Brugse spoorwegpolitie moet op de helft van haar capaciteit werken

Jasper Pillen. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De spoorwegpolitie behoudt haar post in het station van Brugge. Eerder was er sprake dat die zou gesloten worden. Toch luidt kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) de alarmbel: “Er is sprake van een chronische onderbezetting van deze post.”

De Spoorwegpolitie heeft in West-Vlaanderen haar post in het station van Brugge. De vorige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voorzag in zijn plannen in 2017 dat de post in Brugge een satelliet zou worden van de hoofdpost in Gent. Tijdens de dag zouden de interventies over heel West-Vlaanderen nog plaatsvinden vanuit Brugge maar na 22 uur zou enkel de post voor Gent bemand zijn voor heel West- en Oost-Vlaanderen.

De huidige minister Anneleis Verlinden (CD&V) wijzigde van koers en bevestigde dat de post in het station van Brugge behouden blijft. Toch trekt het Brugs Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) nu aan de alarmbel. “De belofte dat de Spoorwegpolitie in Brugge blijft wordt in de feiten ondergraven door de chronische onderbezetting van de Brugse post. En dat op het moment dat het opdrachtenpakket maar blijft toenemen. De vraag moet gesteld worden hoe lang deze situatie nog kan blijven duren”.

Werkdruk

Recent bevestigde minister Annelies Verlinden dat de post op de helft van de capaciteit draait. “Nochtans is op het vlak van bijvoorbeeld de transmigratie-problematiek op de treinen naar de kust of in de spoorbundels van de haven en op vlak van covid-handhaving de werkdruk alleen maar toegenomen”, hekelt Jasper Pillen.

De Brugse politicus blijft pleiten om van Brugge een volwaardige en volledig bemande post te maken: “Ik had liever gezien dat de hervorming van minister Jambon volledig zou teruggedraaid worden. Normaal gezien passeren door het station elke dag zoveel reizigers als er mensen wonen in het centrum van de Brugse binnenstad. Transmigranten proberen steeds vaker via de sporen in de haventerminals te geraken, met levensgevaarlijke taferelen als gevolg.”

“Drukke treinen van en naar de kust moesten ook deze zomer door de covid maatregelen extra opgevolgd worden. En natuurlijk zijn er nog de kernopdrachten van de Spoorwegpolitie: vanuit Brugge in heel West-Vlaanderen aanwezig zijn in de stations en op de treinen en tussenkomen bij spoorweg gerelateerde ongevallen of incidenten. De opdracht is gigantisch en belangrijk.”

Samenwerking

Het Kamerlid hoort dat op het terrein de samenwerking met de lokale politiezones die een station op hun grondgebied hebben over het algemeen goed is. “De Politie staat klaar voor de burger. Maar de overheid moet ook om die reden garanderen dat de Spoorwegpolitie kan paraat staan.”

“Bijvoorbeeld een gauwdiefstal die plaatsvond in het station afhandelen is op zich niet de kernopdracht van de Spoorwegpolitie maar het lijkt me onaanvaardbaar om de ontredderde burger – die vaak sterk onder de indruk is van wat is voorgevallen – zomaar door te sturen naar de Lokale Politie. De onthaalfunctie van de Politie in de stations kan niet onderschat worden.”

“En wat met meldingen van treinbegeleiders over problemen op de trein? Door de onderbezetting zal op veel momenten de basis politiezorg niet meer gegarandeerd kunnen worden. Securail doet zeer goed werk maar is wettelijk beperkt in haar bevoegdheden.”

Toekomstvisie

Jasper Pillen pleit voor het snel op peil brengen van de getalsterkte van de West-Vlaamse Spoorwegpolitie: “Ik weet dat de politie hard haar best doet om kwalitatief te rekruteren. Door een duidelijke toekomstvisie te creëren voor de Spoorwegpolitie gaat deze dienst aantrekkelijker zijn bij nieuwe agenten. En enkel door te investeren in de West-Vlaamse Spoorwegpolitie en haar mensen zullen we erin slagen om al de uitdagingen in onze provincie te kunnen aanpakken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.