Buren vrezen nog steeds voor overlast door pop-ups in Izegem, ondanks reglement

Afgelopen zomer waren er klachten van overlast door Kastello. Een nieuw reglement moet dat in de toekomst verhinderen. (foto vadu)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Wie een pop-up zomer- of winterbar op Izegems grondgebied wil uitbaten zal voortaan moeten voldoen aan de voorwaarden van een nieuw reglement. Daarin staat onder andere dat dichte buren om advies zullen worden gevraagd zodra er een aanvraag voor een pop-up initiatief komt. Aanleiding waren klachten van overlast rond zomerbar Kastello deze zomer.

“Een goed pop-up initiatief trekt zowel burgers als bezoekers aan zonder dat deze voor overlast zorgt of ten koste gaat van de permanente horeca”, legt evenementenschepen Lisbet Bogaert (N-VA) uit. “Met dit reglement zorgen we graag voor een gelijk speelveld en willen we een kader scheppen voor de komende jaren. Het reglement is strikter voor plaatsen waar de kans op (geluids)overlast groter is. Het biedt omwonenden binnen een straal van honderd meter de kans om bezwaar aan te tekenen tijdens de aanvraagprocedure. Alvast zeker is dat de pop-up-bar wekelijks twee vaste opeenvolgende sluitingsdagen moet hebben. Verder moeten ze voldoen aan dezelfde geluidsnormen als apart aangevraagde evenementen, moeten ze over dezelfde horecavergunning als een reguliere zaak beschikken en geldt ook voor hen een terrasbelasting op openbaar domein. We vragen ook een duidelijk parkeerplan.”

De buren van Kastello in de Groenstraat zijn niet onder de indruk van het reglement. “Deze zomer hebben we tientallen keren de politie gebeld na lawaaioverlast en er werd nooit iets mee gedaan”, verzuchten de omwonenden, die anoniem wensen te blijven. “Overdag spelende kinderen, ’s avonds veel gepraat of geroep van beschonken bezoekers betekent dat je nooit rustig in je tuin kan zitten of ’s avonds met het raam open kan slapen. Wij zitten hier in een residentiële buurt met veel groen en zijn hier voor de rust komen wonen. Die was er ook, tot de bar opende. Zo’n initiatief hoort niet thuis in zo’n woonzone. En ja, er is één keer een overleg met de betrokken schepen geweest, maar daar is niks uit voortgevloeid en de overlast bleef. Het voelt als een doofpotoperatie, temeer omdat de uitbater een voormalig partijgenoot van de burgemeester is. In die sfeer en met die achtergrondkennis hebben we niet veel vertrouwen in dit reglement, dat eerder een kladje van een jeugdbeweging lijkt.”

De strengere maatregelen van de stad boezemen de buren niet veel vertrouwen in. “De vroegere sluitingsuren deze zomer hielpen niet, want er was nadien nog lawaai bij het opruimen”, klinkt het.

Juridische stappen

“Een beloofde geluidsbuffer bleek uiteindelijk een bouwhek met een bamboemat op. Terrasbelasting zal Kastello bvb. niet moeten betalen, want het ligt op privéterrein. We kunnen na een aanvraag enkel bezwaar indienen. Waarom niet op voorhand niet bij de buurt advies inwinnen? We vrezen dat er alsnog subjectief zal geoordeeld worden. We zijn maar met een handvol buren in de Groenstraat. Wat betekent onze stem nog? Als er volgend jaar geen rekening wordt gehouden met onze grieven, dan overwegen we juridische stappen.”

De inwoners krijgen steun van oppositiepartij STiP, die nog voorgesteld had de stemming van het reglement te verdagen naar een volgende zitting. “Izegem is één van de dichtstbevolkte steden van Vlaanderen”, zegt Kurt Grymonprez. “Dan zit je al gauw in de tuin van de buren. Daarom zien we in het centrum liever geen vergunningen toegekend of dat er op z’n minst honderd meter afstand tot de tuin van buren gerespecteerd wordt. Er ontbreekt ook participatie van burgers, organisatoren en horeca. Een serieuze dialoog tussen alle betrokkenen is wel degelijk nodig om tot een meer sluitend reglement te komen.”

Schepen Bogaert zegt dat er voor het reglement niet over één nacht ijs is gegaan. “Net als bij een bouwaanvraag volgt een doordachte beslissing op basis van alle info. Met dit reglement bieden we initiatiefnemers en betrokkenen een duidelijk kader.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier