De leden van de orde met een lint over de schouder werden warm onthaald omstreeks 18 uur in het café waar de eerste pirobak van het jaar plaatsvond. Voorzitter Roger De Smet overhandigde een oorkonde aan de uitbaters en enkele flyers met daarop de gesch...