https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

De Zesling verdeelt de inwoners van Oostkamp en Beernem over windmolens

De duurzame energie groep Oostkamp is pro De Zesling. (foto GST)
De duurzame energie groep Oostkamp is pro De Zesling. (foto GST)
Stefan Vankerkhoven

Inwoners van de wijk Gevaerts in Beernem en de wijk Stuyvenberg in Oostkamp hebben zwarte vlaggen uitgehangen. Maar er zijn ook vandalenstreken, infoborden van Natuurpunt zijn beschadigd. Aanleiding is het windmolenproject ‘de zesling’.

Het dossier rond ‘De Zesling’ verdeelt de bewoners van Beernem en Oostkamp. Al dagenlang hangen er zwarte vlaggen uit in de wijken Gevaert en Stuivenberg. Zaterdag hield de Duurzame Energie Groep Oostkamp een bijeenkomst aan het Vossenpad in Oostkamp.

Jan Van Tieghem riep de leden van de groep aan de vooravond van Valentijn op voor een fotosessie met hartjes en een spandoek. Deze werkgroep heet de windmolens welkom in Oostkamp en Beernem. “Wij zijn blij met de concrete plannen om onze gemeenten op weg te helpen naar een klimaatvriendelijke toekomst”, was de boodschap.

Jan Van Tieghem zegt: “Als mijn kinderen later zeggen: jullie wisten het toch, waarom deed niemand iets? Met die gedachte kan ik moeilijk leven.” Dannie Wildro beaamt: “Als ik over iets bezorgd ben, dan is het wel over het razende tempo waarop de klimaatopwarming zich doorzet. Windmolens zijn een deel van de oplossing. Moet het nog gezegd dat de aarde opwarmt?” Tijdens de fotosessie daagde een buurtbewoonster op, die luid haar afkeer voor het windmolenproject uitte. Om te vermijden dat het conflict zou escaleren, verliet de werkgroep met stille trom het natuurgebied.

Conflict

Terwijl de groep via de website oostkamp. eu de lokale bewoners oproept om een steunschrift in te dienen voor dit windmolenproject, hebben ook de tegenstanders zich verenigd. Volgens de Facebook-groep H-eerlijk Beernem en Oostkamp , een burgerplatform met inwoners uit de wijken Gevaert en Stuivenberg, komt het behoud van het natuurgebiedje de Merlebeek 8 hectare in de Vallei van de Zuidleie langs het kanaal tussen Beernem en Oostkamp in het gedrang door de aanvraag van het windmolenproject. Natuurpunt is kop van jut, lokale bestuursleden voelen zich bedreigd en durven niet langer hun visie te verdedigen na de vele bagger op de sociale media over dit dossier. Vorig weekend werden ook de infoborden van deze natuurvereniging beklad.

Buurtbewoners zijn tegen de komst van De Zesling. (foto GST)
Buurtbewoners zijn tegen de komst van De Zesling. (foto GST)

Waarom? De Vallei van de Zuidleie wordt beheerd door Natuurpunt en is een thuis voor zeldzame, bedreigde plantensoorten en kwetsbare fauna. Dit natte gebied met zijn unieke veenbodems speelt een rol in de Vlaamse strijd tegen de oprukkende droogte. In 2011 kocht Natuurpunt langs de Merlebeek natte boerengraslanden waarin de landbouw niet meer geïnteresseerd was. De bedoeling is de bemeste graslanden om te vormen tot natuurlijk wetland, daarvoor kreeg Natuurpunt eind 2020 een subsidie van 117.975 euro van minister Zuhal Demir (N-VA).

Opstalrechten

“Toch verleent de raad van bestuur van Natuurpunt opstalrechten voor het plaatsen van twee windmolens in de door hen aangekochte weiden. Dit gebeurt zonder overleg en onder protest van leden van de lokale afdelingen”, beweert het burgerplatform H-eerlijk Beernem en Oostkamp, die op haar Facebook-pagina de buurt aanmaant om bezwaren aan te tekenen.

Het plaatsen van windmolens in het gebied aan de Merlebeek is volgens deze actiegroep niet onschuldig. De windmolens zijn mastodonten van 200 meter hoog, die stevig verankerd moet worden in de bodem. “Voor de twee windmolens op gronden van Natuurpunt wordt 13.600 m2 opgeofferd. Een flagrante aantasting van natte gronden die in de strijd tegen klimaatopwarming heel belangrijk zijn. Bovendien brengen de molens kwetsbare vegetatie, vogels en vleermuizen in gevaar”, zegt het burgerplatform.

Inconsistent?

H-eerlijk Beernem en Oostkamp noemt de houding van Natuurpunt inconsistent: “In 2010 diende Natuurpunt zelf bezwaar in tegen de bouw van windmolens in dit gebied. Een jaar later kocht de milieuvereniging het gebied aan en nu wordt Natuurpunt rijkelijk vergoed door het gebied te verpachten aan windmolenontwikkelaar W-kracht. Natuurpunt passeert meerdere keren langs de geldkraan: ze kan kwetsbare gronden goedkoop verwerven en gaat ze daarna duur verpachten. De financiële middelen haalt Natuurpunt voornamelijk uit subsidies, lidgelden en schenkingen.”

Bij Natuurpunt zit de angst er goed in, niemand wil in eigen naam reageren. We moeten het stellen met de officiële mededeling die deze vereniging via de website van Natuurpunt Brugs Ommeland verspreidt.

Natuurpunt wijst op het openbaar onderzoek dat loopt voor het windenergieproject, dat getrokken wordt door Luminus in samenwerking met W-kracht en Windkracht Vlaanderen. “Voor twee van de zes turbines heeft Natuurpunt een opstalrecht verleend, op twee percelen die deel uitmaken van een 8 hectare groot terrein nabij de Merlebeek dat door Natuurpunt wordt beheerd. Slechts voor één van die twee percelen is in 2011 een Vlaamse subsidie van amper 2.028,66 euro ontvangen.”

Klimaatdoelen

Natuurpunt neemt naar eigen zeggen met dit project haar verantwoordelijkheid om Vlaanderen te helpen haar klimaatdoelen te bereiken. “We zien de negatieve effecten van klimaatverandering ook in onze natuurgebieden. De vitaliteit van verschillende boomsoorten neemt af en kwetsbare soorten planten en dieren verdwijnen door extreme periodes van droogte en overstromingen. In de strijd tegen klimaatverandering is een snelle transitie naar uitsluitend hernieuwbare energiebronnen essentieel, evenals meer natuur zoals bossen, moerassen en graslanden die koolstof duurzaam kunnen opslaan.”

Natuurpunt wil naar verluidt niet aan de zijlijn staan roepen, maar samen met de overheid en bedrijven concrete acties ondernemen om klimaatverandering te bestrijden: “De Zesling zal evenveel groene stroom maken als het elektriciteitsverbruik van alle inwoners van Oostkamp en Beernem. De opstalrechten leveren een vergoeding op die Natuurpunt integraal zal investeren in aankopen, inrichten en openstellen van meer natuur in de regio. Zo is de samenwerking een win-win voor zowel klimaat als biodiversiteit en worden de middelen die Natuurpunt ontvangt terug ingezet voor het algemeen belang.”

Neutraal

Hoe reageren de twee burgemeesters op de ‘oorlog’ in hun gemeenten? Jos Sypré van Beernem volgde dinsdagavond aandachtig de online infosessie van Luminus: “Jammer dat de bewoners niet via een open chat hun bedenkingen konden uiten. Van echte inspraak was geen sprake, er was geen debatcultuur, een gemiste kans.”

Over de grond van de zaak wil Jos Sypré zich, net als zijn Oostkampse collega Jan de Keyser, niet uitspreken. “We respecteren het openbaar onderzoek en geven geen commentaar. Onze bewoners hebben dertig dagen de tijd om hun bedenkingen te uiten. In die periode willen we neutraliteit uitstralen. We zullen alle opmerkingen evalueren en nadien een gemotiveerd advies geven aan Vlaanderen”, aldus Jan De Keyser. Om de gemoederen te bedaren nodigde hij al het burgerplatform en de Duurzame Energie Groep uit op zijn kabinet om te luisteren naar hun argumenten.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten