Centrum voor Ambulante Revalidatie nu ook officieel onder nieuw dak langs de Noordlaan

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie, kortweg CAR, bevond zich sinds 1988 in het Sint-Rembertziekenhuis, maar is eind vorig jaar naar een eigentijdse nieuwbouw op de hoek van de Noordlaan met de Aartrijkestraat verhuisd. Sindsdien is de naam veranderd in CAR Noordhoek.

Tijdens de officiële opening v.l.n.r. Hilde Crevits, Kristof Audenaert en directeur Maia De Wymmer. © Foto JS

Vorige vrijdag werd het mooie complex, dat dus al een tijdje in gebruik is, officieel geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer Vlaams minister Hilde Crevits, tevens titelvoerend burgemeester. Ook waarnemend burgemeester Kristof Audenaert en Viviane Van Elshocht, raadgever op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, waren op de openingsplechtigheid present. De grote groep aanwezigen, onder wie veel personeelsleden, werd door directeur Maia De Wymmer in de nieuwbouw verwelkomd.

Prille begin al in 1979

Het revalidatiecentrum heeft momenteel 145 kinderen in therapie. Om een hardnekkig misverstand uit de weg te ruimen: CAR Noordhoek functioneert op volledig zelfstandige basis, dus los van het Sint-Rembertziekenhuis, waarin het weliswaar jarenlang gehuisvest is geweest. Het omvangrijke nieuwbouwproject, waar al heel lang naar uitgekeken werd, is mogelijk geworden dankzij subsidies van VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Het CAR ging in 1979 in een huis in de Kasteelstraat bescheiden van start met een psycholoog en drie logopedisten. De leiding was in handen van Jacques Goetmaeckers. In 1988 werd de campus van het Sint-Rembertziekenhuis als nieuwe thuisbasis gekozen. Het CAR bouwde gaandeweg grote expertise op in de diagnostiek en de behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, gedrags- en emotionele problemen, leerstoornissen en ontwikkelingsvertraging.

CAR Noordhoek wordt nu geleid door directeur Maia De Wymmer, diensthoofd Ludwien Veranneman en medisch directeur Elisabeth Verhaert. Pas in 2011 is pionier Jacques Goetmaeckers met pensioen gegaan. Een omvangrijk team van psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, een audiologe en logistieke medewerkers zorgt voor de dienstverlening samen met de artsen Elisabeth Verhaert (specialist neus, keel en oor) en Mieke Callewaert (pediater). De ouders worden gevraagd om actief bij te dragen aan de revalidatie. Er wordt een programma op maat van elk kind uitgewerkt.

“Nieuw gebouw en nieuwe start vereisten nieuwe naam en een modern logo”

Sinds een tijdje wordt er ook gehoortraining aan kinderen en volwassenen gegeven met oefeningen inzake spraakverstaanbaarheid en liplezen. Naast het grote team van therapeuten zijn er voorts mensen die instaan voor het busvervoer van de kinderen.

Sardientjes in een blik

Directeur Maia De Wymmer toonde zich tijdens de openingsplechtigheid terecht opgetogen over de nieuwbouw. “Vijftien jaar geleden was er al sprake van bouwplannen voor ons revalidatiecentrum”, zei ze. “Gezien de heel beperkte huisvesting op onze vorige locatie smachtten zowel onze teamleden als de kinderen naar ruimte. We voelden ons als sardientjes in een blik. De therapeuten dienden hun rollende ladeblokje van het ene naar het andere lokaal te verrijden en het was soms figuurlijk vechten om dat ene groepslokaaltje te bemachtigen. Het heeft ons de voorbije jaren bloed, zweet en tranen gekost om de nieuwbouw effectief rond te krijgen, waarbij ik zeker minister Hilde Crevits en waarnemend burgemeester Kristof Audenaert van harte wil bedanken voor hun steun in het dossier.”

Drie oriëntatiepalen

Directeur De Wymmer vervolgde dat de verhuizing niet enkel andere muren en een nieuw dak inhoudt. “Ons nieuwe onderkomen heeft ook invloed op de manier waarop er kwalitatief gewerkt kan worden en op de manier waarop de teamleden en de kinderen de nodige rust tijdens de therapie ervaren. Als kers op de taart hebben we nu de mogelijkheid om onze motorische en psychosociale therapie in een mooie tuinomgeving te laten plaatsvinden. De kinderen, hun ouders en onze medewerkers zijn er trots op dat we drie oriëntatiepalen van op het strand een nieuw doel hebben kunnen geven. Ik wil daarvoor Dominiek Vervaecke bedanken, de uitvinder van die palen. Ze maken deel uit van ons kunstproject De Verdwaalspeeltuin.”

“Het nieuwe gebouw en de nieuwe start vereisten een nieuwe naam en een modern logo”, besloot Maia De Wymmer. “We zijn blij voortaan naar buiten te kunnen treden als CAR Noordhoek. Onze nieuwbouw mag dan veel geld gekost hebben, toch zijn onze therapeuten en chauffeurs ons grootste kapitaal. Ik wil hen lof toezwaaien voor hoe zij de voorbije periode hard hebben gewerkt om de verhuizing en de opening voor te bereiden en tot een goed einde te brengen. Ze verdienen met stip het grootste applaus!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.