https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Digitale infosessie snijdt uiteenlopende onderwerpen aan

Meer parking voor auto’s, minder voor wandelaars.© PCO
Meer parking voor auto’s, minder voor wandelaars.© PCO
Redactie KW

De druk om open ruimten in te palmen voor meer veiligheid na de dorpskernvernieuwing in Langemark wordt te groot. “We gaan wellicht stukken moeten heraanleggen”, zucht burgemeester Lieven Vanbelleghem.

Het was raadslid Laurent Hoornaert die een discussie uit de gemeenteraad binnensmokkelde in de digitale infossesie over Langemark. De stelling is dat ter hoogte van dokter Francois en de winkel Rooselien auto’s moeten kunnen parkeren om de veiligheid te verhogen.

“Ik vind het spijtig dat we mooie plaatsen moeten opgeven om auto’s te plaatsen met als gevolg minder ruimte voor wandelaars en fietsers. Langs de overkant van de straat hebben we een markt die niet altijd vol staat met auto’s. De stukken heraanleggen zal geld kosten. De toestand zoals hij nu is zal niet blijven. De druk om te wijzigen is te groot. We gaan eerst metingen uitvoeren”, zei burgemeester Lieven Vanbelleghem met enige spijt.

Fietsstraten

Volgens raadslid Jean-Marie Callewaert zijn het vooral vrachtwagens en de lijnbus die zich niet aan de snelheid van 30 km/u houden. Hij is ook een vurig voorstander van meer fietsstraten. “De beslissing moeten we nog nemen. In een eerste fase zouden we dergelijke straten voorzien rond het gemeentehuis, de kerk en aan de scholen van Poelkapelle en Langemark”, zegt mobiliteitsschepen Peter Vantomme.

Luc Vanzieleghem kaartte de hoge snelheden aan in de Hooyaardstraat. “We zullen dat maar kunnen oplossen als we dergelijke types van straten ontharden. In eenzelfde visie wil men de vraag van Johan Dujardin aanpakken om in de Eeckhoutmolenstraat een voetpad te kunnen aanleggen binnen het bestaande wegdek.

Assistentiewoning: 325.000 euro

Simon sprak namens LangeJo dat het niet hun grootste wens is om te verhuizen van hun huidige locatie naar de Aveve-site en nog minder om één werking te hebben met de Chiromeisjes. Jeugdschepen Eddy Vanacker suste dat hij niet hun arm zal omwringen om van plaats te veranderen en nog minder om werkingen te laten fusioneren.

“We gaan wel niet op twee plekken investeren. Het is ook niet bedoeling om infrastructureel achteruit te boeren. Ik roep wel op om mee te participeren in het traject dat straks zal uitgerold worden. De verhuis zal wellicht voor de volgende generatie van Chiro zijn.” Simon verzekerde de schepen zeker mee te werken.

Communitybuilding was de enige die een bod uitbrak op de gronden van het OCMW om daar 23 assistentiewoningen te bouwen. Voor de grond betaalde de groep 346.940 euro. Dat was meer dan begroot. Gegadigden zullen een woning kunnen kopen voor 325.000 euro. Voor de zorg wordt de expertise van het woon-zorgcentrum aangewend. Er zou een dagprijs aangerekend worden van 26 à 28 euro per dag voor zorg en syndic.

Maatschappelijk doel

Stephanie wou weten of dat bos van 2 hectare op de hoek Boezingestraat en Caeynnestraat er wel komt. “De appetijt van de kerkfabriek is na 1 jaar niet extreem meer om het maatschappelijk doel te verwezenlijken”, meende schepen Dominique Cool.

Eerder had schepen Vantomme aangegeven dat een bevraging wel een maatschappelijk draagvlak had aangetoond. Collega Vanbelleghem wees op de extra bewegingen die zouden kunnen veroorzaakt worden door auto’s, wandelaars en zwerfvuil.

Eddy Dejonckheere stelde een opvolgingsvraag uit de eerste sessie over zijn Bikschote. “Hoever staat het met de keuze van het toekomstplan van Bikschote?”

Nieuwe school Bikschote

“De piste blijft overeind om een nieuwe school te bouwen. Met Ageon zijn er gesprekken geweest. De normale procedure zou zes jaar in beslag nemen. Er is een mogelijkheid om direct te bouwen en later de subsidies terug te ontvangen. Dat alternatief zijn we nu aan het bekijken”, antwoordde onderwijsschepen Peter Vantomme.

De tweede digitale infosessie bracht opnieuw meer volk, een 40-tal, op de been dan een fysieke bijeenkomst. (pco)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten