Druk op bisdom loont: Sint-Walburga blijft kerk

Na vijf jaar strijd haalt de vzw Sint-Walburgakerk zijn slag thuis, ondanks enige tegenkanting van bisdom én het vorige stadsbestuur: de Sint-Walburgakerk wordt niet onttrokken aan de eredienst, er mogen dus voortaan opnieuw huwelijken gevierd worden en begrafenismissen plaatsvinden.

Bisdom Brugge: “We zien geen reden om het huidige gebruik van de kerk te wijzigen.” © Davy Coghe

Dinsdag jl. hield de vzw Sint-Walburgakerk zijn algemene vergadering in de sacristie van deze barokke, 17de eeuwse, voormalige Jezuïetenkerk. Voorzitter Andries van den Abeele toonde zich een gelukkig man, want vijf jaar actie voeren en onderhandelen hebben eindelijk hun vruchten opgeleverd.

“In 2014 waren er voor het eerst geruchten dat er tussen het bisdom en het stadsbestuur een overeenkomst bestond om vier kerken te onttrekken aan de eredienst”, vertelt de voormalige Brugse schepen en ex-voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. “Drie daarvan zijn ondertussen verdwenen: Heilige Familie, Blijmaere en Sint-Franciscus. De vierde kerk, die werd vernoemd, was Sint-Walburga, wat, gelet op de grote culturele en artistieke waarde van deze kerk verbazend was.”

Acties

Na enige moeite slaagde Andries van den Abeele hierover informatie in te winnen bij toenmalig financiënschepen Boudewijn Laloo en bij vicaris-generaal Koen Vanhoutte. “Toen zij dit vooruitzicht bevestigden, heb ik met enkele Bruggelingen een actie op touw gezet om dit te voorkomen. Het ging onder meer om Albert Raes, Michel Vernimme, Bob Vanhaverbeke, Jean-Luc Meulemeester, Jan Debusschere en Joeri Beuren. Allemaal Bruggelingen die erg begaan zijn met het eeuwenoude religieus erfgoed in Brugge. Ons draagvlak bleek erg breed te zijn, want onze vzw slaagde erin om na een nochtans beperkte e-mailcampagne op minder dan een maand tijd een duizendtal sympathisanten warm te maken. Onder hen niet de minsten: minister van Staat Marc Eyskens en René Stockman, generaal overste van de Broeders van Liefde, en de recent overleden professor Etienne Vermeersch!”

(lees verder onder de foto)

Andries van den Abeele.
Andries van den Abeele.© Davy Coghe

“Het leek inderdaad nogal onwaarschijnlijk dat deze schitterende kerk het lot zou moeten ondergaan van alle afgevoerde kerken: enerzijds eigendom worden van de stad die dan maar moest zoeken naar een nieuwe ‘waardige’ bestemming. Anderzijds, ten laste van de kerkfabriek, het leeghalen van de inboedel en er een nieuwe bestemming aan geven. Vooral ook gelet op het belang dat werd gehecht aan de historische kerken bij de erkenning als UNESCO-werelderfgoed leek dit niet te verdedigen. Ter vergelijking: in Antwerpen en Mechelen is er een overeenkomst die onomwonden stelt dat historische kerken niet onttrokken worden aan de eredienst.”

Nuntius

“Na een gesprek toonde mgr. De Kesel, toenmalig Brugs bisschop, zich bereid om te verzaken aan de onttrekking aan de eredienst, indien er een vzw zou worden opgericht die zich zou inzetten om activiteiten te ontplooien. Op die manier kon het nut van de kerk bewezen worden en zouden er tegelijkertijd inkomsten komen die de stadssubsidie zouden kunnen doen zakken. Voor onze vzw Sint-Walburgakerk dienden zich als stichters meteen 27 Bruggelingen aan. We hebben zelfs een verzoek ingediend tot tussenkomst bij de pauselijke nuntius en bij kardinaal Sarah in het Vaticaan. Het Brugse bisdom reageerde niet, we kregen enkel vanwege mgr. Lode Aerts het verzoek om onze acties uit te stellen door de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.”

(lees verder onder de foto)

De Sint-Walburgakerk.
De Sint-Walburgakerk.© Davy Coghe

De stad Brugge bestelde een haalbaarheidsstudie voor de Sint-Walburgakerk bij een professioneel studiebureau. “Dat rapport pleitte in grote mate voor het behoud van de kerk voor de eredienst en wees resoluut het alternatief van een zogenaamde columbariumkerk af. Binnen het vorig stadsbestuur waren er immers plannen gerijpt om in Sint-Walburga alle urnen met de as van overledenen uit de Brugse binnenstad te centraliseren! Stel je voor! Voormalig schepen van Erediensten Laloo was voor de verkiezingen een groot voorstander van het afschaffen van de erediensten in Sint-Walburga. Gelukkig had het nieuw Brugs bestuur meer oor voor onze argumenten. Trouwens, het in eigendom nemen van dit beschermd monument en het vinden en uitwerken van een nieuwe bestemming zou voor de stad aanzienlijk duurder zijn dan de 25.000 euro toelage die jaarlijks aan de kerkfabriek gegeven wordt.”

De overwinning is behaald na vijf jaar strijd

In alle stilte nam de Brugse bisschop eind vorig jaar (!) eindelijk een besluit: mgr. Lode Aerts plaatste zijn handtekening niet onder het klaarliggende decreet van onttrekking. Vlak voor de zomer kreeg de kerkfabriek een nieuw bestuur, want voorzitter Luc De Schepper, die de protestacties van de vzw Sint-Walburgakerk steunde, had zijn ontslag ingediend. “De overwinning is dus behaald. Het komt er nu op aan, voor de kerkfabriek en voor de vzw Sint-Walburga om het leven binnen deze kerk aan te moedigen en te realiseren”, aldus Andries van den Abeele.

Mafestival?

De vzw Sint-Walburga hoopt dat de kerk opnieuw zal gebruikt worden door het Mafestival. “De kerk heeft een schitterend orgel en werd in het verleden al vaak gebruikt voor concerten, maar kan ook als locatie dienen voor tentoonstellingen en bijeenkomsten, zoals meetings van het Europacollege”, zegt van den Abeele, die ook de hand reikt naar KU Leuven. “Toen Rik Torfs nog rector was, wou deze universiteit van de Sint-Walburga een studentenparochie maken. Maar de nieuwe rector zag dat niet meer zitten. Wij staan open voor nieuwe samenwerking.”

“De wekelijkse eucharistievieringen zullen door het gebrek aan priesters en kerkgangers wellicht niet hervat worden. Maar Sint-Walburga is wel gegeerd voor huwelijken, dopen, begrafenissen en speciale missen”, besluit de voorzitter van vzw Sint-Walburgakerk. Want tot ongenoegen van sommige pastoors verkiezen nogal wat Brugse families deze kerk boven een viering in de eigen parochie… Het Brugs bisdom reageert kort: “We kunnen inderdaad bevestigen dat het bisdom op vandaag geen reden ziet om het huidige gebruik van de kerk te wijzigen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.