"In eerste instantie zullen de mensen die in de huidige woningen van De Stille Meers wonen, hun intrek nemen in de nieuwbouw en daarna pas de nieuwe bewoners van de 12 resterende assistentiewoningen. Het aantal wordt dus opgetrokken van 48 naar 60", aldus schepen voor Sociale Zaken en Welzijn Dirk Gilliaert.
...

"In eerste instantie zullen de mensen die in de huidige woningen van De Stille Meers wonen, hun intrek nemen in de nieuwbouw en daarna pas de nieuwe bewoners van de 12 resterende assistentiewoningen. Het aantal wordt dus opgetrokken van 48 naar 60", aldus schepen voor Sociale Zaken en Welzijn Dirk Gilliaert. Momenteel is men bezig met de toewijzingen aan de bewoners en dat is niet makkelijk want er is een wachtlijst met 156 namen op. De kandidaat-bewoners moeten voldoen aan een aantal criteria waaronder minstens 65 jaar zijn en voldoende zelfredzaam zijn. Ze kunnen uiteraard een beroep doen op de verschillende diensten die voorhanden zijn zoals warme maaltijden, poetsvrouw en verpleegkundigen. In het nieuwe gebouw zijn er 45 flats met 1 slaapkamer en 15 met 2 slaapkamers. "Het zijn wel comfortabele appartementen, ze zijn ook heel ruim. Zo is de oppervlakte voor een appartement met 1 slaapkamer 58 vierkante meter en met 2 slaapkamers is dat 85 vierkante meter. Uiteraard werd er voor gezorgd dat alles heel goed toegankelijk is en zijn er oproepsystemen voorzien die in verbinding staan met het Wit-Gele Kruis in geval iemand dringende hulp nodig heeft", legt Dirk Gilliaert uit. De huurprijs voor de nieuwe bewoners bedraagt 25 euro per dag voor 1 slaapkamer en 33 euro per dag voor 2 slaapkamers. Voor de mensen die verhuizen van de huidige woningen naar de nieuwbouw wordt stelselmatig een verhoging van 15 procent per jaar voorzien tot ze aan dat bedrag komen. Nadat de bewoners van de huidige woningen verhuisd zijn, zal gestart worden met de sloop ervan en wordt de site heraangelegd. "We zullen in eerste instantie zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers van het Welzijnshuis, het wzc en de assistentiewoningen, want nu is er een gebrek aan parkeerplaatsen. Aangezien we afgestapt zijn van de piste om de huidige zaal te slopen en ze te behouden en aantrekkelijker te maken zal ook hiervoor meer parkeerruimte nodig zijn. Verder komt er een parkfunctie met wandelpaden en een vijver. Er komt ook een afzonderlijke speelruimte voor de kinderen van de crèche die in het Welzijnshuis onderdak zal krijgen", besluit Dirk Gilliaert.