Buurtbewoners blij nadat ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Koolaerd’ vernietigd wordt door Raad van State: “De stress in het dossier dat al dertig jaar aansleept is papa teveel geworden”

Jeffrey Roos
Jeffrey Roos Medewerker KW

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Koolaerd’ mag definitief de afvalbak in. De Raad van State heeft het uitvoeringsplan op de zitting van 22 maart 2022 vernietigd op vraag van omwonenden. Dat plan werd in 2019 al door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Het planproces dateert zelfs al van de jaren ’90.

Het project omvat de inrichting van een lokaal bedrijventerrein met een zone voor landschappelijke buffer. Het ontworpen ruimtelijk uitvoeringsplan is gelegen ten noordwesten van de kern Gistel, tussen een aantal belangrijke infrastructuren: de E40, de Oostendsebaan en de Abdijstraat. Het plangebied sluit aan bij de industriezone Konijnenbos en de bebouwing langs de Abdijstraat en de Oostendsebaan. Het gaat om een zone van ongeveer tien hectare en omvat een zone voor lokale bedrijvigheid, een zone voor landschappelijk buffer, een woonzone en een zone voor openbare wegenis.

De stad Gistel wou met de lokale bedrijvenzone tegemoetkomen aan de nood aan herlokalisatie en de zeer grote ruimteaanvraag wegens gebrek aan bouwrijpe gronden voor lokale bedrijvigheid in Gistel. Alleen stoten de plannen al ruim dertig jaar op verzet van buurtbewoners. Die halen nu hun slag thuis. Volgens de Raad van State ligt er geen actuele behoefteberekening voor en is de behoefte gesteund op gegevens van vijftien jaar geleden. “Er is wel degelijk nog steeds behoefte aan industrieterreinen”, duidt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD), wiens vader het plan in 1989 lanceerde (Roland Defreyne was toen burgemeester, red.). “We hebben nu wel de reconversie van het vaccinatiecentrum die nu vrijkomt, maar er is nog steeds een grote nood.”

Familiebezit

Het plan De bewoners van de Abdijstraat zijn bijzonder blij dat het uitvoeringsplan nietig verklaard werd. Onder hen Fabienne Dedeckere (51). Fabienne zou deels onteigend worden en reageert heel emotioneel. “Wij zouden eigenlijk het ergste getroffen zijn gewest”, zegt ze. “We zouden volgens de eerste plannen onteigend worden tot aan ons huis. Dat betekent dat we onze hele tuin zouden kwijt zijn geraakt. In het tweede plan was sprake van een kleiner stuk die onteigend zou worden, maar ook dat was nog een brug te ver.”

“Twee jaar geleden heeft mijn vader zich heel druk gemaakt in deze hele situatie die al jaren aansleept. Mede door het feit dat mijn mama op dat moment zwaar achteruit was gegaan, heeft hij waarschijnlijk een trombose gedaan. De stress was hem teveel geworden. Ik wil wel duidelijk stellen dat ik geen kwaad woord over de huidige burgemeester wil zeggen, want hij heeft mij altijd een luisterend oor geboden. Het huis werd door papa en zijn broers eigenhandig gezet. Ik ben dan ook dolgelukkig dat de plannen niet doorgaan.”

Ook Joseph Boone en Gerda Passchijn zijn blij. “Wij hebben dit eigendom al sinds de jaren ’60 in familiebezit”, zegt Joseph. “Als de industriezone hier achter zou komen, dan zaten wij ingesloten tussen twee industriegebieden en dat kunnen wij niet laten gebeuren. We zijn dan ook blij dat er eindelijk duidelijkheid is.”

“We gaan nu bekijken hoe we de vernietiging gaan oplossen. We gaan niet nalaten om verder te zoeken naar uitbreiding van het industrieel gebied. Er zijn al enkele onderzoeken lopende om eventueel op andere locaties uit te breiden. Dat duurt nu eenmaal langer dan vroeger omdat heel veel gronden omgezet moeten worden in industriegebied”, besluit de burgemeester. (JRO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.