de bestellingen.

Mobiel vaccinatieteam

In het vaccinatiecentrum in Poperinge moeten er ongeveer 27.800 personen hun spuitje krijgen, in Ieper zijn dat er +/- 54.000. In de schoot van het vaccinatiecentrum Poperinge is er ook een mobiel vaccinatieteam. Het mobiel team vaccineert burgers die voldoen aan de strenge criteria voor thuisvaccinatie. “We overwegen één mobiel team voor de ganse eerstelijnszone. De uitvalsbasis voor dit mobiel team wordt wellicht het vaccinatiecentrum in Poperinge omdat daar het minste aantal te vaccineren personen zijn”, legt Emmily Talpe uit.

Levering vaccins

De vaccinatiecentra zijn dus zo goed als klaar, nu is het nog wachten op de vaccins. “De start van de vaccinatie gaan we communiceren van zodra we bevestiging hebben van de levering van vaccins. Momenteel zijn Poperinge en Ieper in blijde verwachting van respectievelijk 400 en 500 vaccins voor de periode van 15 februari tot 7 maart”, besluit Emmily Talpe. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.