Brugse korpschef Dirk Van Nuffel gaat met pensioen: “Ik was eerder een manager dan een street cop”

De Brugse korpschef Dirk Van Nuffel: “Er rust een zware verantwoordelijkheid op diegenen die het nieuwe voetbalstadion in Sint-Pieters tegengehouden hebben. Qua veiligheid, openbare orde en mobiliteit zorgen matchen in Sint-Andries voor veel meer problemen.” © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Nog één week en dan gaat Dirk Van Nuffel met pensioen. Op 1 juli volgt Yves Rotty hem als korpschef van de lokale politie in Brugge op. “Het is dan gedaan met bevelen geven, ik zal vanaf dan de bevelen van mijn vrouw Carine moeten uitvoeren”, lacht hij. In zijn afscheidsinterview geeft hij enkele Brugse politici een veeg uit de pan: “Met meer repressie alleen zul je het drugsprobleem niet oplossen. Wat er ook gezegd wordt, in Brugge is de jeugdcriminaliteit niet gestegen. Ze is alleen zichtbaarder dan vroeger door TikTok.”

Dirk Van Nuffel (66) zet eind deze maand een punt achter 31 jaar carrière als korpschef bij de lokale politie: 19 jaar in Knokke-Heist en 12 jaar in Brugge. “Ik was eerder een manager dan een street cop”, geeft hij toe. “Maar ik heb mij nooit ontpopt als een autoritair leider.”

“Van toxisch leiderschap kun je mij niet betichten, eerder mensgericht en empathisch. De resultaten zijn er: nog nooit was het vertrouwen in de Brugse politie zo groot. Integriteit en respect voor de burger zijn mijn dada’s.”

“Dat heeft misschien een beetje meegespeeld, ja. Ik was in 1976 lid van de groep Gamma, die onder impuls van priester Luc Vranckx protesteerde tegen Michel Van Maele. Politieke medestanders waren Doris De Neve, Herman Ghyoot en Pieter Aspeslagh, de latere misdaadauteur Pieter Aspe.”

“Omdat we bij de toenmalige CVP geen gehoor vonden, hebben we dan maar een eigen politieke partij opgericht. Ik werd de partijideoloog van de Christen-Democraten. Dat zorgde ervoor dat ik tijdens mijn eerste kandidatuur rechten een tweede zit had…”

Was het een jongensdroom om politiecommissaris te worden?

“Ja. Toen mijn papa korpschef in Brugge was, droomde ik er als 16-jarige echt van om hem ooit te kunnen opvolgen. De reden is nooit veranderd: ik wou, net als in de politiek indertijd, mijn maatschappelijk engagement op een originele manier invullen.”

Crime fighter

“Ik zie de politie als een dienstverlenende organisatie, niet louter als een crime fighter. Begrijp mij niet verkeerd: als student rebelleerde ik ook af en toe tegen de flikken. Ik heb nog op de barricades gestaan tegen de miljardenaankoop van F16-vliegtuigen door toenmalig defensieminister Paul Vanden Boeynants en betoogde mee tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de unief. Maar ik heb als student nooit een politiecel van binnen gezien.”

Na uw studies criminologie en communicatiewetenschappen was u acht jaar adviseur op Binnenlandse Zaken. Net als voor Renaat Landuyt kreeg uw loopbaan een boost door de zaak-Dutroux…

“Het jammere is dat mijn carrière sprongen vooruit maakte door de grootste drama’s die ons land op veiligheidsvlak beleefde: de aanslagen door de CCC, de bende van Nijvel, het Heizeldrama en de zaak-Dutroux. Er waren veiligheidsproblemen. Ik heb met de kabinetten van ministers Nothomb en Tobback mee oplossingen mogen uitdokteren. Dat heeft geleid tot de politiehervorming en een betere beveiliging in onze voetbalstadions.”

Er rust een verpletterende verantwoordelijkheid op diegenen die de optie van een nieuwe voetbaltempel in de Blankenbergse Steenweg onmogelijk hebben gemaakt

“Na de ergste ramp in onze voetbalgeschiedenis stelde ik als secretaris van de inspectiecommissie in 1985 vast dat Olympia het meest moderne en veiligste voetbalstadion in het land was. Nu kan ik getuigen hoe hopeloos verouderd, achterhaald en onveilig het Brugse stadion is.”

“Er rust een verpletterende verantwoordelijkheid op diegenen die de optie van een nieuwe voetbaltempel in de Blankenbergse Steenweg onmogelijk hebben gemaakt. Het beschermen van de open ruimte moet afgewogen worden tegen het plezier van tienduizenden voetbalfans.”

Vindt u de Blankenbergse Steenweg de beste locatie voor een nieuw Clubstadion?

“Loppem of de Chartreuse in Sint-Michiels waren nog beter. Ik kan alleen maar spreken vanuit mijn functie: als je de veiligheid, de openbare orde en de mobiliteit als maatstaf neemt, verkies ik een Clubstadion op Sint-Pieters boven een nieuwe infrastructuur op de Jan Breydel-site. Die zal voor veel meer mobiliteitsproblemen in Sint-Andries zorgen.”

Graaf Lippens

U bent in 1992 als korpschef naar Knokke-Heist gehaald door graaf Leopold Lippens…

“Ik was een zij-instromer. Ik had geen ervaring als politieman en werd meteen korpschef. Ik kwam terecht in een sterk verouderd korps, maar burgemeester Lippens gaf mij carte blanche om de situatie recht te trekken. Ik kreeg meer centen dan ik vroeg. Als je zijn vertrouwen won, mocht je alles. Als wederdienst verwachtte hij 100 procent loyaliteit.”

In Brugge was u korpschef onder drie burgemeesters. Vergelijk hen eens.

“Elk hebben ze een eigen temperament. Renaat Landuyt was iets stugger in de omgang, maar ook met hem heb ik goed kunnen samenwerken. Patrick Moenaert en Dirk De fauw kende ik al langer: we zijn alle drie op 1 januari 1983 gemeenteraadslid geworden, dat creëerde een band.”

“De drie burgemeesters hebben mij toegelaten om enorm te investeren in de politie. Als we straks een nieuw politiehuis in Sint-Andries hebben, zal onze infrastructuur op punt staan. Ook voor het wagenpark, informatisering en uitrusting mag Brugge een referentie genoemd worden.”

Er moeten nog meer stappen gezet worden naar een echte cyberpolitie

“We staan klaar voor de politiezorg van de toekomst. Dat is gemeenschapsgerichte politiezorg, met een sterke verankering in de wijken. Er moeten nog meer stappen gezet worden naar een echte cyberpolitie. Onze lokale computer crime unit telt vier specialisten, maar mag gerust verdubbelen in omvang.”

“Bijna elk misdrijf is tegenwoordig gerelateerd aan digitale communicatiemiddelen. Cyberpolitie behelst niet alleen een betere bestrijding van de stijgende cybercriminaliteit, maar ook meer digitaal werken.”

Cameraschild

“Ons cameraschild in en rond Brugge is klaar. We beschikken over 24 slimme camera’s voor nummerplaatherkenning, Eerstdaags worden er camera’s geplaatst in de Steenstraat en de Katelijnestraat voor de controles op de autoluwe binnenstad. Daarnaast zijn er 66 bewakingscamera’s, vooral in het centrum. We hebben veel geïnvesteerd in de bescherming van de Zeebrugse haven tegen transmigranten, nu zullen die camera’s helpen in de strijd tegen mogelijke drugssmokkel via de haven.”

Drugs. Het woord is gevallen. Politieke partijen N-VA en VB eisen een strengere repressie in Brugge. Wat vindt u?

“Drugs maken meer dan vroeger deel uit van de jongerencultuur. Met meer repressie zal je het drugsprobleem niet oplossen. Je kunt enkel proberen om het beheersbaar te houden. Je zal mij niet horen pleiten voor een legalisering van drugs, want ze bedreigen de gezondheid van onze jongeren.”

Er is niet meer jeugdcriminaliteit dan vroeger, ze is alleen meer zichtbaar door TikTok

“Zelfs marihuana leidt tot psychoses. Bovendien rijden er tegenwoordig meer chauffeurs rond onder invloed van drugs dan van alcohol. Je moet op meerdere sporen werken, dus ook preventief via onderwijs, welzijnswerkers en jeugdverenigingen.”

“Het probleem is dat onze samenleving hierin nooit voldoende geïnvesteerd heeft. Ook nu nog zitten jeugdmagistraten met de handen in het haar en zijn er te weinig middelen voor ambulante zorg.”

Hoe zit het met de jongerencriminaliteit? Moet de politie razzia’s uitvoeren in scholen, zoals gemeenteraadslid Stefan Sintobin (VB) bepleit?

“Gerichte acties in scholen halen niks uit. Alle cijfers spreken tegen dat het geweld door jongeren gestegen is. Vroeger had je ook jeugdbendes. Alleen is alles tegenwoordig veel zichtbaarder door de sociale media. Een vechtpartij staat meteen op TikTok.”

Jeugdinspecteurs

“Maar we willen binnenkort jeugdinspecteurs aanwerven voor onze vier politieregio’s. Die zullen optreden bij overlast op speelpleinen en in parken, maar ook contacten met jongeren en scholen onderhouden. De huidige problemen aan het station worden vooral veroorzaakt door cara-pilsers, daklozen die er rondhangen. Recent zijn we overgegaan tot systematische fouilles en identiteitscontroles in die buurt om er de veiligheid te bevorderen.”

Wat wordt de grootste uitdaging van uw opvolger Yves Rotty?

“Dat zal hij zelf bepalen, maar je kan niet naast cybercriminaliteit en verkeersveiligheid. Uit bevragingen blijkt dat de Bruggelingen zich vooral onveilig voelen in het verkeer. Van inbrekers zijn ze veel minder bang. De komende jaren komen grote werken op ons af, die voor mobiliteitsproblemen zullen zorgen: een nieuwe brug in Steenbrugge en de nieuwe zeesluis in Zeebrugge.”

Wat wacht u bij uw pensioen?

“Het is gedaan met bevelen geven, ik zal nu de bevelen van mijn vrouw Carine moeten uitvoeren. (lacht) Neen, ik werk nog met twee profs aan een boek over gemeenschapsgerichte politiezorg, dat na de verkiezingen van 2024 een leidraad kan zijn voor de overheid.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier