Dorpsbewoners Vlamertinge verzetten zich tegen komst afbraakbedrijf achter huizen: “Dit is geen ambachtelijke activiteit”

De dorpsbewoners bij de grote afvalhopen van het bedrijf. © TP
Redactie KW

Een groep Vlamertingenaars ziet de mogelijke komst van een afbraakbedrijf uit het Poperingse gehucht Ouderdom naar de site bij hun achtertuin niet zitten. Ze dienen samen bezwaar in. Ook het stadsbestuur geeft een ongunstig advies. “Dat stemt ons hoopvol”, klinkt het bij de groep.

“Het bedrijf Wylagro vraagt een milieuvergunning aan om op een site in de Rodenbachstraat 51 bouwafval op te slaan en te verwerken tot granulaat”, zegt Benny Schacht, die woont in de Poperingseweg. “Hierbij zou het bedrijf een zeef- en breekinstallatie in werking willen stellen van 400 kW op een zeventigtal meter van mijn achtergevel. Enkel de spoorweg Ieper-Poperinge scheidt dat perceel van het woongebied aan de Poperingseweg. De bewoners van de meest nabije huizen hebben zich verenigd en intussen hebben 31 gezinnen een bezwaarschrift ingediend, omdat we onder meer overlast door stof, geluid en trillingen vrezen.”

Tot onze grote verbazing heeft het bedrijf de activiteiten al aangevat zonder een verleende vergunning. Onbegrijpelijk.

De site bevindt zich op een bedrijventerrein. “Alleen lokale ambachtelijke bedrijvigheid is er welkom. Afvalverwerking hoort daar niet, dat is geen ambachtelijke activiteit. Tot onze grote verbazing heeft het bedrijf de activiteiten al aangevat zonder een verleende vergunning. Onbegrijpelijk. We ondervinden nu al geluidshinder en de hoge afvalhopen belemmeren het zicht vanuit onze tuin.”

Het Iepers stadsbestuur geeft een ongunstig advies over de aanvraag. “De voorgestelde activiteit kan niet gecatalogeerd worden onder ‘lokale ambachtelijke bedrijvigheid’ en dient dus als strijdig beschouwd te worden met de bestemmingsvoorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat een lokaal bedrijventerrein is”, duidt schepen van Omgevingsvergunningen Philip Bolle (Vooruit).

Aanvraag strijdig met RUP

“Het is niet wenselijk om op dergelijke korte afstand van woningen breekactiviteiten uit te voeren. Ook vanuit de terreinbeheerder West-Vlaamse Intercommunale wordt aangegeven dat de gevraagde activiteiten voor stof- en lawaaihinder zullen zorgen. In een huursituatie wordt verwacht dat er minder inspanningen zouden geleverd worden om groenschermen en eventueel stofschermen aan te brengen om de hinder te beperken. Voor zulke activiteiten is een groenscherm van vijf meter breed verplicht volgens het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. De achterste zes meter van het perceel is gelegen in de bouwvrije strook langs de spoorlijn. Volgens het RUP kunnen in deze zone geen bomen aangeplant, gebouwd of gestapeld worden. De aanvraag is op deze locatie ook strijdig met het RUP aangezien er in deze strook opslag van aarde met stenen en mengpuin voorzien wordt.”

“Dit ongunstig advies stemt ons hoopvol voor de beslissing door de deputatie in april”, reageert Benny. “Daarna kunnen we eventueel nog in beroep.” (TP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.