Buurtbewoners maken zich ongerust over de nieuwe site De Mol in Harelbeke

Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Een groep buurtbewoners van de Stasegemsesteenweg in Harelbeke vreest dat de geplande feestzaal/evenementenhal op de site De Mol in Harelbeke verkeersonveiligheid en geluidsoverlast zal veroorzaken. De burgemeester en de schepen van Cultuur sussen.

Het stadsbestuur van Harelbeke wil tegen 2035 een opgewaardeerde en vernieuwde site maken van de omgeving van de site De Mol, die naast het Forrestiersstadion en sporthal De Dageraad, ook sportvelden en sportinfrastructuur omvat. Het plan op lange termijn is het huidig stadion slopen en nieuwe voetbalinfrastructuur voorzien, de jeugdfuncties zoals JC Tsas en de Jeugddienst van het centrum naar de site brengen, de huidige sporthal op termijn slopen, een nieuwe sporthal voorzien en een feestzaal bouwen die de grote zaal van cultureel centrum Het Spoor moet vervangen.

Buurtcomité

Enkele buurtbewoners die niet akkoord zijn met deze plannen, verzamelden zich in een Buurtcomité. Zij vragen zich af wat de noodzaak is van zo’n evenementenhal en de verhuis van Jeugdhuis Tsas naar de buurt van de Stasegemssteenweg.

“We vrezen dat dit nog meer verkeershinder zal teweegbrengen in de zo al drukke en verkeersonveilige omgeving. We vrezen ook geluidsoverlast die een zaal met 1.000 man kan veroorzaken”, zegt buurtbewoner Jonas Decoster van het Buurtcomité dat eerder al naar het stadsbestuur trok om de plannen te bespreken. “Het is nu een groene omgeving voor sport en natuur. Nieuwe gebouwen gaan dit te niet doen.” Het Buurtcomité vraagt zich ook af waarom dit plan zo snel beslist is.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Burgemeester Alain Top (SP.A) en schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V) sussen.

“Ik begrijp de bezorgdheden van het Buurtcomité en heb met hen al gepraat. Spijtig dat ze de opwaardering van de site niet zien zitten. Op vandaag is de capaciteit van de grote zaal van Het Spoor 750 personen. Die zaal is bij bepaalde evenementen net iets te klein. Vandaar dat we het mee in onderzoek nemen om te vergroten tot 1.000 man. Het is ook gemakkelijker om de nieuwe zaal in twee te delen want het gaat om een compartimenteerbare feestzaal”, duidt Francis Pattyn.

“Er zijn bestaande voorbeelden van zalen die geen geluidsoverlast genereren. Het is ook een grote site: de inplanting van de zaal zal daarin een cruciale rol spelen. Dit zal de ontwerper moeten behandelen.” Burgemeester Alain Top vult aan: “Hier is helemaal geen sprake van ‘dat dit zo snel beslist is’. Dit project en de voorbereiding daarvan doorloopt al de fasen van het RUP, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, van de site. Dus een voorbereidende fase en inspraakmomenten en participatie van gebruikers en omwonenden.”

Eerder al was er de voorstelling van het project en onlangs werd een enquête gehouden rond de invulling van de site De Mol. Donderdagavond 11 februari is er een nieuw online participatiemoment met de resultaten van de enquête waarop kan gereageerd worden. Dat participatiemoment kan je als burger bijwonen via het YouTube-kanaal van de stad.

In het RUP staat onder meer te lezen:

* Een parkeeronderzoek moet uitwijzen hoeveel parkeerplaatsen (auto, fiets) moeten voorzien worden. Nu is het reeds duidelijk dat de fiets in het parkeren een belangrijke plaats moet innemen. Dit gaat niet alleen over het aantal plaatsen, maar ook veiligheid, comfort, en meer.

* De Stasegemsesteenweg wordt op een verkeersveilige manier heringericht. Er is een bureau aangesteld om het technisch ontwerp van de weg uit te tekenen. De principes zijn dat er meer ruimte voor de fietser en voetganger voorzien wordt op deze belangrijke fiets-as van Stasegem naar het centrum.

* Tussen de levendige en drukbezochte buitenruimtes, (groene) rustigere plaatsen voorzien. Groene omgeving behouden en waar mogelijk versterken. Bij de inrichting van de site is er aandacht voor wandel- en zitmogelijkheden.

* Inzetten op groeperen van bebouwing en bouwen in verschillende verdiepingen om zoveel mogelijk aangesloten open ruimte te bekomen.

* We streven naar een onverharde open ruimte van minimum 70 procent op site De Mol. Dit wil zeggen dat we streven naar maximum 30 procent verharding, inclusief waterdoorlatende verharding. Dit gaat bijvoorbeeld over gebouwen, parking en buitensportvelden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.